Kontsern

AS Eesti Gaas on kontsern, kuhu lisaks ASile Eesti Gaas kuuluvad AS EG Ehitus ja AS Gaasivõrgud.

Eesti Gaasi kontserni eesmärk on pakkuda kvaliteetseid tervikteenuseid, et muuta elu maagaasi abil mugavaks ja keskkonnasõbralikuks.

Eesti Gaasi kontsern on professionaalsete ja sõbralike töötajatega organisatsioon, mille eesmärk on klientide rahulolu ja majandusliku efektiivsuse kaudu kontserni käibe kasvu tagamine.

AS EG Ehitus loodi 2004. aasta detsembris eelnevalt tegutsenud struktuuride ja töötajate baasil ning selle põhitegevus on gaasitorustike ja rajatiste ehitamine, samuti gaasivarustustööde projekteerimine ja teostus ning gaasi- ja küttesüsteemide müük, paigaldus ja hooldus, s.t. et maagaasivarustussüsteemide omanikele/haldajatele pakutakse kompleksteenuseid.

AS Gaasivõrgud loodi ASi EG Võrguteenus jagunemisel eraldumise teel. AS Gaasivõrgud alustas majandustegevust 01.08.2013. AS Gaasivõrgud on maagaasi jaotusteenust osutav ettevõte, mis vastavalt Maagaasiseadusele tagab kvaliteetse võrguühenduse ning turvalise maagaasivarustuse kõigile nende jaotusvõrguga ühendust omavatele tarbijatele kogu Eesti territooriumil. Ettevõtte põhitegevused on jaotustorustike renoveerimise ja ehitamise korraldamine, maagaasitorustike hooldus ja gaasitööd, omanikujärelevalve ehitatavatel ja renoveeritavatel gaasivõrgu objektidel, gaasi mõõtmise korraldamine ja mõõtevahendite järelevalve ning surugaasitanklate hooldus. Nende järelvalve all on ca. 1 500 km torustikke ja gaasivõrguga on ühendatud üle 42 000 erineva tarbija.