Menüü

EG Ehitus

Teenused

EG Ehituse juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2008, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2004 ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi standardi OHSAS 18001:2007 nõuetele. EG Ehituse alla kuuluvad järgmised teenused:

Gaasitorustike ehitus

A, B, C, D – kategooria maagaasipaigaldiste renoveerimis- ja ehitustööd, sh gaasitrassid (kasutatav materjal teras ja plast), sisetorustik ( kasutatav materjal vask ja teras).

A, B, C – kategooria vedelgaasipaigaldiste ehitamine.

 • Gaasijaotusjaamad
 • Gaasireguleerimisjaamad
 • Gaasireguleerimispunktid
 • Gaasimõõdusõlmed
 • Gaasi rõhureguleerimiskapid
Gaasitorustike projekteerimine
 • Büroo- ja elamuhoonete gaasikatlamajade projekteerimine
 • Katlamajade gaasivarustuse projekteerimine
 • Hoonesiseste gaasitorustike projekteerimine
 • Väliste gaasitrasside projekteerimine
 • Maagaasi (LNG) ja surugaasi (CNG) tanklate projekteerimine
 • Gaasikompressorjaamade projekteerimine
 • Gaasimõõdu- ja jaotusjaamade (GMJ ja GJJ) projekteerimine
 • Väike- ja mikrokoostootmisjaamade (CHP) projekteerimine
 • Projektide ekspertiis
Kaugküttetorustike ehitus
 • Ühetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine
 • Kahetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine
Kaugküttetorustike projekteerimine
 • Kaugküttetrasside projekteerimine
Vee- ja kanalisatsioonitorude ehitus
 • Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik, sademe – ja reoveetorustik, drenaaž, pumplad, puhastid)
 • Hoone ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid
Hoonesiseste süsteemide ehtus ja hooldus
 • Väikekatlamajad
 • Soojussõlmed
 • Küttesüsteemid ( radiaatori- ja põrandaküte)
 • Koostootmisjaam
 • Arvestite ja korrektorite vahetus
Suundpuurimine
 • Suundpuurimise max läbimõõt 400 mm.
 • Pinnase läbistus kinnisel meetodil max läbimõõt 500 mm
Omanikujärelvalve
 • Gaasitorustiku rekonstrueerimis- ja ehitustööd
 • Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus
 • Kaugküttetorustiku ehitus
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus
 • Gaasitrasside projekteerimine
 • Kaugküttetrasside projekteerimine
Surveseadmetööd
 • Auru-, kuumavee ja muu vedeliku katla, surveanuma ja torustiku ning ohtliku vedeliku paikse mahuti ja ohtliku vedeliku veoanuma remontimine, ümberehitamine, paigaldamine
 • Surveseadme kasutamise järelevalve
Elektritööd
 • Käiduteenus
 • Päikeseparkide projekteerimine ja ehitus
 • Hoonete sisesed elektritööd
 • Hoonete välised elektritööd
 • Projekttööd
 • Omaniku järelevalve
Gaasiarvestite ja leppekogusemõõturite müük

AS EG Ehitus teostab uute gaasiarvestite ja leppekogusemõõturite (korrektorite) müüki.


Tooted

EG Ehitus pakub järgmiseid tooteid:

 • RMA sulgeseadmed
 • Elster gaasirõhuregulaatorid vaata kodulehte
 • Pietro Fiorentini gaasiarmatuur
 • Gaasi rõhureguleerimise ja kulu mõõtmise kapp GRMK – 50
 • Gaasi rõhureguleerimise kapp GRK – 50 regulaatoriga MR-50 SF6
 • Gaasi rõhureguleerimise kapp GRK – 25 regulaatoriga MR-25 SF6
 • Gaasi rõhureguleerimise kapp GRK – M2R25 regulaatoriga M2R25
GRMK-50

Tehniline iseloomustus:

 • maksimaalne töörõhk 6 bar
 • gaasi väljuv rõhk 20 – 100 mbar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 6 bar – 700 nm³/h

Gaasiarvesti komplekteeritakse temperatuuri korrektoriga.

GRK-50

Tehniline iseloomustus: 

 • maksimaalne töörõhk 6 bar
 • gaasi väljuv rõhk 20-100 mbar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 6 bar – 700 nm³/h
GRK-25

Tehniline iseloomustus:

 • maksimaalne töörõhk 6 bar
 • gaasi väljuv rõhk 20-100 mbar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 6 bar – 80 nm³/h
GRK-M2R25s

Tehniline iseloomustus:

 • maksimaalne töörõhk 5 bar
 • gaasi väljuv rõhk 22 mbar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 5 bar – 25 nm³/h
Ravetti sulgeseadmed

Ravetti sulgseadmete eelised:

 • Torustike remonttööde ja ümberühenduste ajal klientide soojusevajadus säilib
 • Remonttööde ajal torustiku rõhk ja temperatuur ei lange
 • Torustiku tühjendamine kogu trassi ulatuses ei ole vajalik
 • Mobiilne ja kompaktne tööde teostus
 • Torustike mõõdud DN25 (1“) kuni DN500 (20“)

AS EG Ehitus omab Itaalia päritolu tootja Ravetti s.r.l. Stop/System seadmete Dn 8’’ (DN 200) to Dn 24’’ (DN600) torustike sulgemistehnoloogia ainuesindusõigust Pakume terasest gaasi-, tarbevee- ja kaugküttetorustike katkestus-, ehitus- ja remonttöid.

 

Eesti Gaasi klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555