Menüü

Väiksem emissioon, puhtam keskkond

LNG – kõige parem laevakütus

Alates 2015. aastast ei tohi laevakütuse väävlisisaldus Läänemerel ületada 0,10 %. Et nõuet täita, on laevaoperaatoritel kolm võimalust: hakata kasutama väikese väävlisisaldusega kütust, paigaldada puhastusseadmed või minna üle LNG-le.

LNG pakub tõhusat kombinatsiooni ökoloogilistest ja majanduslikest kasudest,

Küsi pakkumist

võimaldades nii kokku hoida kütusekuludelt kui ka vastata keskkonnakaitsenõuetele.

Tegemist on kõige puhtama laevakütusega, mille kasutus maailmas kiiresti kasvab. LNG kasutamine vähendab lisaks müra ja vibratsiooni.

Euroopa Liit on  vastu võtnud meetmetekava, mis näeb ette LNG punkerdamise võrgustiku väljaarendamist 2025. aastaks.

Eesti Gaasil unikaalne punkerdamise kogemus

Eesti Gaas on esimene ja täna ainuke firma kogu Baltikumis, kes on välja arendanud usaldusväärse ja paindliku LNG tarne ja truck-to-ship (TTS) punkerdamise võimekuse. Tarnime ühes kuus u 1300 tonni LNG-d ja teostame keskmiselt 65 punkerdamisoperatsiooni.

Oleme valmis teenust pakkuma kõigile piirkonna sadamatele. Võtke julgesti ühendust!

Esialgse müügipakkumise vormistamseks vajame sisendinfot laeva kütusetarbimise, punkerdamise regulaarsuse ja planeeritud tehnilise lahenduse kohta. Samuti tuleb koos sadamaga välja töötada LNG punkerdamise reeglid, koostada riskianalüüs ning kooskõlastada vajalikud dokumendid. Kõik vajalikud ettevalmistustööd, dokumentatsiooni koostamise ja kooskõlastamised võtab Eesti Gaas enda peale.

Teie personaalne kontaktisik:

Sergei Jefimov
LNG tarne- ja logistikajuht
sergei.jefimov@gaas.ee
+372 506 9127

Küsi pakkumist

 

Eesti Gaasi vastutusel on Tallinki laeva Megastari varustamine ja punkerdamine LNG-ga. Punkerdamine toimub truck-to-ship (TTS) meetodil Tallinna Vanasadamas. Saksamaa juhtiva tootja Gofa poolhaagised on varustatud võimsate Cryostari 1000 l/min pumpadega, mis võimaldavad punkerdamist 45 minutiga. Tallinki rahulolu meie LNG tarne ja punkerdamise teenusega väljendab see, et esimese koostööaasta järel sõlmisime lepingu juba järgnevaks viieks aastaks. Lisaks pälvis Eesti Gaas LNG esmakordse kasutuselevõtu eest parvlaevade punkerdamisel Eestis auhinna Aasta Energiategu 2017.

 

LNG laevade arv kasvab

 

  • LNG-d kasutavate laevade hulk on kasvamas kogu maailmas. Kasvutempo prognoose on erinevaid, kuid üldise trendi osas valitseb konsensus.
  • LNG sobib kõigile laevatüüpidele, nii praamidele ja reisilaevadele kui tankeritele, konteinerlaevadele ja teistele kaubalaevadele.

LNG-d kasutavate laevade arv (v.a LNG-tankerid ja sisevete laevad):

LNG vastab karmistuvatele keskkonnanõuetele

LNG aitab vähendada nii globaalset süsinikdioksiidi emissiooni kui ka kohalikku õhureostust. LNG-le üleminekuga kaob täielikult vääveloksiidide ja peenosakeste ning väheneb oluliselt lämmastikoksiidide heide. Samuti väheneb märgatavalt CO2 emissioon. LNG kasutamine laevakütusena tagab Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni ja Euroopa Liidu poolt heitmetele seatud nõuete täitmise.

 

LNG vs. raske kütteõli saastenäitajad:

 

 


Võta ühendust

Äriklienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555