Menüü

EG Ehitus

EG Ehituse juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi standardi OHSAS 18001:2007 nõuetele.

Lisaks vastab EGE keevituse tootmisohje standardile ISO 3834-2. Keevituse tootmisohje sertifitseerijaks on TÜV Eesti OÜ, mis on rahvusvahelise TÜV Nord Group Eesti esindus.

BVQI on väljastanud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi sertifikaadid, mis kinnitavad, et EG Ehituse:

  • juhtimissüsteem vastab rahvusvahelistele nõuetele;
  • tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne, orienteeritud kvaliteedile ja keskkonnasõbralikkusele;
  • töötajad jälgivad jäätmete vähendamist ja suurendavad ressursside kasutamist;
  • töötajad järgivad oma tegevuses seaduseid, normatiive, eeskirju ja muid kehtestatud nõudeid ning head ehitustava;
  • töötajad tegelevad pidevalt oma juhtimissüsteemi parendamisega klientide paremaks teenindamiseks, usaldusväärsuse ja konkurentsivõime tagamseks.

EG Ehitus Bureau Veritas Certification ISO 9001

Eesti Gaasi klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555