Menüü

Kõige puhtam soojus

Gaasi hind

Teenuste hind Eesti Gaasis on individuaalne ja sõltub kasutatavate teenuste hulgast ja tarbitavast energiakogusest. Iga kliendi personaalne hind kajastub tema arvel.

Mida suurem on gaasi tarbimismaht, seda soodsam on hind. Elektrilepingu olemasolu Eesti Gaasiga annab lisasoodustuse.

Vaata meie elektripakkumist!

Vastavalt Maagaasiseaduse nõudele avaldame oma kodulehel maagaasi üldteenuse hinda kodukliendile. See näitab kehtivat hinna ülempiiri, lähtuvalt gaasi tarnetingimustest ja turuolukorrast.

Üldteenuse hind alates 01.04.2017 on 0,3700 eurot/m³ ilma käibemaksuta ehk 0,444 eurot/m³ koos käibemaksuga.

Kodukliendile müüdava gaasi hinna müügimarginaali piirmäära kooskõlastab Konkurentsiamet. See tagab kindluse, et meie hinnastamine on kliendi suhtes läbivalt õiglane.

Lisaks, kui gaasi sisseostu hind kujuneb soodsamaks kui algselt prognoositud ja hinnakujunduses arvestatud, maksame meie kodukliendile aasta lõpus raha tagasi. Tasaarveldamise õigus kehtib juhul, kui kliendil on kalendriaasta lõpus Eesti Gaasiga kehtiv maagaasi ostuleping.

 

 

Klienditugi (E-R 8.30-17)

+372 636 2555