Menüü

Kaks korda odavam kilomeeter

Maagaas on keskkonnasõbralik ja efektiivne kütus nii maismaal kui merel. Maagaasi põlemisel tekib süsihappegaas ja vesi.

Pakume gaasi nii autotranspordiks kui laevade punkerdamiseks. Surumaagaas (compressed natural gas ehk CNG) on kokkusurutud maagaas ja seda kasutatakse eelkõige maismaatranspordis. Veeldatud maagaasil (liquified natural gas ehk LNG) on suur perspektiivi nii merel kui rahvusvahelistes maanteevedudes.

Lisaks maagaasile toome turule ka kodumaisest biogaasist toodetud biometaani. Sellega aitame riigil täita võetud kohustust viia aastaks 2020 taastuvkütuse kasutamise osakaalu transpordis 10% tasemele, millest kolmandiku moodustab biometaan.

EL liikmesriikidele on sätestatud miinimumnõuded CNG ja LNG tankimise taristule. 2025. aasta eesmärgiks on katta ELi põhiteede võrk CNG tanklatega minimaalselt iga 150 km ning LNG tanklatega iga 400 km järel. Samuti on vastu võetud meetmetekava, mis näeb ette LNG punkerdamise võrgustiku väljaarendamist 2025. aastaks. Eesti Gaas osaleb kõikide nende eesmärkide täitmisel, nii merel kui maal.

Äriklienditugi (E-R 9-17)

+372 636 2555