Menüü

Päikeseenergia on TASUTA!

Miks valida päikeseenergia?

Päikeseenergia on lihtne ja puhas võimalus toota lokaalselt iseendale elektrit. Elektri tootmiseks vajalik ressurss on ühtlaselt üle Eesti tasuta kättesaadav ning tootmisel ei kaasne mõju inimese tervisele või heaolule. Päikeseelektri tootmine on kindel investeering, mis tagab kokkuhoiu tuleviku elektriarvetel võrgust ostmata jäänud elektrienergia ja võrgutasude kuludelt.

Päikeseelektrijaama omanikul on võimalus teenida tulu kohapeal tarbimisest üle jääva elektri müügist elektrivõrku. Päikesepaneele paigaldame nii vabadele katusepindadele kui kasutamata maa-aladele. Toodetav aastane päikeseelektrimaht sõltub päikesepaneelide paigaldusviisist ning asendist ilmakaarte suhtes, keskmiselt 700 kuni 1000 kWh ühe kW päikesepaneelide kohta.

Kontakt:

Maido Märss
taastuvenergia arendusjuht
maido.marss@gaas.ee

päikeseenergia ärijuht Maido Märss

Päikeseenergia eelised

 • Puhas – päikeseelektri tootmine on puhas ja keskkonnasõbralik.
 • Päikeseressurss on tasuta – elektrit saab toota asukohast sõltumatult.
 • Väiksemad elektriarved – päikeseelektri tootmisel sõltud vähem võrguelektrist ning selle hinnapoliitikast.
 • Madalad hoolduskulud – päikeseelektrijaamas puuduvad liikuvad detailid, mis vajavad pidevat hooldamist ja kontrollimist.
 • Suurem hoone energiatõhusus – päikesepaneelid parandavad hoone energiamärgist ning uusarenduste puhul majanduslikult tõhusaim viis energiatõhususeesmärkide saavutamiseks.
 • Tooda siis kui tarbid – päikeseelektri tootmine kattub hästi majapidamiste ja hoonete elektritarbimisega.
 • Lihtne eskalatsioon – olemasolevat päikeseelektritootmist on lihtne uute päikesepaneelide lisamisega laiendada.

 

Meie väärtuspakkumine

 • Arvutame päikeseenergia potentsiaali – leiame hoone või kinnistu päikeseelektri tootmise potentsiaali.
 • Projekteerime ja ehitame kliendi ootustele ja tarbimisele vastava päikeseelektrijaama.
 • Hooldame ja opereerime – kanname hoolt selle eest, et tootmine oleks maksimaalne ning ülevaatlik.

Suurprojektide puhul (kasutatav pind päikesepaneelide paigaldamiseks alates 1 ha) pakume ka kliendipoolse 0.- eur finantseeringuga koostöö võimalust, kus Eesti Gaas projekteerib, ehitab ja opereerib päikeseelektrijaama ning klient saab kasutatava pinna eest renditulu või kokkuhoiu elektrienergia kuludelt.

ERAMU*
kuni 22 kW

Kellele sobib:

Eramajad, ühise elektriostuga korteriühistud jm.

Tingimused:

Võimsus al 6 kW
Maapind, viil-või lamekatus
Vaba pind al 30 m2

Näidislahendus:

Võimsus 10 kW
40 paneeli
Viilkatus, 90 m2 vaba pinda
Toodang 12 MWh/a

 

* HETKEL EI OLE PAKKUMISES

KOMMERTS
alates 22 kW

Kellele sobib:

Ettevõtted, koolid, lasteaiad jm asutused.
Eriti külmhooned, kaubanduskeskused, päevase vahetusega tootmised jm, kelle tarbimine kattub päikeseelektri tootmise profiiliga.

Tingimused:

Madalpingel tarbijad, peakaitse min 32A
Keskpingel tarbijad
Maapind, viil- või lamekatus
Vaba pind maas al 440 m2, viilkatusel 180 m2, lamekatusel 270 m2

Näidislahendus:

Võimsus 50 kW
200 paneeli
Lamekatus, 600 m2 vaba pinda
Toodang 60 MWh/a

Küsi pakkumist

ARENDUSPROJEKTID
üle 1 MW

Kellele sobib:

Ettevõtted, kellel on vaba katusepinda(u) või maad alates 2 ha.

Tingimused:

Teeme individuaalse pakkumise.

