Menüü

Vähem vingu, rohkem andurit!

Gaasi ohutu kasutamine

Gaas vajab hapnikku

Maagaas on väga mugav ja puhas kütus, mille täielikul põlemisel jääb järgi vaid veeaur ja vähesel määral süsihappegaasi. Kuid gaasiseadme kasutamisel on oluline järgida kõiki hooldus- ja ohutusreegleid.

Gaasiseade peab olema tolmu eest kaitstud ning ühendatud puhastatud ja mõõtmetele vastavasse suitsulõõri. Gaasiseadmega ruumis peab olema piisav õhuvahetus, mis tagab maagaasi täieliku põlemise.

Ühe m3 gaasi põlemiseks on tarvis umbes kümme m3 õhku. Eriti väikses ruumis, näiteks vannitoas, peab olema tagatud õhu juurdevool läbi õhutusresti või uksealuse ava.

Sagedasemad gaasiõnnetuse põhjused:

 • Seadmete hooldamata jätmine, vanad torud ja hooletus.
 • Omavoliline ventilatsiooni ja suitsulõõride ümberehitamine või gaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri.
 • Ummistunud suitsulõõrid.
 • Vigastatud või korrodeerunud torustik ja nende ühenduskohad.
 • Gaasile ebasobilike materjalide kasutamine torustikus.
 • Väike umbne ruum, kus ei ole tagatud gaasiseadmele vajalik õhuvahetus.
 • Vana gaasiseade.

Mida silmas pidada:

 • Gaasileek peab olema sinine, mitte kollane (ka pliidil).
 • Kui lagi on kollane või pruunikas, on probleemid korstnalõõri tõmbes.
 • Kahtluse korral kutsu alati spetsialist kontrollima. Gaasitöid võib teha ainult ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering.
 • Eluruumi, kus paikneb korstnaga ühendatud gaasiseade, paigalda kindlasti vingugaasiandur.

Gaasileke

Et inimesed saaksid aru, kui gaas lekib, on majapidamises kasutatavale gaasile lisatud lõhnaaineid. Seega levib lekke puhul gaasile iseloomulik lõhn. Maa-aluste torustike lekkeid tuvastatakse spetsiaalsete gaasi mõõteriistadega.

Gaasilekke puhul toimi nii:

 • Võimalusel sulge gaasi juurdevool.
 • Tuuluta ruume akende ja uste avamisega.
 • Ära kasutada ruumis lahtist tuld ega elektrit ning võimalusel lülita elekter lekke kohas välja.
 • Eemaldu ohtlikust piirkonnast.
 • Ohu korral informeeri häirekeskust 112 ja helista gaasi avariiliinile 13 404.

 

Gaasiseadmete kontroll ja vahetus

Gaasiseadmete ohutuse eest vastutab nende omanik või valdaja. Ohutuse tagamiseks tuleb meeles pidada, et Toote nõuetele vastavuse seadusega sätestatud küttegaasiseadmete olulised nõuded näevad ette gaasiseadmete korrapärast tehnohooldust. Soovitatav hoolduse sagedus on kirjas gaasiseadme tootja hooldusjuhistes. Samuti vajab regulaarset kontrolli gaasitorustik. Kui gaasipaigaldis on üle 15 aasta vana ning asub ühiskondlikult kasutatavas hoones või kortermaja ühiskasutuses olevates ruumides, tuleb hooldust teostada kord nelja aasta järel.

Hooldamata ja mittekorras gaasiseadmed tuleb korrastada või välja vahetada. Juhul, kui seade on tõepoolest töökorras, tuleks tellida kontroll akrediteeritud inspekteerimisasutuselt (näit OÜ Inspecta Estonia, OÜ Tehnoaudit), kes tõendab seadmete ohutust ning pikendab kasutusaega. Praktika on küll siiani näidanud, et nii vanad gaasiseadmed, eriti gaasiveesoojendid, on valdavalt amortiseerunud, nende kasutamine on ohtlik ning need tuleb ikkagi välja vahetada.

Uute seadmete ostmisel peaks teadma, et alates 1996. aastast peavad kõik Euroopas toodetud gaasiseadmed vastama harmoneeritud standardite nõuetele ja olema märgistatud CE märgiga.

Gaasikatlaid, veesoojendeid ja gaasipliite ning vahetustöid on võimalik tellida gaasitööde litsentsi omavatelt ettevõtjatelt.

Telli hooldus siit

Vingugaasiandur on kohustuslik

Vingugaasiandur on Eestis kohustuslik paigaldada kõigisse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, nt veesoojendi, või muu põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit.

Vingugaasiandur hakkab tööle juhul, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus läheneb tasemele, mis on on ohtlik inimese tervisele. Andurita ei ole võimalik vingugaasi märgata, sest oma omadustelt on see värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Vingugaasi mürgituse esimeseks tunnusteks on peavalu, peapööritus, väsimus või iiveldus. Ärkvel olles ei pruugi inimene neid sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt üldse mitte tajuda.

Eesti Gaasist saad tellida kvaliteetse Honeywell XC70 vingugaasianduri,

 • mis sobib kasutamiseks ka vannitubades ja niisketes ruumides (IP44);
 • mille sensori ja toiteallika eluiga 7 aastat;
 • mille tootjapoolne garantii 7 aastat.

Honeywell XC70 vingugaasianduri tavahind on 50€. Eesti Gaasi klientidele, kellel on meiega gaasi- või elektrileping, on hind 47€ (käibemaksuga). Hind sisaldab postikulu.

Telli siin

Tutvu vingugaasianduri kasutusjuhendiga.

Kuhu vingugaasiandur paigaldada?

Vingugaasiandur on kohustuslik eluruumides, mida köetakse gaasiga või milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks köögid ja vannitoad, kus kasutatakse veesoojendit. Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset. Mitmekorruselise elamu puhul on soovitatav vingugaasiandur paigaldada igale korrusele, võimalusel ka igasse magamistuppa.

Kui andur on paigaldatud tuppa, kus kütteseadet ei ole, peab see asuma suhteliselt lähedal toas asuvate inimeste hingamistsoonile. Näiteks elutoas tasemele, kus on inimese nägu diivanil istudes. Magamistubades peab vingugaasiandur asuma võimalikult lähedal magamiskohale.

Erinevalt suitsuandurist tuleb vingugaasiandur kinnitada ruumi seinale, 0,5–1,5 meetri kõrgusele põrandast ning kuni kolme meetri kaugusele vingugaasi tekitajast. Andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal. Kui gaasiboiler asub vannitoas, tuleb veenduda, et vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse.

Vingugaasianduri hooldus

Sarnaselt suitsuandurile tuleb ka vingugaasianduri puhul veenduda tema töökindluses. Selleks tuleb kord kuus vajutada testnuppu, mille piiksuv signaal kinnitab seadme töökorras olekut. Vingugaasiandurit tuleb regulaarselt tolmust puhastada, selleks võib kasutada nii tolmuimejat kui ka lappi. Honeywell XC70 vingugaasianduril pole patareisid vaja vahetada. Selle toiteallika elu- ja kasutusiga on 7 aastat.

 

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555