Tähelepanu! Seoses suure koormusega võib e-kirjadele vastamine võtta tavapärasest rohkem aega. Soovitame kasutada meie e-teenindust.
Menüü
Tähelepanu! Seoses suure koormusega võib e-kirjadele vastamine võtta tavapärasest rohkem aega. Soovitame kasutada meie e-teenindust.

Riik pakub energia hinnatõusu leevendamiseks kompensatsioonimeetmeid

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud kolm meedet: gaasi võrgutasu ja elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning gaasi-, elektri- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

1. Gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile

Tarbijatele kompenseeritakse detsembrist kuni märtsini gaasi võrguteenuse tasust 100%. Soodustuse saamiseks ei pea tarbijad eraldi ise midagi ette võtma, gaasitarbimise eest laekuvatel arvetel katab võrguteenuse lõpptarbija eest riik ning tarbijatele laekuv arve on selle võrra väiksem. Aktsiisi osa kompenseerimisele ei kuulu.

2. Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele – see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena. Taastuvenergia tasu ega elektriaktsiis kompenseerimisele ei kuulu. Loe lähemalt »

3. Gaasi-, elektri- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

Meetme kohaselt hüvitatakse peredele gaasi-, elektri- ja küttearvete hinnatõusu osa 80% ulatuses.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Energiakulude hüvitise kalkulaator

Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh), elektril 120 €/MWh (12 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Energiakulude hüvitise taotlus tuleb esitada kohalikule omavalitsusele.

Energiakulude hüvitise taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Taotlusi hakatakse vastu võtma jaanuarikuu jooksul, taotluste esitamise aeg ja kord on iga omavalitsuse määrata. Seega täpset teavet selle kohta, millal taotlust toetuse saamiseks esitada on võimalik, saab kohalikust omavalitsusest.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem taotlusi esitada.

Taotleja peab linna- või vallavalitsusele esitama taotlusvormi koos energiatarbimist tõendavate dokumentidega. Olenevalt omavalitsusest saab taotlust esitada e-vormina või digitaalselt allkirjastatuna, aga ka paberkandjal.

Eesti Gaas klient saab oma gaasi- ja elektriarved mugavalt alla laadida e-teenindusest

Rohkem infot leiad Rahandusministeeriumi koduleheküljelt »
Allikas: Rahandusministeerium

Eesti Gaasi klienditugi
(E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555