Menüü

PUHAS ENERGIA ÜMBER MAAPÕUE PÄIKESE

Küttelahendused

Põhiliselt metaanist koosnev maagaas on kõrge kütteväärtusega ja keskkonnasõbralik energiaallikas.

Põledes täielikult, ei tekita maagaas kahjulikke põlemisjääke, tolmu ja tahma, järgi jääb vaid süsihappegaas ja veeaur. Lisaks vähendab gaasi torutransport koormust auto- ja raudteevõrgule ning heitgaaside ja müra hulka meie elukeskkonnas.

Maagaas on ka üks soodsamaid küttelahendusi, nii alginvesteeringu kui jooksevkulude osas. Tänapäevased gaasikatlad on automaatjuhtimisel ja projekteeritud ning ehitatud nii, et katavad ära kogu soojavajaduse külmemategi talveilmadega, erinedes nii soojuspumpadest, mis vajavad meie talvedes lisavõimsust täiendavate kütteallikate näol.

Kui kinnistu on liidetud gaasivõrguga, suureneb kinnisvara väärtus ja ning teil on täiendav müügiargument selleks puhuks, kui soovite tulevikus oma kinnistut võõrandada.

Ühenda oma kinnistu gaasivõrku!

Tööstuslahendused

Maagaas pakub tööstusettevõttele mitmeid võimalusi. Maagaas on kõrge energeetilise väärtusega kütus, mida kasutatakse lisaks soojusenergia ja elektri tootmisele nii otse tehnoloogilistes protsessides, näiteks klaasi- ja ehitusmaterjalide tööstuses, kui ka toorainena keemiatööstuses.

Maagaasi kütteväärtus on 10,5 kWh/m3, tema maksimaalne põlemistemperatuur on üle 2100 °C. Maagaasi torustiku olemasolu korral ei ole vajalik varude soetamine ning hoidlate ehitamine. Maagaasi kasutamine võimaldab paindlikku tarbimist sõltuvalt tehnoloogilistest vajadustest. Juhul kui gaasitorustik puudub, on võimalik ehitada veeldatud maagaasi mahuti ja taasgaasistamisseade.

Maagaasi kasutamine võimaldab põlemisprotsesside automatiseerimist ning maagaasiga saavutatakse soovitud põlemistemperatuurid kõige kiiremini ja täpsemalt.

Transpordilahendused

Maagaas on keskkonnasõbralik ja efektiivne kütus nii maismaal kui merel.

Pakume gaasi nii autotranspordiks kui laevade punkerdamiseks. CNG on kokkusurutud maagaas ja seda kasutatakse eelkõige maismaatranspordis. LNG on veeldatud maagaas ja sellel on suur perspektiiv nii merel kui rahvusvahelistes maanteevedudes.

Lisaks maagaasile toome turule ka kodumaisest biogaasist toodetud biometaani. Sellega aitame riigil täita võetud kohustust viia aastaks 2020 taastuvkütuse kasutamise osakaalu transpordis 10% tasemele, millest kolmandiku moodustab biometaan.

EL liikmesriikidele on sätestatud miinimumnõuded CNG ja LNG tankimise taristule. 2025. aasta eesmärgiks on katta ELi põhiteede võrk CNG tanklatega minimaalselt iga 150 km ning LNG tanklatega iga 400 km järel. Samuti on vastu võetud meetmetekava, mis näeb ette LNG punkerdamise võrgustiku väljaarendamist 2025. aastaks. Eesti Gaas osaleb kõikide nende eesmärkide täitmisel, nii merel kui maal.

Miks Eesti Gaas?

  • Meil on pikaaegne kogemus Eesti tarbijate varustamisel nii gaasi kui energiaga.
  • Meie lepingupartnerid on usaldusväärsed ja tagavad meie lubaduste täitmise.
  • Me kujundame oma toodete ja teenuste hinnad kliendipõhiselt ning anname parima, et teie vajadused ja meie võimalused kokku viia.
  • Elektrimüügilepingu olemasolul saab maagaasi hinnast soodustust.
  • Igal ärikliendil on personaalne ärikliendisuhete juht.

Personaalse pakkumise saamiseks võta ühendust aadressil ariklient@gaas.ee.

 

 

Äriklienditugi (E-R 8.30-17)

+372 636 2555