Menüü

Kvaliteet ja keskkond

Meie juhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 järgi

Visioon

Professionaalsed lahendused ja kvaliteetne teostus Teie ideedele.

Väärtused

 • Pakume toimivaid ja keskkonnahoidlikke lahendusi
 • Hindame kvaliteeti ja erialast professionaalsust
 • Arendame pidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskusi
 • Omame tahet mõtete elluviimiseks
 • Oleme pühendunud ja tulemusele orienteeritud
 • Oleme ambitsioonikad ja uuendusmeelsed lahenduste väljatöötamisel ning teostamisel

HG ProSolution OÜ juhtpõhimõtetes on toodud peamised kohustumused tagamaks kvaliteetne ja nõuetele vastava teenuse pakkumine. 

Üldine

 • Vastame kõikidele kohalduvatele õiguslikele nõuetele.
 • Kohustume pidevalt parendama juhtimissüsteemi ja hindama selle mõjusust

Kvaliteet

 • Pakume tellija soovidele igati vastavat kvaliteetset insener-tehnilist projektlahendust.
 • Arendame pidevalt töötajate erialast kompetentsi.
 • Rõhutame protsesside süsteemsust, kokkuhoidu ja vigade õigeaegset ennetamist.
 • Tegutseme vastavalt õigusaktidele, ettevõttes kehtestatud integreeritud juhtimissüsteemi dokumentidele, kehtivatele normidele ja heale tavale.

Keskkond

 • Keskkonnahoiu tagamiseks jälgime ja analüüsime pidevalt ettevõtte keskkonnaohtudest/-aspektidest tulenevaid riske ning mõjusid.
 • Rakendame keskkonnahoidlikke ja -säästlikke lahendusi seal, kus see on võimalik ja mõistlik.
 • Juhindume kontori keskkonnaalastest põhimõtetest.

Töökeskkond, tööohutus (TTO)

 • Pideva töökeskkonnaalase kohustumusega ja parendamistegevusega tagame ohutu töökeskkonna.
 • Tõstame ettevõtte töötajate TTO teadlikkust ning panustame töötajate terviseseisundi parendamisse.
 • Teostame riskianalüüsile tuginevat töökeskkonna, looduskeskkonna ja organisatsiooni ohje all olevate muude tegevustega kaasnevate ohutegurite rutiinset seiret.
 • Teadvustame ja teeme kättesaadavaks huvipooltele ning organisatsiooni ohje all töötavatele isikutele nende ja ettevõtte TTO alaseid kohustusi.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555