Gaasiseadmete kontroll ja vahetus

Kui peate plaani välja vahetada gaasipliidi, veesoojendi, kütteseadme või mõne muu Teie majapidamises töötava gaasiseadme uuema vastu, saavad meie klienditeenindajad oma teadmiste ja kogemustega Teile kindlasti abiks olla. Samuti saate küsida informatsiooni gaasiseadmeid müüvate ning gaasiprojekte ja gaasitöid tegevate ettevõtete kohta.

Gaasiseadmete ohutuse eest vastutab nende omanik või valdaja. Ohutuse tagamiseks tuleb meeles pidada, et Toote nõuetele vastavuse seadusega sätestatud küttegaasiseadmete olulised nõuded näevad ette gaasiseadmete korrapärast tehnohooldust. Soovitatav hoolduse sagedus on kirjas gaasiseadme tootja hooldusjuhistes.
Samuti vajab regulaarset kontrolli gaasitorustik ja kui gaasipaigaldis on üle 15 aasta vana ning asub ühiskondlikult kasutatavas hoones või kortermaja ühiskasutuses olevates ruumides, tuleb seda teha kord nelja aasta järel. Hooldamata ja mittekorras gaasiseadmed tuleb korrastada või välja vahetada. Juhul, kui seade on tõepoolest töökorras, tuleks tellida OÜ Inspecta Estonia kontroll, kes tõendab seadmete ohutust ning pikendab kasutusaega. Praktika on küll siiani näidanud, et nii vanad gaasiseadmed, eriti gaasiveesoojendid, on valdavalt amortiseerunud, nende kasutamine on ohtlik ning need tuleb ikkagi välja vahetada.

Uute seadmete ostmisel peaks teadma, et alates 1996. aastast peavad kõik Euroopas toodetud gaasiseadmed vastama harmoneeritud standardite nõuetele ja olema märgistatud CE märgiga.

Gaasikatlaid, veesoojendeid ja gaasipliite ning vahetustöid on võimalik tellida gaasitööde litsentsi omavatelt ettevõtjatelt.

Loe veel: Gaasiseadmete ohutust kasutamisest

Teemaga seotud artikleid ajakirjandusest: Gaasiseadmete korrashoiu peab tagama omanik