Menüü

Oma Päike - tasuta!

Uudne lahendus.

Oma Päike on Eesti Gaasi uus energialahendus korteriühistutele ja ettevõtetele.

Me rajame kliendi hoone katusele või territooriumile individuaalse päikeseenergiajaama ning müüme kliendile selles toodetavat elektrit.

Küsi pakkumist

Omainvesteering 0.

Päikesejaama ehitus ei too kliendile kaasa kulusid ega asjaajamist.

Eesti Gaas teeb kogu investeeringu ja paigalduse ning jääb hiljem tootmisüksuse omanikuna päikesepaneele hooldama.

Säästad kohe.

Klient ostab elektrienergiat ja hakkab raha säästma esimesest hetkest, kui paneelid elektri tootmisega alustavad.

Kokkuhoid toodetud ja kasutatud elektrienergia võrgutasudelt ligi 1500€ aastas – võrgutasu 0 EUR

Kellele sobib

Oma Päike energialahendus sobib ühise elektriostuga korteriühistutele, väikestele ja keskmistele ettevõtetele, koolidele, lasteaedadele, kelle elektrienergia tarbimine on vähemalt 20 000 kWh.

Katusel või maapinnal on vaja vaba ala alates 400 m2. Paneelide ala ei tohi varjata kõrghooned või -haljastus.

50 kW süsteem toodab aastas keskmiselt 48,5 MWh, mis katab ligikaudu 15 kodumajapidamise tarbimise.

Päikeseelektri näidistoodangu jaotus aasta lõikes (sõltub, kuidas paneelid on paigaldatud).


KKK

Millised ettevõtted sobivad (Oma Päike) toote jaoks?
 • Väikesed ja keskmised ettevõtted, ühise elektriostuga korteriühistud (ost toimub ühe KÜ arvesti alusel), koolid ja lasteaiad.
Milline katus või maaala sobib paneelide paigalduseks ja kui palju on selleks vaba pinda vaja?
 • Päikesepaneele saab paigaldada nii lame- kui viilkatustele.
 • Katusel peaks olema piisavalt varjudest ja tehnosüsteemidest vaba ruumi:
  • ~400 m2 viilkatuse korral
  • ~1000 m2 lamekatuse korral
 • Paneele on võimalik paigaldada ka vabale maaalale, mille suurus on ~1000 m2.
Kas katus peab alati olema lõunasuunaline?
 • Lamekatustele paigaldavad süsteemid on paindlikumad ning võimaldavad hoone asendist sõltumata päikesepaneelide paigutussuunda muuta. Selle tõttu pole nende katuste korral lõunasuund oluline.
 • Viilkatuste korral on lõunasuunalise katuse korral tootlus maksimaalne kuid paigaldame ka katustele, mis jäävad edela ja kagu suuna vahele.
 • Mõlemal juhul on oluline, et hoone lõunasuunal ei oleks päikesevalgust takistavaid objekte (kõrghooned jne).
Kas katus kannab päikesepaneelidest tulenevat lisaraskust?
 • Enne päikesepaneelide paigaldamist hindavad meie eksperdid katusekonstruktsioonide vastavust päikesepaneelidest tulenevale lisakoormusele.
Kui palju pean paneelide paigaldamise eest maksma?
 • Ei pea tasuma ühtegi osa paneelide paigalduse maksumusest. Eesti Gaas teeb investeeringu ja paigalduse ning jääb hiljem tootmisüksuse omanikuna päikesepaneele hooldama. Teie ostate toodetud elektrienergiat.
 • Soovi korral võib teha ettemakse teatud elektri kogusele. Sel juhul on võimalik pakkuda soodsamat päikeseelektri hinda.
Millal hakkan raha säästma?
 • Raha hakatakse säästma esimesest hetkest, kui paneelid hakkavad elektrit tootma.

Päikeseenergiast elektri tootmine

Kuidas toimub päikeseenergiast elektri tootmine?
 • Päikeseenergiast toodetakse elektrit päikesepaneelides, mis muundavad valgust elektrienergiaks. Lisaks päikesepaneelidele kuulub süsteemi inverter, mille ülesandeks on paneelidest väljastatav elektrienergia muuta elektrivõrgu kvaliteedile vastavaks elektrienergiaks. Inverterist edastatakse elekter kohapeal tarbimiseks alternatiivina võrguelektrile.
Kas Eesti kliimas on paneelid piisavalt efektiivsed?
 • Eestis on päikeseenergia tootmise potentsiaal sarnane Saksamaaga (10% Saksamaa elektritarbimisest tuleb päikeseenergiast). Päikesest elektrienergia tootmisele mõjub positiivselt jahedam temperatuur, mis kompenseerib lühemat tootmisaega.
Millal toodavad paneelid kõige rohkem elektrit?
 • Eestis toodab päikeseenergia süsteem kõige rohkem elektrit mais, juunis ja juulis. Ligi 40% kogu elektri aasta toodangust tuleb suvekuudel.

Kas päikesepaneelide poolt toodetud elekter on sama kvaliteetne kui võrgust ostetav elekter?
 • Jah, elektriseadmed töötavad mõlema allika pealt (võrguelekter ja päikeseelekter) täpselt sama moodi.
Kui palju elektrit päikesepaneelid toodavad?
 • Headel paigaldustingimustel annab tootmisseade võimsusega 1 kW aastas ~970 kWh elektrienergiat.
 • Seega näiteks 50 kW süsteem toodab aastas keskmiselt ~48 000 kWh, mis katab ligikaudu 15 kodumajapidamise tarbimise.
Kuidas saan elektrit kui päike ei paista?
 • Paneelidega hoone jääb seotuks elektrivõrguga. Kui paneelide toodetud elekter ei kata kogu tarbimist, siis tarbitakse automaatselt puudujääv kogus elektrivõrgust.
Mis juhtub, kui paneelid toodavad tarbimisest rohkem elektrit?
 • Tarbimisest ülejääv päikeseenergia edastatakse elektrivõrku.
Kuidas teada, kui palju elektrit paneelid parajasti toodavad?
 • Tootmisandmeid on võimalik jälgida inverteri infotablool reaalajas. Lisaks avaneb kliendile ülevaade veebirakenduses.

Võta meiega ühendust!

Äriklienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 63 62 555