Kütteseadmed

Nii radiaator- kui põrandakütte puhul on soojuskandjaks vesi ning soojusallikaks traditsioonilise nimetusega seade – katel. Maagaasil töötavad keskküttekatlad on erineva konstruktsiooniga.

Kütteveesoojendi
Kütteveesoojendi tööpõhimõte on sarnane kiirveesoojendile, s.t. keskkütte vee kuumutamine toimub läbivoolu põhimõttel. Seade kinnitatakse üldjuhul seinale ja on mõeldud korteri või väikeelamu kütmiseks.

 

 

Gaasi spetsiaalkatel
Gaasi spetsiaalkatel on selline keskküttekatel, mis on spetsiaalselt konstrueeritud gaasiliste kütuste põletamiseks. Katlasse on paigaldatud atmosfääripõleti, mis töötab peaaegu müratult. Kasutatakse korteri, ühe- ja mitmepereelamu keskküttesüsteemides.

 

Universaalkatlad
Universaalkatlaid saab komplekteerida erinevate puhurpõletitega, nad on enamasti suurema võimsusega, leiavad kasutamist lokaal- ja kaugkütte katlamajades ning tehnoloogilise kuuma vee ja auru tootmisel.

 

Kombiveesoojendi
Kombiveesoojendis on kokku ehitatud kütteveesoojendi ja otsese või kaudse läbivoolu põhimõttel töötav kiirveesoojendi. Seega täidab ta nii kütteseadme kui ka tarbevee kuumutusseadme funktsiooni. Kaudse läbivoolu põhimõttel töötav kiirveesoojendi pakub kõrgendatud kasutamismugavust, sest seade salvestab väikese tarbevee varu. Kombiveesoojendit kasutatakse ühe korteri kütmiseks ja sooja veega varustamiseks. Levinuimad on seinale monteeritavad seadmed. Tootjad pakuvad ka eriti kompaktseid ja ruumi kokku hoidvaid lahendusi, kus kombiveesoojendi on paigutatud standardmõõtmetes gaasipliidi korpusesse.

 

Küttekeskus
Küttekeskus on universaalne gaasiseade, kus on kokku ehitatud kütteveesoojendi ja sooja vee salvesti. Küttekeskused võivad olla kujult ja mõõtmetelt väga erinevad: näiteks toodetakse köögimööbli standardsetele mõõtudele vastavaid seadmeid, mida saab köögisisustusega hõlpsasti sobitada. Küttekeskust kasutatakse korteri või ühepereelamu kütmiseks ja sooja veega varustamiseks; säästliku lahendusena võimaldab see ühendada nõudepesumasina ja pesumasina sooja vee süsteemiga.

 

Kondensaatkütteseadmed
Traditsioonilistes kütteseadmetes juhitakse gaasi põlemisel tekkinud veeaur koos teiste põlemisproduktidega korstnasse. Uurijate, konstruktorite ja tootjate ühistöö tulemusel on loodud uudsed nn kondensatsioon-tehnoloogiaid, mille rakendamine kütteseadmetes võimaldab ratsionaalselt ära kasutada ka veeaurus oleva soojuse. Selliseid seadmeid nimetatakse kondensaatkütteseadmeteks, kuna üheks maagaasi põlemissaaduseks on kondensaatvesi. Kondensaatkütteseadmete kasutegur on kuni 15% kõrgem ja CO2 emissioon kuni 17% väiksem traditsiooniliste kütteseadmetega võrreldes. Neid toodetakse eraldi nii küttele ja soojale veele kui ka kombineeritult.