Menüü

PUHAS ENERGIA ÜMBER MAAPÕUE PÄIKESE

Võrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumine tähendab liitumispunkti väljaehitamist kinnistu piiril. Lisaks on vaja ehitada kinnistu- ja hoonesisese gaasitorustik ja paigaldada gaasiseade (tarbimispaigaldis), misjärel saab hakata gaasi kasutama.

Kui kinnistul puudub gaasiühendus, tuleks kõigepealt veenduda, kus asub lähim gaasitrass ja millises gaasivõrgu piirkonnas tarbimiskoht asub.

Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse kontroll


 

Kui kinnistu asub meie kontserni ettevõtte ASi Gaasivõrgud võrgupiirkonnas, on edasine protseduur järgmine:

  • Te esitate avalduse gaasivõrguga ühinemiseks ja saadate aadressile liitumised@gaas.ee.
  • Meie müügijuht vormistab ja saadab liitumispakkumise. Juhul, kui on tegu keerulisema torustiku ehitusega, võtame enne pakkumise esitamist ühendust. Kuivõrd meie kontsern on valmis ehitama ka tarbimispaigaldise, siis arutame ka selle ehitust, et teha oma pakkumine.
  • Sõlmitakse liitumisleping, milles on kindlaks määratud liitumistingimused ja liitumistasu.
  • Meie võrguettevõte AS Gaasivõrgud ehitab välja gaasitorustiku kuni liitumispunktini.
  • Teile ehitatakse välja kinnistu- ja hoonesisene gaasitorustik ja paigaldatakse gaasiseade. Soovi korral võite need tööd tellida ja teostada ka omal käel.
  • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS-le Gaasivõrgud:
  • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja AS Gaasivõrgud esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
  • Kinnistu omanik sõlmib gaasi ostu-müügilepingu gaasimüügiettevõttega. Küsi Eesti Gaasi personaalset pakkumist ariklient@gaas.ee.
  • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellite AS Gaasivõrgud esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektile.

Äriklienditugi (E-R 8.30-17)

+372 63 62 555