Menüü

Eesti Gaas on regiooni juhtiv LNG tarnija ja punkerdaja

Eesti Gaas – juhtiv LNG tarnija ja punkerdaja Balti regioonis

Eesti Gaas on esimene ja täna ainuke firma kogu Balti regioonis, kes on välja arendanud usaldusväärse ja paindliku LNG püsitarne võimekuse. Meil on unikaalne kogemus erinevate tarneallikate, logistikalahenduste ja truck-to-ship punkerdamise osas. Eesti Gaasi vastutusel on Tallinki laeva Megastari igapäevane varustamine ja punkerdamine.

Toome LNG-d Venemaalt, Poolast, Soomest ja Leedust kaheksa tehnoloogiliselt kõige tänapäevasema poolhaagisega. Meie autode üle toimub 24-tunnine järelvalve, et tarned oleksid kontrolli all ja püsiksid graafikus. Veeldatud maagaasi kvaliteedi säilimine on väga oluline, seega peab logistika olema täpselt ja efektiivselt korraldatud.

Kogu meie meeskond, kõik autojuhid-operaatorid, on läbinud põhjaliku teoreetilise ja praktilise väljaõppe, sh eriolukordades tegutsemise kohta.

Oleme valmis LNG  tarne ja punkerdamise teenust pakkuma kõigile piirkonna ettevõtetele. Võtke julgesti ühendust!

Teie personaalne kontaktisik:

Sergei Jefimov
LNG tarne- ja logistikajuht
sergei.jefimov@gaas.ee
+372 506 9127

Küsi pakkumist

Eesti Gaasi vastutusel on Tallinki laeva Megastari varustamine ja punkerdamine. Punkerdamine toimub truck-to-ship (TTS) meetodil Tallinna Vanasadamas. Saksamaa juhtiva tootja Gofa poolhaagised on varustatud võimsate Cryostari 1000 l/min pumpadega, mis võimaldavad punkerdamist 45 minutiga. Tallinki rahulolu meie tarne ja punkerdamise teenusega väljendab see, et esimese koostööaasta järel sõlmisime lepingu juba järgnevaks viieks aastaks. Lisaks pälvis Eesti Gaas LNG esmakordse kasutuselevõtu eest parvlaevade punkerdamisel Eestis auhinna Aasta Energiategu 2017.

 

Mis on LNG?

LNG (liquefied natural gas) ehk veeldatud maagaas on puhas, värvitu ja lõhnatu vedelik, mis saadakse tavalise maagaasi jahutamisel umbes -160 kraadini.

LNG on oma olemuselt maagaasi transportimise vorm. Veeldamise käigus gaasi maht väheneb ja tulemusena on selle maht ligikaudu 600 korda väiksem maagaasi mahust normaaltingimustel. See muudab gaasi transportimise ning ladustamise lihtsaks ja ökonoomseks.

 

Veeldatud maagaasi tarnitakse laevade, raudtee- või maanteekrüotsisternidega. Nii võimaldatakse varustada maagaasiga piirkondi, mis ei ole gaasitorustikuga ühendatud. Sihtkohas kasutusele võttes LNG taasgaasistatakse. Saadav gaas on veelgi puhtam kui tavapärane maagaas, kuna enne veeldamist on gaasist eemaldatud vesi, CO2, H2S ja rasked hüdrokarbonaadid.

Kuna veeldatud maagaasi hoiustamise ja taasgaasistamisega kaasnevad teatud kulud, sobib see eelkõige suuremate objektide energialahenduseks.

Transpordis on veeldatud maagaas tänu mõistlikule hinnale ja puhtusele kujunemas edumeelseks kütuseks nii maal (eelkõige kaugvedudes) kui eriti merel.

EL on liikmesriikidele sätestatud miinimumnõuded veeldatud maagaasi tankimise taristule. Eesmärgiks on aastaks 2025 katta ELi põhiteede võrk LNG tanklatega minimaalselt iga 400 km järel. Samuti on Euroopa Liit  vastu võtnud meetmetekava, mis näeb ette LNG punkerdamise võrgustiku väljaarendamist 2025. aastaks.

Tutvu LNG ohutuskaardiga

LNG on kõige puhtam kütus

Maagaasi kasutus energiatootmises ja transpordis aitab oluliselt vähendada nii globaalset süsinikdioksiidi emissiooni kui kohalikku õhureostust, parandades märgtavalt meie elukeskkonna kvaliteeti.

Maagaasi põlemisel ei moodustu peenosakesi nagu õli või ka puidu põletamisel tekkiv tahm ja suits, mis on märkimisväärseks ohuks tervisele ja surmavaim õhusaaste liik. Uuringud näitavad, et peenosakesed põhjustasid Euroopa Liidu liikmesriikides 2012. aastal rohkem kui 400 000 enneaegset surma (www.airclim.org).

Maagaasi põlemisel ei teki ka vääveloksiidi (SOx) heidet, mis kombinatsioonis veega võib moodustada happevihma. Samuti väheneb oluliselt lämmastikoksiidi (NOx) hulk, mis kombinatsioonis veega võib moodustada söövitavaid happeid, soodustab kopsuhaigusi, astmat, südamehaigusi ning on põhiline sudu koostisosa.

LNG on kuluefektiivne kütus

  • Hinda eeldatakse püsivat pikka aega konkurentsivõimelisena võrreldes naftatoodetega. Maailmas on ehitamisel 15 LNG suurtehast aastase koguvõimsusega 150 mld m3. Võrdluseks, Eesti gaasitarbimine on ca 0,5 mld m3 aastas.
  • Suure energiasisaldusega, mille alumine kütteväärtus (NCV) on 13,7 MWh/t.
  • Kasutamisega kaasnevad suhteliselt väikesed opereerimis- ja hoolduskulud, samuti puhtam töökeskkond.
  • Kasutamise tehnoloogia on äraproovitud ja turvaline.

Hind NWE (north-west Europe) piirkonnas on tüüpiliselt seotud gaasibörsi (TTF, NBP) või nafta (Brent) hinnaga.

 


Võta ühendust

Äriklienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555