Menüü

Kõige puhtam soojus

Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumine tähendab liitumispunkti väljaehitamist kinnistu piiril. Lisaks on vaja ehitada kinnistu- ja hoonesisese gaasitorustik ja paigaldada gaasiseade, misjärel saab hakata gaasi kasutama.

Kui sinu elukohal puudub gaasiühendus, veendu kõigepealt, kus asub lähim gaasitrass ja millises gaasivõrgu piirkonnas sinu tarbimiskoht asub.

 

Gaasivõrguga liitumise võimalikkuse kontroll


 

Kui sinu kinnistu asub meie kontserni võrguettevõtte ASi Gaasivõrk võrgupiirkonnas, on edasine lihtne:

Gaasivõrguga liitumiseks loetakse esmakordse liitumislepingu sõlmimist antud liitumispunktis – seda nii olemasoleva kui ka rajatava gaasitorustiku puhul. Liituda soovija ja liitumislepingu sõlmijana käsitleb AS Gaasivõrk reeglina kinnistu omanikku või tema volitatud esindajat.

 • Liituda soovija esitab liitumise avalduse läbi veebivormi või vormikohasel blanketil avalduse gaasivõrguga liitumiseks e-mailiga liitumised@gaas.ee, posti teel või isiklikult AS Gaasivõrk aadressil Gaasi tn 5, Tallinn 11415.
 • Liituda soovija ja ASi Gaasivõrk esindaja lepivad kokku gaasivõrguga liitumise tingimused ning sõlmivad gaasivõrguga liitumise lepingu.
 • ASi Gaasivõrk esindaja korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumislepingus määratud liitumispunktini kinnistu piiril. AS Gaasivõrk tagab liitumispunktis lepingujärgse gaasi rõhu ja koguse.
 • Liituja korraldab temale kuuluva kinnistusisese gaasitorustiku projekteerimise ja ehituse vastavalt sõlmitud liitumislepingule ja  ehitusseadustiku nõuetele alates liitumispunktist ning paigaldab gaasitarvitid.
 • Ehitustööde lõppedes esitab liituja ASle Gaasivõrk:
  a) akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise kasutusele eelneva tehnilise auditi protokolli koopia,
  b) digitaalse teostusjoonise.
 • Ehitustööde lõppedes ja peale nimetatud dokumentide esitamist sõlmib liituja ASi Gaasivõrk esindajaga võrguteenuse osutamise lepingu.
 • Peale võrgulepingu sõlmimist sõlmib liituja maagaasi ostu-müügilepingu gaasi müüjaga.
 • Peale gaasi ostu-müügilepingu sõlmimist tellib liituja ASi Gaasivõrk esindajalt gaasi avamise ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamise objektil.
 • Gaasi avamine uuele tarbijale on teenustasuta. Kui objektil selgub, et tarbijaga/liitujaga kokku lepitud ajal avamine ei ole võimalik mistahes tarbijast/liitujast sõltuval põhjusel, on iga järgmine gaasi avamine tasuline vastavalt teenustööde hinnakirjale.

Gaasivõrguga liituda soovija saab ehitustööde pakkumise saamiseks pöörduda EG Ehituse poole.

Rohkem infot: liitumised@gaas.ee

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555