Saada meile päring kirjeldusega kasutatavast pinnast päikesepaneelide paigalduseks ning viime läbi päikeseenergia potentsiaali hindamise.  Leiame lahenduse, kuidas kasutamata pind raha tootma panna.

Küsi pakkumist

Päikesejaama rajamise protsess

 

Päikeseelektri tootmine

Päikeseenergiast toodetakse elektrit päikesepaneelides, mis muundavad valgust elektrienergiaks. Lisaks päikesepaneelidele kuulub süsteemi inverter, mille ülesandeks on paneelidest väljastatav elektrienergia muuta elektrivõrgu kvaliteedile vastavaks elektrienergiaks.

Inverterist edastatakse elekter kohapeal tarbimiseks alternatiivina võrguelektrile. Inverteri infotablool  on võimalik jälgida tootmisandmeid reaalajas. Lisaks avaneb kliendile ülevaade veebirakenduses.

Tarbimisest ülejääv päikeseenergia edastatakse elektrivõrku.
Vastupidisel juhul, kui paneelide toodetud elekter ei kata kogu tarbimist, siis tarbitakse automaatselt puudujääv kogus elektrivõrgust, kuna paneelidega hoone jääb seotuks elektrivõrguga.

Headel paigaldustingimustel annab tootmisseade võimsusega 1 kW aastas ~970 kWh elektrienergiat. 50 kW süsteem toodab aastas keskmiselt ~48 000 kWh, mis katab ligikaudu 15 kodumajapidamise tarbimise.

1. Päikesepaneel – muundab päikesekiirguse elektrienergiaks
2. Inverter – muundab alalisvoolu kasutatavaks vahelduvvooluks
3. Elektriarvesti – mõõdab toodetud elektrienergiat

4. Otseliin – elektrienergia edastus kliendile
5. Tarbimata elekter suunatakse elektrivõrku

 

Päikeseenergia tootmise efektiivsus

Eestis on päikeseenergia tootmise potentsiaal sarnane Saksamaaga (10% Saksamaa elektritarbimisest tuleb päikeseenergiast). Päikesest elektrienergia tootmisele mõjub positiivselt jahedam temperatuur, mis kompenseerib lühemat tootmisaega.

Eestis toodab päikeseenergia süsteem kõige rohkem elektrit mais, juunis ja juulis. Ligi 40% kogu elektri aasta toodangust tuleb suvekuudel.

Meie rajatud päikeseelektrijaamad


KKK

Kes saavad päikeseelektrit toota?
 • Päikeseelektri tootmine sobib kõigile elektrienergia tarbijatele, kellel on olemas toimiv ühendus elektrivõrguga või võimalus see luua. Päikesepaneelide paigaldamiseks on vaja vaba pinda katusel või maapinnal, mis poleks varjatud otsese päikesevalguse eest.
Milline katus või maa-ala sobib paneelide paigalduseks ja kui palju on selleks vaba pinda vaja?
 • Päikesepaneele saab paigaldada maapinnale ja katustele. Katuste puhul sobivad nii lame- kui viilkatustele.
 • Katusel peaks olema piisavalt varjudest ja tehnosüsteemidest vaba ruumi.
 • Näiteks päikeseelektrijaam võimsusega 50 kW vajab vaba pinda
  • Viilkatusel ca 400 m2
  • Lamekatusel ca 600 m2
  • Maapinnal ca 1000 m2
Kas katus peab olema lõunasuunaline?
 • Lamekatustele paigaldatavad süsteemid on paindlikumad ning võimaldavad hoone asendist sõltumata päikesepaneelide paigutussuunda muuta. Selle tõttu pole nende katuste korral lõunasuund oluline.
 • Viilkatuste puhul on lõunasuunalise katuse korral tootlus maksimaalne kuid paigaldame ka katustele, mis jäävad edela ja kagu suuna vahele.
 • Mõlemal juhul on oluline, et hoone lõunasuunal ei oleks päikesevalgust takistavaid objekte (kõrghooned jne).
Millal hakkan raha säästma?
 • Raha hakatakse säästma esimesest hetkest, kui paneelid hakkavad elektrit tootma. Elektri tootmisel tekib säästu rahavoog võrgust ostmata jäänud elektrienergia kuludelt ning elektrimüügi rahavoog kohapeal tarbimata elektrienergia müügist.
Kas päikesepaneelide poolt toodetud elekter on sama kvaliteetne kui võrgust ostetav elekter?
 • Jah, elektriseadmed töötavad mõlema allika pealt (võrguelekter ja päikeseelekter) täpselt sama moodi.

Äriklienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555