Menüü

Päikeseenergia on TASUTA!

Päikeseenergia on lihtne ja puhas võimalus toota lokaalselt iseendale elektrit. Elektri tootmiseks vajalik ressurss on ühtlaselt üle Eesti tasuta kättesaadav ning tootmisel ei kaasne mõju inimese tervisele või heaolule. Päikeseelektri tootmine on kindel investeering, mis tagab kokkuhoiu tuleviku elektriarvetel võrgust ostmata jäänud elektrienergia ja võrgutasude kuludelt.

Päikeseelektrijaama omanikul on võimalus teenida tulu kohapeal tarbimisest üle jääva elektri müügist elektrivõrku. Päikesepaneele paigaldame nii vabadele katusepindadele kui kasutamata maa-aladele. Toodetav aastane päikeseelektrimaht sõltub päikesepaneelide paigaldusviisist ning asendist ilmakaarte suhtes, keskmiselt 700 kuni 1000 kWh ühe kW päikesepaneelide kohta.

Kontakt:

Maido Märss
päikeseenergia ärijuht
maido.marss@gaas.ee

päikeseenergia ärijuht Maido Märss

Päikeseenergia kasutamise eelised:

 • Puhas – päikeseelektri tootmine on puhas ja keskkonnasõbralik
 • Päikeseressurss on tasuta – elektrit saab toota asukohast sõltumatult
 • Väiksemad elektriarved – päikeseelektri tootmisel sõltud vähem võrguelektrist ning selle hinnapoliitikast
 • Madalad hoolduskulud – päikeseelektrijaamas puuduva liikuvad massid, mis vajavad pidevat hooldamist ja kontrollimist
 • Suurem hoone energiatõhusus – päikesepaneelid parandavad hoone energiamärgist ning uusarenduste puhul majanduslikult tõhusaim viis energiatõhususeesmärkide saavutamiseks
 • Tooda siis kui tarbid – päikeseelektri tootmine kattub hästi majapidamiste ja hoonete elektritarbimisega
 • Lihtne eskalatsioon – olemasolevat päikeseelektritootmist on lihtne uute päikesepaneelide lisamisega laiendada
 • Meie väärtuspakkumine

  • Arvutame päikeseenergia potentsiaali – leiame hoone või kinnistu päikeseelektri tootmise potentsiaali
  • Projekteerime ja ehitame kliendi ootustele ja tarbimisele vastava päikeseelektrijaama
  • Hooldame ja opereerime – kanname hoolt selle eest, et tootmine oleks maksimaalne ning ülevaatlik

  Suurprojektide puhul (kasutatav pind päikesepaneelide paigaldamiseks alates 1 ha) pakume ka kliendipoolse 0,- eur finantseeringuga koostöö võimalust, kus Eesti Gaas projekteerib, ehitab ja opereerib päikeseelektrijaama ning klient saab kasutatava pinna eest renditulu või kokkuhoiu elektrienergia kuludelt.

  ERAMU
  päikeseenergialahendused
  kuni 22 kW

  Kellele sobib?

  Eramajad, ühise elektriostuga korteriühistud jne.

  Tingimused:

  Päikeseenergialahendused võimsusest alates 6 kW.
  Saab paigaldada maapinnale, viil- ja lamekatustele.
  Vaba pinda alates 30 m2 päikesepaneelide paigaldamiseks.

  Näidislahendus

  10 kW, koosneb 40 päikesepaneelist, vajab 90 m2 vaba pinda viilkatusel ning toodab aastas 12 MWh elektrienergiat.

  Küsi pakkumist

  KOMMERTS
  päikeseenergialahendused
  22 kuni 500 kW

  Kellele sobib?

  Ettevõtted, koolid, lasteaiad, muud avaliku sektori asutused jne.

  Tingimused:

  Madalpingel tarbijad, kelle peakaitse on vähemalt 32A või keskpingel tarbijad
  Saab paigaldada maapinnale, viil- ja lamekatustele.
  Vaba pinda maapinnal alates 440 m2, viilkatusel 180 m2 või lamekatusel 270 m2 päikesepaneelide paigaldamiseks
  Eriti sobib tarbijatele, kelle tarbimine langeb kokku päikeseelektri tootmise profiiliga – külmhooned, kaubanduskeskused, päevase vahetusega tootmised jne.

  Näidislahendus

  50 kW, koosneb 200 päikesepaneelist, vajab 600 m2 vaba pinda lamekatusel ning toodab aastas 60 MWh elektrienergiat.

  Küsi pakkumist

  ARENDUSPROJEKTID
  päikeseenergialahendused
  suuremad kui 500 kW

  Kellele sobib?

  Tarbijad ja maaomanikud, kellel on vaba katusepinda(u) või maad alates 1 ha

  Saada meile päring kirjeldusega kasutatavast pinnast päikesepaneelide paigalduseks ning viime läbi päikeseenergia potentsiaali hindamise.  Leiame lahenduse kuidas Teie kasutamata pind raha tootma panna.

