Menüü

Odavam elekter Eesti Gaasist

Miks elekter Eesti Gaasist?

Eesti Gaas müüb elektrit alates aastast 2013, mil avanes elektriturg kõigile turuosalisetele. Oleme omandanud kogemused ja teadmised ning suudame pakkuda konkurentsivõimelisi hindu võrreldes turuvalitsejaga. Pakume elektrit kõigile, mitte üksnes meie gaasiklientidele.

  • Hind kujuneb personaalselt vastavalt tarbitavatele kogustele.
  • Elektrimüügilepingu olemasolu annab maagaasi hinnast soodustuse.
  • Maksmine on mugav, kuna paneme kõik kulud ühele arvele – elektri, gaasi ja ASi Gaasivõrk võrguteenuse.
  • Igal ärikliendil on personaalne ärikliendisuhete juht.

Küsi pakkumist

Paketid

Hind kujuneb iga kliendi jaoks vastavalt teenuste hulgale ja tarbitavale mahule personaalselt. Hinnapaketid jagunevad püsihinnaga ja muutuvhinnaga pakettideks.

Kindel pakett

“Kindel” on püsihinnaga elektripakett, millega kindlustate endale lepinguperioodiks fikseeritud elektrihinna.

Valida saab ühe- või kahetariifse hinnavariandi, mõlemal juhul on arvestuse aluseks tarbitud tunnikogused. Tarbitud kilovatt-tunnid mõõdab võrguettevõtja tunniarvestiga või jaotab tunnikogusteks tüüpkoormusgraafiku alusel. Ühetariifse hinnavariandiga kehtib igale tunnile ühtne hind. See variant sobib hästi siis, kui tarbite suurema osa elektrist päevasel ajal.

Kahetariifse hinnavariandi puhul arvestatakse päeva ja öö elektritarbimised eraldi. Päevahind kehtib esmaspäevast reedeni suvel kell 8–24, talvel 7–23. Ööhind kehtib suvel kell 24–8 ja talvel 23–7, lisaks igal laupäeval ja pühapäeval. Argipäevadele langevatel riiklikel pühadel kehtib päevahind.

Muutuvhinnaga paketid

Muutuvhinnaga elektripaketiga on võimalik võita elektribörsi soodushinnaga perioodidest, samas tuleb valmis olla ka võimalikeks hinnahüpeteks.

Muutuvhinnaga pakettides muutub elektri kilovatt-tunni hind vastavalt Nord Pool Spoti (NPS) börsi tunnihindadele. Meie lisame börsihinnale marginaali, mis vaadatakse üle kord aastas ja fikseeeritud lepingus avalikustatakse hiljemalt 30 päeva enne kehtimahakkamist.

Hinnaarvestuse aluseks on tarbitud tunnikogused ja NPS Eesti piirkonna tunnihinnad. Tarbitud kilovatt-tunnid mõõdab võrguettevõtja tunniarvestiga või jaotab tunnikogusteks tüüpkoormusgraafiku alusel. Võrreldavuse ja parema ülevaate tagamiseks näidatakse arvel kõigile klientidele tarbimise ja nende maksumust ka öö-ja päevatarbimiste lõikes.

NPS börsi Eesti piirkonna kuu keskmised börsihinnad

Roheline energia

Eesti Gaasist saab osta ka ainult taastuvallikatest pärinevat elektrienergiat. Kõik rohelisse energiasse panustavad ärikliendid saavad meie käest “Loodussõbraliku panuse” sertifikaadi.

Küsi pakkumist

Milline on muutuvhinnaga (börsihinnaga) elektripakett?

Börsihinnaga elektrilepingud on tähtajatud. Kilovatt-tunni hind muutub vastavalt Nord Pool Spoti (NPS) börsi tunnihindadele ja nõnda on võimalik võita elektribörsi soodushinnaga perioodidest, samas tuleb valmis olla ka hinnatõusuks.

Milline on püsihinnaga elektripakett?

Püsihinnaga elektripakett “Kindel” kindlustab kogu lepinguperioodiks fikseeritud elektrihinna. Turu hinnakõikumised arvet ei mõjuta ja iga kuu elektri kilovatt-tunni hind püsib sama. Valida saab kahe- või ühetariifse hinnavariandi, mõlemal juhul on arvestuse aluseks tarbitud tunnikogused.

Kuidas saab Eesti Gaas elektrit müüa?

Eesti Gaas hangib müüdava elektri börsilt Nord Pool Spot ning müüb seda oma klientidele edasi lisades väikse vahendustasu, nagu kõik turuosalised.

Kuidas sõlmida elektrilepingut?

Kõigepealt tuleb praeguse müüjaga leping lõpetada, teavitades sellest 30 päeva ette. Elektrileping hakkab tavaliselt kehtima kuu esimesest kuupäevast ning see tuleb sõlmida hiljemalt 21 päeva enne 1. kuupäeva, erandiks on uued võrgulepingu sõlminud, kes saavad elektrilepingu sõlmida samast päevast kui võrgulepingu. Elektrilepingu saavad sõlmida kõik, kelle nimel on sõlmitud mõõtepunkti võrguleping.

Kõige lihtsam viis elektrilepingu sõlmimiseks on võtta ühendust meie ärikliendihaldusega e-posti aadressil ariklient@gaas.ee ning võtame lepingu lõpetamise ning uue sõlmimise korraldamise enda peale.

Äriklienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555