Menüü

PUHAS ENERGIA ÜMBER MAAPÕUE PÄIKESE

Tänu kõrgele kütteväärtusele ja madalale süsinikusisaldusele on maagaas maailmas tähtis alternatiivkütus naftale ja kivisöele. Kuna gaasivarusid on rohkelt, siis eeldatakse maagaasi hinda püsivat pikaajaliselt konkurentsivõimelisena.

Põhiliselt metaanist koosnev maagaas on keskkonnasõbralik energiaallikas, mis aitab vähendada nii globaalset süsinikdioksiidi emissiooni kui kohalikku õhureostust. Maagaasi põlemisel ei teki vääveloksiidi (SOx) heidet, mis veega kombineeritult võib moodustada happevihma. Samuti jääb järgi 85% vähem lämmastikoksiidi (NOx), mis veega kombineeritult võib moodustada söövitavaid happeid, soodustab kopsuhaigusi, astmat, südamehaigusi ning on põhiline sudu koostisosa. Maagaasi põlemisel ei moodustu peenosakesi nagu õli või ka puidu põletamisel tekkiv tahm ja suits, mis on märkimisväärseks ohuks tervisele ja surmavaim õhusaaste liik.

Kuna maagaasi transport toimub põhiliselt läbi torude, ei tekita see veokoormust auto- ega raudteedele ning ka seeläbi väheneb heitgaaside ja müra hulk meie elukeskkonnas.

Maagaas sillutab teed ja on hea täiendus biometaanile, mis on kohalikku päritolu taastuv energiaallikas. Biometaan on puhastatud biogaas ja selle koostis ja kvaliteet on maagaasiga võrdväärne. Seetõttu saab neid kaht kasutada koos samas võrgus.

 

Küttelahendused

Maagaas on üks soodsamaid küttelahendusi, nii alginvesteeringu kui jooksevkulude osas.

Tänapäevased gaasikatlad on automaatjuhtimisel ja projekteeritud ning ehitatud nii, et katavad ära kogu soojavajaduse külmemategi talveilmadega, erinedes nii soojuspumpadest, mis vajavad meie talvedes lisavõimsust täiendavate kütteallikate näol.

Kui kinnistu on liidetud gaasivõrguga, suureneb kinnisvara väärtus ja ning teil on täiendav müügiargument selleks puhuks, kui soovite tulevikus oma kinnistut võõrandada.

Ühenda oma kinnistu gaasivõrku!

Tööstuslahendused

Maagaas pakub tööstusettevõttele mitmeid võimalusi. Maagaas on kõrge energeetilise väärtusega kütus, mida kasutatakse lisaks soojusenergia ja elektri tootmisele nii otse tehnoloogilistes protsessides, näiteks klaasi- ja ehitusmaterjalide tööstuses, kui ka toorainena keemiatööstuses.

Maagaasi kütteväärtus on 10,5 kWh/m3, tema maksimaalne põlemistemperatuur on üle 2100 °C. Maagaasi torustiku olemasolu korral ei ole vajalik varude soetamine ning hoidlate ehitamine. Maagaasi kasutamine võimaldab paindlikku tarbimist sõltuvalt tehnoloogilistest vajadustest. Juhul kui gaasitorustik puudub, on võimalik ehitada veeldatud maagaasi mahuti ja taasgaasistamisseade.

Maagaasi kasutamine võimaldab põlemisprotsesside automatiseerimist ning maagaasiga saavutatakse soovitud põlemistemperatuurid kõige kiiremini ja täpsemalt.

Transpordilahendused

Maagaas on keskkonnasõbralik ja efektiivne kütus nii maismaal kui merel.

Pakume gaasi nii autotranspordiks kui laevade punkerdamiseks. CNG on kokkusurutud maagaas ja seda kasutatakse eelkõige maismaatranspordis. LNG on veeldatud maagaas ja sellel on suur perspektiiv nii merel kui rahvusvahelistes maanteevedudes.

Lisaks maagaasile toome turule ka kodumaisest biogaasist toodetud biometaani. Sellega aitame riigil täita võetud kohustust viia aastaks 2020 taastuvkütuse kasutamise osakaalu transpordis 10% tasemele, millest kolmandiku moodustab biometaan.

EL liikmesriikidele on sätestatud miinimumnõuded CNG ja LNG tankimise taristule. 2025. aasta eesmärgiks on katta ELi põhiteede võrk CNG tanklatega minimaalselt iga 150 km ning LNG tanklatega iga 400 km järel. Samuti on vastu võetud meetmetekava, mis näeb ette LNG punkerdamise võrgustiku väljaarendamist 2025. aastaks. Eesti Gaas osaleb kõikide nende eesmärkide täitmisel, nii merel kui maal.

Miks Eesti Gaas?

  • Meil on pikaaegne kogemus Eesti tarbijate varustamisel nii gaasi kui energiaga.
  • Meie lepingupartnerid on usaldusväärsed ja tagavad meie lubaduste täitmise.
  • Me kujundame oma toodete ja teenuste hinnad kliendipõhiselt ning anname parima, et teie vajadused ja meie võimalused kokku viia.
  • Elektrimüügilepingu olemasolul saab maagaasi hinnast soodustust.
  • Igal ärikliendil on personaalne ärikliendisuhete juht.

Küsi pakkumist

 

 

Äriklienditugi (E-R 8.30-17)

+372 636 2555