Surugaas

Surugaas (CNG – compressed natural gas) on kokkusurutud maagaas, mida tangitakse surugaasisõiduki (NGV – natural gas vehicle) gaasimahutitesse automootori käitamiseks.

Maagaasi energeetiline tihedus normaaltingimustel on väike võrreldes vedelkütustega. Sõiduki mahutitesse tangitava gaasienergia hulga suurendamiseks tihendatakse gaasi rõhuni 200 baari. Siit ka mõisted surugaas (CNG- compressed natural gas), surugaasiauto, surugaasimootor, surugaasitankla jne.

Sõiduki gaasimahutid tangitakse nominaalrõhuni 200 baari temperatuuril +15°C (nominaalrõhk – normatiivselt defineeritud maksimaalne tankimisrõhk). Nominaalrõhk on temperatuurist sõltuv suurus: kui temperatuur on alla +15 °C, on ka nominaalrõhk alla 200 baari ja vastupidi. Gaasivalem annab sellele selgituse.
Üldine gaasivalem kirjeldab ideaalse gaasi olekut parameetrite rõhk p, ruumala V, temperatuur T ja aine hulk n (või osakeste hulk N või mass m) kaudu.
Gaasivalem: p · V = n · Rm · T , kus Rm on gaasikonstant.
Kui ruumala (gaasiballoonide maht), aine hulk ja gaasikonstant on muutumatud, siis temperatuur ja rõhk on lineaarses sõltuvuses.

Kui tankimine ei oleks temperatuurist sõltuv vaid määratud kindlale rõhule, siis madalatel temperatuuridel oleks see ohtlik ja kõrgetel temperatuuridel ebaefektiivne. Tankides madalal temperatuuril rõhuni 200 baari, tangiksime ainet ettenähtust rohkem ja temperatuuri tõustes võib rõhk sõiduki gaasimahutites tõusta üle lubatud piiri. Tankides kõrgel temperatuuril rõhuni 200 baari, tangiksime ainet ettenähtust vähem ja auto läbisõit väheneks.
Surugaasi (CNG) ei tohi segi ajada teiste küttegaasidega nagu näiteks vedelgaas.