Menüü

Katlad korda kiirelt ja professionaalselt

 

Gaasikatlaid ja gaasiveesoojendeid tuleb regulaarselt, soovitavalt kord aastas hooldada, sest hooldamata seade võib kaasa tuua suuremaid energiakulutusi ja põhjustada õnnetusi. Hooldusteenus tuleks kindlasti tellida usaldusväärsest litsentseeritud firmast. Kui vajad firma valikul abi, palun pöördu meie klienditoe poole.

Eesti Gaas pakub gaasiseadmete hooldusteenust Harjumaa piires. Tutvu hooldusteenuse tingimustega.

Gaasikatla tehnohooldus

Hoolduse käigus teostatavad tööd:

Gaasikatel Töörežiimi kontroll. Kütte soojusvaheti määrdumiseastme tuvastamine (heitgaasi pool). Vajadusel soojusvaheti puhastus. Põleti hooldus. Süüte- ja ioniseerimiselektroodi kontroll. Sifooni puhastus ja paisupaagi kontroll. Soojusvaheti hooldus. Sooja vee tootmise kontroll. Põlemisparameetrite mõõtmine. Tulemused märgitakse hooldusprotokolli.
Ringluspumbad Pumpade toimimise, ümberlülimise, elektriühenduste, kaablite, veevõrgu ühenduste, releede kontroll. Tulemused märgitakse hooldusraamatusse.
Filtrid Mudafiltri puhastus. Gaasifiltri kontroll ja vajadusel puhastus.
Reguleerimis-, mõõtmis ja juhtimisseadmed Toitesüsteemi, kaablite ning ühenduste kontroll. Tulemused märgitakse hooldusraamatusse.
Gaasivarustus Visuaalne ülevaatus, häireseadmete kontroll, gaasi pihkamise kontroll, gaasiseadmete korrasoleku kontroll, mõõteriistade korrasoleku kontroll. Tulemused märgitakse hooldusraamatusse.
Gaasiveesoojendi tehnohooldus

Hoolduse käigus teostatavad tööd:

Gaasiveesoojendi Seadme toimimise kontroll.
Soojusvaheti Soojusvaheti kontroll ja vajadusel puhastus.
Põleti Põleti kontroll ja vajadusel puhastus.
Veefilter Veefiltri kontroll.
Põleti ja pilootleegi düüs Põleti ja pilootleegi düüsi puhastus.
Tõmbekontroll Juhul, kui tõmbekontroll näitab viga, tõmbekontrolli hooldamine.
Gaasivarustus Visuaalne ülevaatus, gaasi pihkamise kontroll, gaasiseadmete korrasoleku kontroll,
mõõteriistade korrasoleku kontroll.
Vingugaasianduri paigaldus

Lisaks gaasikatla või gaasiveesoojendi hooldusele ja remondile võid lasta meie tehnikul paigaldada vingugaasianduri. Anduri saab tellida kas ette või saad selle kasuks otsustada kohapeal.

Vingugaasiandur tuleb paigaldada kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks katel või veesoojendi. Päästeamet soovitab anduri paigaldada seinale ka kohtades, kus asub muu põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit.

Anduri paigalduse teenust pakume katla või veesoojendi hooldusteenusega koos, st eraldi ja üksnes vingugaasianduri paigaldust tellida ei saa.

Loe lähemalt…

Gaasikatla hooldus Hind Gaasiveesoojendi hooldus Hind
Gaasikatla hooldus (< 50 kW)
Hind kliendile.
65 EUR Gaasiveesoojendi hooldus (kõik)
Hind kliendile.
35 EUR
Gaasikatla hooldus (< 50 kW)
Tavahind.
70 EUR Gaasiveesoojendi hooldus (kõik)
Tavahind.
40 EUR

 

Hooldatavad katla- ja veesoojendite brändid:

 • Viessmann
 • Junkers
 • Wolf
 • Buderus
 • Vaillant
 • BAXI
 • Neva
 • Electrolux
 • Bosch

Tasumine:

 • Eesti Gaasi maagaasi- või elektrikliendil eraldi tasuda ei tule, vaid teenuse tasu lisatakse igakuisele arvele kas järgmisel või ülejärgmisel kuul.
 • Mitteklientidele saadetakse arve e-posti aadressile.

Teenuse eest õigeaegselt tasumata jätmise korral võime nõuda viivist 0,06% tasumata summast iga hilinetud päeva kohta.

Hooldustöid teostame:

 • Harjumaa piires
 • tööpäeviti ajavahemikus 8:00 – 20:00 ja nädalavahetustel 9:00 – 16:00
 • riiklikel ja rahvuspühadel hooldusteenust ei paku

Telli teenus siit või võta ühendust klienditoega 636 2555 või e-postiga klienditugi@gaas.ee

Peale broneerimist saadame Sulle kinnituse e-maili aadressile ning meeldetuletuse hooldustööle eelneval päeval.