  Küsi pakkumist

  Päikesejaama rajamise protsess

   

  Päikeseelektri tootmine

  1. Päikesepaneel – muundab päikesekiirguse elektrienergiaks
  2. Inverter – muundab alalisvoolu kasutatavaks vahelduvvooluks
  3. Elektriarvesti – mõõdab toodetud elektrienergiat

  4. Otseliin – elektrienergia edastus kliendile
  5. Tarbimata elekter suunatakse elektrivõrku


  KKK

  Kes saavad päikeseelektrit toota?
  • Päikeseelektri tootmine sobib kõigile elektrienergia tarbijatele, kellel on olemas toimiv ühendus elektrivõrguga või võimalus see luua. Päikesepaneelide paigaldamiseks on vaja vaba pinda katusel või maapinnal, mis poleks varjatud otsese päikesevalguse eest.
  Milline katus või maa-ala sobib paneelide paigalduseks ja kui palju on selleks vaba pinda vaja?
  • Päikesepaneele saab paigaldada maapinnale ja katustele. Katuste puhul sobivad nii lame- kui viilkatustele.
  • Katusel peaks olema piisavalt varjudest ja tehnosüsteemidest vaba ruumi.
  • Näiteks päikeseelektrijaam võimsusega 50 kW vajab vaba pinda
   • Viilkatusel ca 400 m2
   • Lamekatusel ca 600 m2
   • Maapinnal ca 1000 m2
  Kas katus peab olema lõunasuunaline?
  • Lamekatustele paigaldatavad süsteemid on paindlikumad ning võimaldavad hoone asendist sõltumata päikesepaneelide paigutussuunda muuta. Selle tõttu pole nende katuste korral lõunasuund oluline.
  • Viilkatuste puhul on lõunasuunalise katuse korral tootlus maksimaalne kuid paigaldame ka katustele, mis jäävad edela ja kagu suuna vahele.
  • Mõlemal juhul on oluline, et hoone lõunasuunal ei oleks päikesevalgust takistavaid objekte (kõrghooned jne).
  Kas katus kannab päikesepaneelidest tulenevat lisaraskust?
  • Enne päikesepaneelide paigaldamist hindavad meie eksperdid katusekonstruktsioonide vastavust päikesepaneelidest tulenevale lisakoormusele.
  Millal hakkan raha säästma?
  • Raha hakatakse säästma esimesest hetkest, kui paneelid hakkavad elektrit tootma. Elektri tootmisel tekib säästu rahavoog võrgust ostmata jäänud elektrienergia kuludelt ning elektrimüügi rahavoog kohapeal tarbimata elektrienergia müügist.

  Päikeseenergiast elektri tootmine

  Kuidas toimub päikeseenergiast elektri tootmine?
  • Päikeseenergiast toodetakse elektrit päikesepaneelides, mis muundavad valgust elektrienergiaks. Lisaks päikesepaneelidele kuulub süsteemi inverter, mille ülesandeks on paneelidest väljastatav elektrienergia muuta elektrivõrgu kvaliteedile vastavaks elektrienergiaks. Inverterist edastatakse elekter kohapeal tarbimiseks alternatiivina võrguelektrile.
  Kas Eesti kliimas on paneelid piisavalt efektiivsed?
  • Eestis on päikeseenergia tootmise potentsiaal sarnane Saksamaaga (10% Saksamaa elektritarbimisest tuleb päikeseenergiast). Päikesest elektrienergia tootmisele mõjub positiivselt jahedam temperatuur, mis kompenseerib lühemat tootmisaega.
  Millal toodavad paneelid kõige rohkem elektrit?
  • Eestis toodab päikeseenergia süsteem kõige rohkem elektrit mais, juunis ja juulis. Ligi 40% kogu elektri aasta toodangust tuleb suvekuudel.

  Kas päikesepaneelide poolt toodetud elekter on sama kvaliteetne kui võrgust ostetav elekter?
  • Jah, elektriseadmed töötavad mõlema allika pealt (võrguelekter ja päikeseelekter) täpselt sama moodi.
  Kui palju elektrit päikesepaneelid toodavad?
  • Headel paigaldustingimustel annab tootmisseade võimsusega 1 kW aastas ~970 kWh elektrienergiat.
  • Seega näiteks 50 kW süsteem toodab aastas keskmiselt ~48 000 kWh, mis katab ligikaudu 15 kodumajapidamise tarbimise.
  Kuidas saan elektrit kui päike ei paista?
  • Paneelidega hoone jääb seotuks elektrivõrguga. Kui paneelide toodetud elekter ei kata kogu tarbimist, siis tarbitakse automaatselt puudujääv kogus elektrivõrgust.
  Mis juhtub, kui paneelid toodavad tarbimisest rohkem elektrit?
  • Tarbimisest ülejääv päikeseenergia edastatakse elektrivõrku.
  Kuidas teada, kui palju elektrit paneelid parajasti toodavad?
  • Tootmisandmeid on võimalik jälgida inverteri infotablool reaalajas. Lisaks avaneb kliendile ülevaade veebirakenduses.

  Äriklienditugi (E-R 8.30-17.00)

  +372 63 62 555