Menüü

AS Gaasivõrgud

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse kontroll


Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõmimist antud liitumispunktis – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovijana ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrgud reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

Kuidas toimida?

 • Liituda soovija esitab e-mailiga liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult ASi Gaasivõrgud aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415 vormikohasel blanketil  liitumise taotluse. Avaldus gaasivõrguga liitumiseks
 • Liituda soovija ja ASi Gaasivõrgud esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu.
 • ASi Gaasivõrgud esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini kinnistu piiril. AS Gaasivõrgud tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse.
 • Liituja korraldab temale kuuluva kinnistusisese gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid. Liituja soovi korral oleme valmis ka nende tööde korraldamise enda peale võtma.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja AS-le Gaasivõrgud:
  a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti koopia,
  b) Teatise gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrgud esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja maagaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja ASi Gaasivõrgud esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.

Gaasivõrguga liitumissoovi või küsimuste korral palun pöörduge liitumised@gaas.ee või telefonil 605 6801

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555