Muutmine ja tühistamine

Tellimust saad muuta helistades telefoninumbril 636 2555 või kirjutades klienditugi@gaas.ee vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud hooldusaega.

Telli hooldus siit


Gaasi ohutu kasutamine

Gaas vajab hapnikku

Maagaas on väga mugav ja puhas kütus, mille täielikul põlemisel jääb järgi vaid veeaur ja vähesel määral süsihappegaasi. Kuid gaasiseadme kasutamisel on oluline järgida kõiki hooldus- ja ohutusreegleid.

Gaasiseade peab olema tolmu eest kaitstud ning ühendatud puhastatud ja mõõtmetele vastavasse suitsulõõri. Gaasiseadmega ruumis peab olema piisav õhuvahetus, mis tagab maagaasi täieliku põlemise.

Ühe m3 gaasi põlemiseks on tarvis umbes kümme m3 õhku. Eriti väikses ruumis, näiteks vannitoas, peab olema tagatud õhu juurdevool läbi õhutusresti või uksealuse ava.

Sagedasemad gaasiõnnetuse põhjused:

 • Seadmete hooldamata jätmine, vanad torud ja hooletus.
 • Omavoliline ventilatsiooni ja suitsulõõride ümberehitamine või gaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri.
 • Ummistunud suitsulõõrid.
 • Vigastatud või korrodeerunud torustik ja nende ühenduskohad.
 • Gaasile ebasobilike materjalide kasutamine torustikus.
 • Väike umbne ruum, kus ei ole tagatud gaasiseadmele vajalik õhuvahetus.
 • Vana gaasiseade.

Mida silmas pidada:

 • Gaasileek peab olema sinine, mitte kollane (ka pliidil).
 • Kui lagi on kollane või pruunikas, on probleemid korstnalõõri tõmbes.
 • Kahtluse korral kutsu alati spetsialist kontrollima. Gaasitöid võib teha ainult ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering.
 • Eluruumi, kus paikneb korstnaga ühendatud gaasiseade, paigalda kindlasti vingugaasiandur.

Loe gaasiohutusest lähemalt SIIT
Loe vingugaasist lähemalt SIIT

Gaasileke

Et inimesed saaksid aru, kui gaas lekib, on majapidamises kasutatavale gaasile lisatud lõhnaaineid. Seega levib lekke puhul gaasile iseloomulik lõhn. Maa-aluste torustike lekkeid tuvastatakse spetsiaalsete gaasi mõõteriistadega.

Gaasilekke puhul toimi nii:

 • Võimalusel sulge gaasi juurdevool.
 • Tuuluta ruume akende ja uste avamisega.
 • Ära kasutada ruumis lahtist tuld ega elektrit ning võimalusel lülita elekter lekke kohas välja.
 • Eemaldu ohtlikust piirkonnast.
 • Ohu korral informeeri häirekeskust 112 ja helista gaasi avariiliinile 13 404.

Gaasiseadmete kontroll ja vahetus

Kui plaanid välja vahetada gaasipliidi, veesoojendi, kütteseadme või mõne muu Sinu majapidamises töötava gaasiseadme uuema vastu, saavad meie klienditeenindajad oma teadmiste ja kogemustega Sulle kindlasti abiks olla.

Gaasiseadmete ohutuse eest vastutab nende omanik või valdaja. Ohutuse tagamiseks tuleb meeles pidada, et Toote nõuetele vastavuse seadusega sätestatud küttegaasiseadmete olulised nõuded näevad ette gaasiseadmete korrapärast tehnohooldust. Soovitatav hoolduse sagedus on kirjas gaasiseadme tootja hooldusjuhistes.

Samuti vajab regulaarset kontrolli gaasitorustik ja kui gaasipaigaldis on üle 15 aasta vana ning asub ühiskondlikult kasutatavas hoones või kortermaja ühiskasutuses olevates ruumides, tuleb seda teha kord nelja aasta järel. Hooldamata ja mittekorras gaasiseadmed tuleb korrastada või välja vahetada. Juhul, kui seade on tõepoolest töökorras, tuleks tellida kontroll akrediteeritud inspekteerimisasutuselt (näit OÜ Inspecta Estonia, OÜ Tehnoaudit), kes tõendab seadmete ohutust ning pikendab kasutusaega. Praktika on küll siiani näidanud, et nii vanad gaasiseadmed, eriti gaasiveesoojendid, on valdavalt amortiseerunud, nende kasutamine on ohtlik ning need tuleb ikkagi välja vahetada.

Uute seadmete ostmisel peaks teadma, et alates 1996. aastast peavad kõik Euroopas toodetud gaasiseadmed vastama harmoneeritud standardite nõuetele ja olema märgistatud CE märgiga.

Gaasikatlaid, veesoojendeid ja gaasipliite ning vahetustöid on võimalik tellida gaasitööde litsentsi omavatelt ettevõtjatelt.

Telli hooldus siit

Eesti Gaasi klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555