Menüü

Riik pakub energia hinnatõusu leevendamiseks kompensatsioonimeetmeid

Automaatsed soodustused, kajastuvad energiamüüja esitatud arvel

Gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile

Tarbijatele kompenseeritakse detsembrist kuni märtsini gaasi võrguteenuse tasust 100%. Gaasitarbimise eest laekuvatel arvetel katab võrguteenuse lõpptarbija eest riik ning tarbijatele laekuv arve on selle võrra väiksem. Aktsiisi osa kompenseerimisele ei kuulu.

Gaasiarvete hinnapiir kodutarbijatele

Alates jaanuarist kuni märtsini kehtib kodutarbija gaasiarvetele hinnapiir, millest ülejääva osa riik automaatselt kompenseerib. Kodutarbijatele on hinnapiir 6,5 senti kWh (ilma käibemaksuta) kohta gaasitarbimisele kuni 2750 kWh ulatuses. Kompenseeritakse hinnalage ületav osa. Tarbijale laekub energiamüüjalt arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse oktoobrist kuni märtsini 50% ulatuses kõigile energiatarbijatele – see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena. Taastuvenergia tasu ega elektriaktsiis kompenseerimisele ei kuulu.

Lisameetmena kompenseeritakse jaanuarist kuni märtsini 2022 elektri võrguteenuse kulu ettevõtetele ja asutustele 100% ulatuses.

Elektriarvete hinnapiir kodutarbijatele

Alates jaanuarist kuni märtsini kehtib kodutarbija elektriarvetele hinnapiir, millest ülejääva osa riik automaatselt kompenseerib. Kodutarbijatele on hinnalagi 12 senti kWh kohta (ilma käibemaksuta) elektritarbimisele kuni 650 kw/h kuus. Tarbijale laekub energiamüüjalt arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Eesti Gaas on koostanud nimekirja koduklientidest, kellele esitame soodustustega arved. Kuna kodutarbija defineerimine pole energiamüüjate olemasoleva andmestiku juures alati võimalik, siis palume neil, keda me ei ole saanud selgelt kodutarbijana defineerida, pöörduda soodustuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse poole info@kik.ee.

Lisainfo:
Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord
Siit leiad majandus- ja taristuministri määruse nr 62 „Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord” muutmise määruse.
Täiendavat infot energiakulude osalise kompenseerimise kohta leiab majandus-ja taristuministri määruse seletuskirjast.

Taotluse alusel soodustused

Gaasi-, elektri- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

Meetme kohaselt hüvitatakse peredele gaasi-, elektri- ja küttearvete hinnatõusu osa 80% ulatuses.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Energiakulude hüvitise kalkulaator

Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh), elektril 120 €/MWh (12 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Energiakulude hüvitise taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Taotlusi hakatakse vastu võtma jaanuarikuu jooksul, taotluste esitamise aeg ja kord on iga omavalitsuse määrata. Seega täpset teavet selle kohta, millal taotlust toetuse saamiseks esitada on võimalik, saab kohalikust omavalitsusest.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem taotlusi esitada.

Taotleja peab linna- või vallavalitsusele esitama taotlusvormi koos energiatarbimist tõendavate dokumentidega. Olenevalt omavalitsusest saab taotlust esitada e-vormina või digitaalselt allkirjastatuna, aga ka paberkandjal.

Eesti Gaas klient saab oma gaasi- ja elektriarved mugavalt alla laadida e-teenindusest.

Rohkem infot leiad Rahandusministeeriumi koduleheküljelt »
Riigihalduse ministri määrus “Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele”
Määruse seletuskiri

Allikas: Rahandusministeerium

 

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555