Menüü

Gaasivõrguga liitumine

Liitumisprotsess

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis kinnistu piiril – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrk reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

1. Hinnapakkumise küsimine

 • Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse ja orienteeruva maksumuse väljaselgitamiseks on liitujal vaja esitada objekti kohta põhiandmed.
 • Andmete põhjal teeb võrguettevõtja esmase liitumispakkumise, mis võimaldab liitujal otsustada, kas protsessiga edasi liikuda või mitte.

Küsi hinnapakkumist

2. Liitumislepingu sõlmimine

 • Liitumispakkumise aktsepteerimisel liituja poolt sõlmitakse võrguettevõtjaga liitumisleping ja lepitakse kokku maksetingimused.
 • Kaugküttepiirkonnas asuva objekti korral tuleb liitujal esitada kaugkütteettevõtte nõusolek gaasivõrguga liitumiseks.

3. Liitumispunkti projekteerimine ja ehitus

 • Võrguettevõtja korraldab gaasitorustiku (s.h gaasipaigaldis(t)e) projekteerimise ja väljaehitamise kuni liitumispunktini kinnistu piiril.
 • Liituja kohustuseks jääb korraldada gaasitorustiku projekteerimine ja ehitus liitumispunktist kuni tarbijapaigaldiseni, samuti gaasiseadme(te) paigaldus. Ehitustööde pakkumise saamiseks võib pöörduda EG Ehituse poole.

 • Kinnistu sisese torustiku projekteerimiseks vajalikud tehnilised tingimused väljastatakse võrguettevõtte poolt. Vajadusel osutatakse liitujale ka abi tööde teostaja leidmisel.

4. Võrgulepingu sõlmimine

 • Kui võrguettevõtte ja liituja poolt on gaasitorustiku ehitus lõppenud ning liituja on vajalikud dokumendid esitanud, sõlmitakse liituja ja võrguettevõtte vahel võrguleping.
 • Võrguleping sätestab gaasi tarnetingimused ja tarbimise mõõtmise korra.

5. Gaasi müügilepingu sõlmimine

 • Võrgulepingule lisaks sõlmib liituja gaasimüügilepingu enda eelistatud gaasimüüjaga.
 • Gaasi müügileping sätestab gaasi hinnapaketi ning arvete esitamise ja tasumise korra.

6. Gaasitarne alustamine

 • Pärast gaasi müügilepingu sõlmimist lepitakse kokku gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise kuupäev.

ASi Gaasivõrk lisateenuste hinnakiri

 

Eesti Gaasi klienditugi
(E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555