Menüü

Eesti Gaasist

Lähtume oma klientide vajadustest, et pakkuda nii parimaid energialahendusi. Pakume tervikteenuseid ja tõstame keskkonda säästes inimeste elukvaliteeti.

AS Eesti Gaas on Eesti suurimaid ja kogenumaid energiafirmasid, mille tuumtoode ja -kompetents on maagaas – tõhus, soodne ja väga puhas energiaallikas.

Maagaas sobib suurepäraselt nii energiatootmiseks, tööstusettevõtete tehnoloogilistesse protsessidesse kui ka transpordikütuseks nii maal kui merel. Me müüme maagaasi erinevate toodetena – tarnituna kliendini läbi võrgu torugaasina, kokkusurutud maagaasina (CNG) ja veeldatud maagaasina (LNG). Me varustame torugaasiga kümmet maakonda. Seal, kus gaasivõrk puudub, on lahenduseks LNG.

Me pakume maagaasil tuginevaid terviklikke energialahendusi vastavalt iga kliendi vajadustele. Eesti Gaasi kontsernist saab iga soovija võtmed kätte lahenduse, alates gaasitorustiku projekteerimisest kuni valmis küttelahenduseni välja.

Uue ärisuunana arendame maagaasil baseeruvaid energia koostootmislahendusi. Samuti oleme Tallinnas alustanud koduklientidele gaasiseadmete hooldusteenuse pakkumist ja arendamist, plaaniga laiendada teenust vastavalt nõudlusele ka mujale Eestisse.

Üha kasvava valdkonnana pakume juba mitmeid aastaid nii kodu- kui äriklientidele elektrit, et nii soojus kui valgus jõuaksid kodudesse ja ettevõtetesse mugavalt, ühest kohast.

Maagaasi kui transpordikütuse arendamisel hoiame Baltimaades kindlalt liidrirolli. Eesti Gaasi surugaasitanklate võrk on turu suurim ja kasvab järjepidevalt, lisaks maagaasile saab tanklates alates 2018. a kevadest tankida ka biometaani.

Oleme ka esimesed ja ainsad kogu regioonis, kes on välja arendanud stabiilse LNG tarnimise ja punkerdamise võimekuse ning on valmis teenust pakkuma kõigile huvitatud sadamatele.

Eesti Gaas on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mille aktsiatest 67% kuulub investeerimisfirmale Infortar.

Eesti Gaasi kontserni kuuluvad tütarfirmad AS EG Ehitus ja AS Gaasivõrgud, mis pakuvad toetavaid teenuseid – ehitavad ja hooldavad torustikke ja küttelahendusi, et gaas jõuaks mugavalt ja ohutult meie ligi 45000 kliendini.

Alates juulist 2017 tegutseb Eesti Gaas ka Lätis SIA EG Energija nime all, pakkudes äriklientidele energialahendusi.

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 636 2555