Menüü

Maagaasiga on kilomeeter puhtam ja kaks korda odavam

Mis on mis?


CNG (compressed natural gas) on kokkusurutud maagaas, mida kasutatakse kütusena sõidukites.

Lisaks on turule saabunud uus kütus biometaan, mis on maagaasiga koostiselt samaväärne, kuid on taastuvkütus. Nimelt on Eesti riik võtnud kohustuse katta 2020. aastaks transpordis kasutatavast vedelkütusest vähemalt 10% taastuvallikaist pärit kütusega, millest umbes kolmandik oleks biometaan.


Eesti Gaas müüb oma tanklates kahte toodet. Biometaan (CBM ehk compressed biomethane) on sada protsenti kohalik taastuvkütus, mida toodetakse Kundas, biolagunevatest jäätmetest. Surugaas (CNG+CBM) koosneb põhiliselt imporditud maagaasist, kuid võib lisaks minimaalses statistilises koguses sisaldada ka biometaani. Kahe toote keemiline koostis ja kvaliteet on samaväärsed. Mõlemad koosnevad põhilises osas metaanist ning sõidukile sobivad ühtviisi hästi mõlemad.


Gaasilisi kütuseid on teisigi, näiteks naftagaas LPG (liquefied petroleum gas, kutsutakse ka vedelgaasiks või autogaasiks), kuid just metaanil põhinevad surugaasid on kõige puhtamad ja ka kõige soodsamad.


Surugaasi eelised:


  • Kaks korda säästlikum. CNG-ga sõites kulub 100 km läbimiseks ca 3 eurot, bensiiniga on kulu ca 6,5 eurot 100 km kohta.
  • Keskkonnasõbralik. CNG CO₂ emissioon on ca 25% väiksem kui bensiinil. CNG täielikult põlemisel jääb sellest järele vaid süsihappegaas ja veeaur. Bensiini põlemisel eraldub lisaks CO₂-le mürgist vingugaasi ja lämmastikoksiidi, süsivesinikke, tahma ning teisi peenosakesi.
  • Jätkusuutlik. CNG on teerajaja biometaanile, mis on taastuv energiaallikas ja oluline tulevikukütus. Biometaan on puhastatud biogaas, mida toodetakse kääritamisprotsesside käigus prügist, loomafarmide jäätmetest, kanalisatsiooni setetest.
  • Ei kurna elukeskkonda. Tänu maagaasi torutranspordile väheneb auto- ja raudteede koormus ning heitgaaside ja müra hulk.

  • CNG-autode valik laieneb. CNG-auto on olemuselt hübriid. Kahekütuselise mootoriga auto liigub nii gaasi kui bensiiniga ning kui gaas saab otsa, lülitab auto ennast automaatselt ümber bensiinile. CNG-autosid toodetakse seeriaviisiliselt tehases, mis tagab nende turvalisuse ja efektiivsuse. Paljude suurte autofirmade mudelivalikus on CNG sõidukid olemas.
  • Tanklate võrk laieneb. Eesti Gaasi CNG-tanklad asuvad täna Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Tartus (vaata kaarti) ning võrk on laienemas üle Eesti. Ka teised firmad on alustamas gaasitanklate rajamist. EL on liikmesriikidele sätestatud miinimumnõuded  CNG tankimise taristule. Eesmärgiks on aastaks 2025 katta ELi põhiteede võrk CNG tanklatega minimaalselt iga 150 km järel.
  • Tankimine on lihtne, puhas ja ohutu. Meie tanklates saavad surugaasi tankida nii sõiduautod (väiksem püstol), kui ka veoautod (suurem püstol).

 

Taotle sooduskaarti

Surugaasi hind

Surugaasi müüakse tanklates kilogrammides. Hind sisaldab kõiki kehtivaid makse.

 

* Diislikütuse ja maagaasi puhul lisandub sõiduki hinnale võrreldes bensiiniga  ligikaudu 1400-2000 €.
** Autogaasi (LPG) seadme paigaldus maksab ligikaudu 1000 €.

Äriklienditugi (E-R 8.30-17)

+372 636 2555