Menüü

EG Ehitus

EG Ehituse juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2008, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2004 ning töötervishoiu ja tööohutussüsteemi standardi OHSAS 18001:2007 nõuetele.

Teenused

Gaasitorustike ehitus

A, B, C, D – kategooria maagaasipaigaldiste renoveerimis- ja ehitustööd, sh gaasitrassid (kasutatav materjal teras ja plast), sisetorustik ( kasutatav materjal vask ja teras). A, B, C – kategooria vedelgaasipaigaldiste ehitamine.

 • Gaasijaotusjaamad
 • Gaasireguleerimisjaamad
 • Gaasireguleerimispunktid
 • Gaasimõõdusõlmed
 • Gaasi rõhureguleerimiskapid
Kaugküttetorustike ehitus
 • Ühetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;
 • Kahetorusüsteemne eelisoleeritud soojustorustiku ehitus ja rekonstrueerimine;
Vee- ja kanalisatsioonitorude ehitus
 • Välisveevarustus – ja kanalisatsioonivõrgud ( survekanalisatsiooni torustik , sademe – ja reoveetorustik , drenaaž , pumplad, puhastid)
 • Hoone ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid
Hoonesiseste süsteemide ehtus ja hooldus
 • Väikekatlamajad
 • Soojussõlmed
 • Küttesüsteemid ( radiaatori- ja põrandaküte)
 • Koostootmisjaam
 • Arvestite ja korrektorite vahetus
Suundpuurimine
 • Suundpuurimise max läbimõõt 400 mm.
 • Pinnase läbistus kinnisel meetodil max läbimõõt 500 mm
Omanikujärelvalve

Valdkonnad:

 • Gaasitorustiku rekonstrueerimis- ja ehitustööd;
 • Küttesüsteemide ja katlamajade ehitus;
 • Kaugküttetorustiku ehitus;
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus.
Surveseadmetööd
 • Auru-, kuumavee ja muu vedeliku katla, surveanuma ja torustiku ning ohtliku vedeliku paikse mahuti ja ohtliku vedeliku veoanuma remontimine, ümberehitamine, paigaldamine
 • Surveseadme kasutamise järelevalve
Kalibreerimislabor

EG Ehituse kalibreerimislabor teostab gaasi mahu mõõtevahendite siseriiklikku esma- ja kordustaatlust, kalibreerimist ja remonti.

Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17020:2012 nõuetele kui inspekteerimisasutus gaasi mahu mõõtevahendite taatlemise valdkonnas. EAK registreerimisnumber I038.

Kalibreerimislabor vastab EN ISO/IEC 17025 nõuetele kui kalibreerimislabor gaasi mahu mõõtevahendite kalibreerimise valdkonnas. EAK registreerimisnumber K006.

EG Ehitus omab volitatud taatluslaborina tegutsemiseks tunnusnumbrit M15.

Teostame taatlust ja kalibreerimist järgmistele seadmetele:

 • turbiin- ja rootorgaasiarvestid
 • gaasi leppekoguse mõõturid

Tooted

EG Ehitus pakub järgmiseid tooteid:

 • RMA sulgeseadmed
 • Elster gaasirõhuregulaatorid vaata kodulehte
 • Pietro Fiorentini gaasiarmatuur
 • Gaasi rõhureguleerimise ja kulu mõõtmise kapp GRMK – 50
 • Gaasi rõhureguleerimise kapp GRK – 50 regulaatoriga MR-50 SF6
 • Gaasi rõhureguleerimise kapp GRK – 25 regulaatoriga MR-25 SF6
 • Gaasi rõhureguleerimise kapp GRK – M2R25 regulaatoriga M2R25
GRMK-50

Tehniline iseloomustus:

 • maksimaalne töörõhk 4 bar
 • gaasi väljuv rõhk 0,05-0,1 bar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 1,2 bar – 320 nm³/h
 • 4 bar – 500 nm³/h

Gaasiarvesti komplekteeritakse temperatuuri korrektoriga.

GRK-50

Tehniline iseloomustus:

 • maksimaalne töörõhk 4 bar
 • gaasi väljuv rõhk 0,05-0,1 bar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 1,2 bar – 320 nm³/h
 • 4 bar – 500 nm³/h
GRK-25

Tehniline iseloomustus:

 • maksimaalne töörõhk 4 bar
 • gaasi väljuv rõhk 0,05-0,1 bar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 1,2 bar – 65 nm³/h
 • 4 bar – 80 nm³/h
GRK-M2R25s

Tehniline iseloomustus:

 • maksimaalne töörõhk 4 bar
 • gaasi väljuv rõhk 0,018-0,1 bar

Maksimaalne tootlikkus kui sisendrõhk on:

 • 1,2 bar – 3 nm³/h
 • 4 bar – 10 nm³/h

 

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 636 2555