Menüü

Kõige puhtam soojus

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumine tähendab liitumispunkti väljaehitamist kinnistu piiril. Lisaks on vaja ehitada kinnistu- ja hoonesisese gaasitorustik ja paigaldada gaasiseade, misjärel saab hakata gaasi kasutama.

Kui sinu elukohal puudub gaasiühendus, veendu kõigepealt, kus asub lähim gaasitrass ja millises gaasivõrgu piirkonnas sinu tarbimiskoht asub.

 

Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse kontroll


 

Kui sinu kinnistu asub meie kontserni võrguettevõtte ASi Gaasivõrgud võrgupiirkonnas, on edasine lihtne:

 • Sina kui kinnistu omanik esitad avalduse gaasivõrguga liitumiseks aadressil liitumised@gaas.ee.
 • Sulle koostatakse liitumispakkumine ning samuti pakkumine kinnistu- ja hoonesisestele töödele (tarbimispaigaldise ehitusele).
 • Sa sõlmid liitumislepingu, milles on kindlaks määratud liitumistingimused ja liitumistasu.
 • Sulle ehitatakse välja gaasitorustik kuni liitumispunktini.
 • Sulle ehitatakse välja kinnistu- ja hoonesisene gaasitorustik ja paigaldatakse gaasiseade. Soovi korral võid need tööd tellida ja teostada ka omal käel.
 • Ehitustööde lõppedes esitad AS-le Gaasivõrgud:
  a) Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise kontrolli akti koopia
  b) Teatise gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmid AS Gaasivõrgud esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmid maagaasi ostu-müügileping gaasi müüjaga. Meie kontsernis on gaasimüügiettevõte AS Eesti Gaas.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellid AS Gaasivõrgud esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.

 

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555