Menüü

HG ProSolution OÜ - projekteerimisest ehitusekspertiisini

Põhiteenused


Gaasivarustus

Gaasi projekteerimine

 • Hoonevälised gaasitorustikud (A, B, C ja D kategooria)
 • Hoonesisesed gaasitorustikud
 • Hoonete gaasikatlamajad
 • Tööstuslike katlamajade gaasivarustus
 • Gaasitorustikele sisselõigete ja ühenduste tegemine ilma gaasikatkestuseta
 • Gaasimõõte-ja jaotusjaamad (GMJ ja GJJ)
 • Gaasi komprimeerimise sõlmed
 • Veeldatud maagaasi (LNG) jaamad ja tanklad
 • Surugaasi (CNG) tanklad
 • Mobiilsete gaasimahutite täitmise ja mahalaadimise sõlmed
 • Biogaasijaamad
 • Biogaasi puhastustehnoloogiad

Küsi lahendust

Kaugküte ja jahutus

Kaugkütte projekteerimine. Jahutuse projekteerimine

 • Kaugkütte torustikud
 • Kaugjahutuse torustikud
 • Kaugkütte soojussõlmed, mõõtesõlmed ja kambrid
 • Ajutiste küttetorustikute lahendused
 • Kaugküttetorustikele sisselõigete ühenduste tegemine ilma soojakatkestuseta

Küsi lahendust

Hoonesisesesed tehnosüsteemid

Hoone tehnosüsteemide projekteerimine

 • Küte, ventilatsioon, jahutus
 • Hoonesisesed soojus- ja segamissõlmede
 • Katlamajade ventilatsioon
 • Ventilatsioonisüsteemide ümberehitused
 • Mikrokoostootmisjaamad (mCHP)

Küsi lahendust

Veevarustus ja kanalisatsioon

Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine

 • Vesi ja reoveekanalisatsioon suundpuurimise ja lahtisel meetodil
 • Survekanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon
 • Kondensaadivesi
 • Tehnoloogilistele vedelikele mõeldud torustikud
 • Reo- ja sademevee pumplad ning puhastusseadmed
 • Sademevee immutamine
 • Tuletõrje välisveevarustus
 • Mahutid, seadmekambrid

Küsi lahendust

Eritehnoloogiate projekteerimine

Rohetehnoloogia projekteerimine

 • Biogaasijaam
 • Päikeseelektrijaam
 • Koostootmisjaam (CHP)
 • Vesiniku tehnoloogiad
 • Katelde, surveanumate ja torustike ning ohtlike vedelike paikse – ja veoanumate projekteerimine

Küsi lahendust

Ekspertiiside koostamine

Ehitusprojekti ekspertiis

 • Gaasiprojektid
 • Soojavarustuse projektid

Küsi lahendust

Peaprojekteerimine

Projekteerimise projektijuhtimine

Teostame erinevate objektide projekteerimise juhimist kaasates meeskonda pädevaid insenere. See annab võimaluse teostada projekteerimise peatöövõttu, alates lähteülesande koostamisest, projekteerimise kordineerimisest kuni autorijärelvalveni.

Küsi lahendust

Pakume järgmisi projekteerimise staadiumeid:

 • lähteülesande koostamist, et kaardistada kõik Tellija soovid ning tagada Tellija ning projekteerimismeeskonna ühtne arusaam lõpptulemusest;
 • eelprojekti ehituslubade ja kooskõlastuste hankimiseks;
 • põhiprojekti ehitusmaksumuse hindamiseks;
 • tööprojekti ehitusplatsil töö teostamiseks;
 • tootejooniste koostamist vajalike detailide valmistamiseks;

Projektlahenduste koostamisel kasutame litsentseeritud projekteerimistarkvara (AutoCAD, Civil3D, AutoCAD MAP 3D, MagiCAD, VK-torustikud).

Küsi lahendust

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555