Maagaasi hind

Alates 2017. a kehtivad Eesti Gaasis uued hinnakujunduspõhimõtted, eesmärgiga muuta meie teenuste hinnad senisest paindlikumaks, personaalsemaks ja kliendi tooteportfelli arvestavamaks. Printsiip on, et mida rohkemas mahus ja rohkemaid teenuseid klient Eesti Gaasis kasutab, seda madalam on talle üksikute teenuste hind.

Maagaasi üldteenuse hind alates 01.04.2017 on              0,3700 eurot/m³ ilma käibemaksuta
                                                                                                      0,444 eurot/m³ käibemaksuga.

Maagaasi üldteenuse hind näitab kehtivat hinnalage, lähtudes maailmaturu naftahindadest. Iga kliendi personaalne hind sõltub tema gaasitarbimise mahust ja tooteportfelli iseloomust Eesti Gaasis ning kajastub tema arvel. Näiteks on võimalik gaasihinda enda jaoks soodsamaks muuta, sõlmides Eesti Gaasiga lisaks elektrilepingu. Meie elektrienergia hinnad on turu soodsaimate seas ning nii elektrienergia kulu kui Elektrilevi võrguteenuse osa kajastuvad alates 2017. aastast ühel arvel. Seega on elektri ja gaasi ühisost Eesti Gaasilt igati mugav ja majanduslikult mõistlik.

Kodukliendile müüdava gaasi hind koosneb gaasi sisseostu hinnast ja sellele lisatud müügimarginaalist, mille piirmäära kooskõlastab Konkurentsiamet. See tagab kindluse, et hinnastamine on läbivalt õiglane. Teistel gaasimüüjatel sellist piirangut ees pole ja nad võivad iga kliendi pealt nö viimast võtta.

Lisaks järgib Eesti Gaas põhimõtet – kui maagaasi sisseostu hind kujuneb soodsamaks kui algselt prognoositud ja hinnakujunduses arvestatud, maksame kodukliendile aasta lõpus raha tagasi. Mitte ükski teine gaasimüüja sellisel moel oma hinnavõitu kliendiga ei jaga. Tasaarveldamise õigus kehtib juhul, kui kliendil on kalendriaasta lõpus Eesti Gaasiga kehtiv maagaasi ostu leping.

Ärikliendile müüme gaasi reeglina hinnavalemiga, soovi korral ka fikseeritud hinnaga. Hinnavalemid kujundatakse lähtudes kliendile perioodis müüdavast gaasi kogusest, tarne liigist, tarbimise ühtlusest, tarnekindlusest ja maksetingimustest. Gaasi hinnavalemi muutuvate komponentidena kasutatakse gaasiga konkureerivate kütuste (raske ja kerge kütteõli) maailmaturu hindu, valuuta kurssi ja gaasi tegelikku ülemist kütteväärtust.

Maagaasi hinnale lisandub võrguteenuse tasu, vastavalt konkreetse võrguettevõtte hinnakirjale, ning maagaasi aktsiis.

 Alates 01.01.2017 Hind km-ta EUR/m³ Hind km-ga EUR/m³
Võrguteenuse hind ASi Gaasivõrgud võrgupiirkonnas, maagaasi jaotamisel rõhul <= 16 baari 0,04306 0,051672
Maagaasi aktsiis 0,04052 0,048624