Menüü

Puhas energia

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumine tähendab liitumispunkti väljaehitamist kinnistu piiril. Lisaks on vaja ehitada kinnistu- ja hoonesisese gaasitorustik ja paigaldada gaasiseade (tarbimispaigaldis), misjärel saab hakata gaasi kasutama.

Kui kinnistul puudub gaasiühendus, tuleks kõigepealt veenduda, kus asub lähim gaasitrass ja millises gaasivõrgu piirkonnas tarbimiskoht asub. Kasuta kaardirakendust!

Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse kontroll


Kui kinnistu asub meie kontserni ettevõtte ASi Gaasivõrk võrgupiirkonnas, käib gaasivõrguga liitumine järgmiselt:

 • Liituda soovija esitab liitumise avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse gaasivõrguga liitumiseks e-mailiga liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrk aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415.
 • Meie müügijuht vormistab ja saadab liitumispakkumise. Juhul, kui on tegu keerulisema torustiku ehitusega, võtame enne pakkumise esitamist ühendust. Kuivõrd meie kontsern on valmis ehitama ka tarbimispaigaldise, siis arutame ka selle ehitust, et teha oma pakkumine.
 • Sõlmitakse liitumisleping, milles on kindlaks määratud liitumistingimused ja liitumistasu.
 • Meie võrguettevõte AS Gaasivõrk ehitab välja gaasitorustiku kuni liitumispunktini.
 • Teile ehitatakse välja kinnistu- ja hoonesisene gaasitorustik ja paigaldatakse gaasiseade. Soovi korral võite need tööd tellida ja teostada ka omal käel.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja ASle Gaasivõrk:
  a) akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia,
  b) digitaalse teostusjoonise.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrk esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Kinnistu omanik sõlmib gaasi ostu-müügilepingu gaasimüügiettevõttega. Küsi Eesti Gaasi personaalset pakkumist ariklient@gaas.ee.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellite ASi Gaasivõrk esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektile.

Gaasivõrguga liituda soovija saab ehitustööde pakkumise saamiseks pöörduda EG Ehituse poole.

Rohkem infot: gaasivork@gaas.ee

Äriklienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555