Kodutarbija e-teenus

e-teenus on Eesti Gaasi koduklienditeenindus internetis. e-teenuse abil saate

  • teatada ja kontrollida oma gaasiarvesti näite
  • vaadata ja tasuda gaasiarveid
  • sisestada ja muuta oma kontaktandmeid
  • suhelda Eesti Gaasi klienditeenindusega
  • jälgida oma tarbimist
  • ülevaate Teiega sõlmitud ostu-müügi lepingutest
  • ülevaate tarbimiskohtadest

e-teenus on Teile avatud 24 tundi ööpäevas. Vajate üksnes juurdepääsu internetiühendusega arvutile.
Lisainfo ja küsimused: eteenus@gaas.ee

e-teenuse kasutamine

e-teenust saate kasutada, kui olete Eesti Gaasiga sõlminud maagaasi müügilepingu.
Eesti Gaasi kehtivat gaasi müügilepingut omav kodutarbija (edaspidi Volitaja) saab volitada teist eraisikut (edaspidi Volitatav) kasutama e-teenust oma tarbimiskoha gaasitarbimise andmete jälgimiseks ja arvlemiseks.

Volitajal peab olema kehtiv gaasi müügileping Eesti Gaasiga. Volitajal palume täita volikirja vorm ja tuua see registreerimiseks Eesti Gaasi klienditeenindusse. Volikirja vorm on kättesaadav Eesti Gaasi koduleheküljel ja kõigis klienditeenindustes. Volikirja registreerimine toimub klienditeenindustes ainult isikut tõendava dokumendi alusel. Volikirja registreerijaks võib olla isikut tõendava dokumendi alusel ka Volitatav.
e-teenuse volikiri hakkab kehtima registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Volikiri e-teenuse kasutamiseks

Juriidilisest isikust kodutarbija seaduslik esindaja saab volitada eraisikut kasutama e-teenust. Volitajal palume täita alljärgnev ärikliendi volikirja vorm ja tuua/saata see registreerimiseks oma kliendihaldurile.

Volikiri ärikliendi e-teenuse kasutamiseks

Et Teie andmed oleksid turvaliselt kaitstud, saate Te e-teenust kasutada ainult autoriseeritud kliendina. Selleks sisenege palun e-teenuse keskkonda Internetipanga kaudu või ID-kaardiga.