Menüü

LNG - puhas kütus mõistliku hinnaga

Garanteeritud LNG tarne

Eesti Gaas on suurim LNG (veeldatud maagaas) tarnija Balti regioonis. Veame LNG-d hetkel üheksa Saksamaa juhtiva tootja Gofa LNG poolhaagisega ja tagame täieliku varustuskindluse.

Meil on põhjalikud teadmised ja kogemused LNG erinevate tarneallikate, logistika ja tehnoloogiliste lahendustega.

Pakume klientidele erinevaid tarneahendusi ning aitame luua LNG taristut.

Teie personaalne kontaktisik:

Sergei Jefimov
LNG osakonna juht
sergei.jefimov@gaas.ee
+372 506 9127

Küsi pakkumist


LNG tarne mudelid

 

Baasteenus – Eesti Gaas pakub kliendile vaid LNG transporti.

Täisteenus – Eesti Gaas ehitab, hooldab ja varustab LNG jaama kliendi territooriumil.LNG jaama ehitamine ja hooldamine kliendi territooriumil


LNG jaama ülesehitus

Veeldatud maagaasi vastuvõtmiseks ja taasgaasistamiseks paigutatakse tarbijate juurde LNG-mahutist ja aurustitest koosnev LNG-jaam.

Veeldatud maagaasi ehk LNG jaama ülesehitus

 1. Krüogeenne tsisternveok
  Gaas tarnitakse jaama spetsiaalses krüogeenses tsisternveokis, kus veeldatud magaas hoitakse veo ajal madala rõhu all. Tavaline tsistern mahutab kuni 18,5 tonni LNG-d, millest taasgaasistamisel saab 25 600 m3 tavalist n-ö torumaagaasi.
 2. Krüogeensed mahutid
  Kasutatakse veeldatud maagaasi hoidmiseks. Mahuti disain võimaldab hoida kütust temperatuuril – kuni 162 kraadi. Mahuteid on eri suuruses, tavalisim on 40–60 m3. Jaama on võimalik paigutada mitu mahutit.
 3. Aurustid
  Kasutatakse kütuse muundamiseks vedelast olekust gaasilisse, arvestusega m3/h.
 4. Gaasireguleerjaam
  Siin teostatakse maagaasi rõhu vähendamist kliendile vajalikule tasemele. Rõhu vähendamine toimub jaamas enne tarbimispunkti.
 5. Odoreerimine
  Maagaas on lõhnatu, mistõttu on loodud võimalus selle lõhnastamiseks, et tuvastada kiiresti potentsiaalseid lekkeid.
 6. Tehase katlaruum

Vaata LNG ohutuskaarti

LNG jaama ehitusprotsess

Kuna LNG jaama kavandamine ja ehitus võib aega võtta mitu kuud, siis pakume ehituse ajaks ka ajutist, mobiilset LNG jaama lahendust, mis võimaldab maagaasi kasutusele võtta koheselt ning nii säästa kulusid.

Mobiilne LNG jaam transporditakse kliendi territooriumile ning jäetakse sinna kuni statsionaarse jaama valmimiseni.

Veeldatud maagaasi ehk LNG jaama ehitusprotsess


LNG jaama ehitus Unda konservitehases

 

Mobiilne LNG jaam

Mobiilne LNG ehk veeldatud maagaasi jaam maagaasi ja energia tootmiseksMis on LNG?

LNG´d ehk veeldatud maagaasi saadakse tavalise maagaasi jahutamisel umbes -160 kraadini.

Veeldatuna võtab maagaas 600 korda vähem ruumi kui gaasilises olekus. LNG võimaldab maagaasiga varustada ka neid piirkondi ja hooneid, mis ei ole ühendatud gaasitorustikuga.

LNG-d transporditakse krüogeensetes mahutites laeva, rongi või veokiga. Sihtkohas LNG taasgaasistatakse. Saadud gaas on tavalisest maagaasist veelgi puhtam, sest enne veeldamise protsessi eemaldatakse vesi, CO2, H2S ja süsivesinikud.

LNG kasutamisel kütteks või tööstuses tuleb arvestada ladustamis- ja taasgaasistamiskuludega. Seetõttu sobib LNG paremini suuremate objektide energialahenduseks.


Meie meeskond on teie teenistuses!

Veeldatud maagaas on tulevik. Tarnime LNG-d

 


Võta ühendust

Äriklienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555