Menüü

Eesti Gaas on regiooni juhtiv LNG tarnija ja punkerdaja

LNG eelised ja kasutus

LNG (liquefied natural gas) ehk veeldatud maagaas on puhas, värvitu ja lõhnatu vedelik, mis saadakse tavalise maagaasi jahutamisel umbes -160 kraadini.

Veeldamise käigus gaasi maht väheneb ja tulemusena on LNG maht ligikaudu 1/600 maagaasi mahust normaaltingimustel. See muudab maagaasi transportimise ning ladustamise lihtsaks ja ökonoomseks. Nii võimaldab LNG varustada maagaasiga piirkondi, mis ei ole gaasitorustikuga ühendatud.

LNG-d tarnitakse laevade, raudtee- või maanteekrüotsisternidega. Kütteks kasutusele võttes LNG taasgaasistatakse. Saadav gaas on veelgi puhtam kui tavapärane maagaas, kuna enne veeldamist on gaasist eemaldatud vesi, CO2, H2S ja rasked hüdrokarbonaadid.

Kuna LNG hoiustamise ja taasgaasistamisega kaasnevad kulud, sobib LNG eelkõige suuremate objektide energialahenduseks.

Transpordis on LNG tänu mõistlikule hinnale ja puhtusele kujunemas edumeelseks kütuseks nii maal (eelkõige kaugvedudes) kui eriti merel.

EL on liikmesriikidele sätestatud miinimumnõuded LNG tankimise taristule. Eesmärgiks on aastaks 2025 katta ELi põhiteede võrk LNG tanklatega minimaalselt iga 400 km järel. Samuti on Euroopa Liit  vastu võtnud meetmetekava, mis näeb ette LNG punkerdamise võrgustiku väljaarendamist 2025. aastaks.

Tutvu LNG ohutuskaardiga.

LNG punkerdamine

Alates 2015. aastast ei tohi laevakütuse väävlisisaldus Läänemerel ületada 0,10 protsenti. Et nõuet täita, on laevaoperaatoritel kolm võimalust: hakata kasutama madala väävlisisaldusega kütust, paigaldada puhastusseadmed või minna üle veeldatud maagaasile.

LNG pakub tõhusat kombinatsiooni ökoloogilistest ja majanduslikest kasudest, võimaldades nii kokku hoida kütusekuludelt kui ka vastata keskkonnakaitsenõuetele.

Eesti Gaas on esimene ja seni ainuke firma Baltimaades, kes on välja arendanud toimiva LNG tarnimise ja punkerdamise võimekuse ning on valmis teenust pakkuma kõigile huvitatud sadamatele. Tallinki Megastari laeva punkerdamine on meile andnud hindamatuid kogemusi LNG erinevate tarneallikate, logistika ja tehnoloogiliste lahenduste osas.

LNG esmakordse kasutuselevõtu eest parvlaevade punkerdamisel Eestis pälvis Eesti Gaas auhinna Aasta Energiategu 2017.

Vaata Megastari laeva punkerdamise videot.

 

 

Äriklienditugi (E-R 8.30-17)

+372 636 2555