Kliendile

Maagaasi impordi, ülekande, jaotamise, ja müügiga seonduvaid tegevusi ning gaasivõrguga liitumist reguleerib Maagaasiseadus.
Maagaasiseaduse alusel jaotuvad gaasitarbijad kodu- ja vabatarbijateks.
Gaasi kodutarbija on tarbija, kes tarbib gaasi kodumajapidamises.
Gaasi vabatarbija on turuosaline, kes ei ole kodutarbija.