Menüü

Võtame energiakulud kontrolli alla

Õige elektripakett ja säästlik tarbimine

Elektripaketi valikul on hea teada oma tarbitavat energiakogust ning lähtuda oma senisest tarbimisharjumusest, näiteks kas enamus energiast tarbitakse öösel või päeval.

Õigesti valitud elektripakett aitab energiakulusid vähendada, kuid sageli annab olulisema võidu oma tarbimisharjumuste ülevaatamine ja muutmine. Näpunäiteid energiasäästuks loe SIIT.

KINDEL PAKETT

 • Lepinguperiood: 12, 24, 36 kuud
 • Hind: alates 11,80 senti/kWh

Sõlmi leping

Kindla paketi puhul on elektri hind ühesugune kogu lepinguperioodil, elektribörsi kõikumised arvet ei mõjuta ning kulusid on lihtsam planeerida.

Pakume ühe- ja kahetariifset hinnastamise varianti.

Ühetariifne

 • Ühetariifse hinnavariandiga kehtib igale tunnile lepingus kokkulepitud ühtne hind.
 • Ühetariifne pakett sobib paremini juhul, kui suurem osa elektrist tarbitakse päeval.

Kahetariifne

Kahetariifse hinnavariandiga arvestatakse päeva ja öö elektritarbimised eraldi.

 • Kahetariifset hinda saab valida juhul, kui tarbimiskohas on päeva ja öö elektritarbimist eraldi mõõtev kahetariifne arvesti või tunniarvesti.
 • Päevane elektrihind kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riigipüha) kella 7.00–22.00.
 • Öine elektrihind kehtib esmaspäevast reedeni kella 22.00–7.00 ning kõigil laupäevadel, pühapäevadel ja riigipühadel kogu ööpäeva.

Sõlmi leping

MUUTUVHINNAGA PAKETT

 • Lepinguperiood: tähtajatu
 • Hind: börsihind + 0,64 senti/kWh 

Sõlmi leping

 • Muutuvhinnaga paketis sõltub elektri hind Nord Pooli (NP) börsi hinnast, mis muutub tunnipõhiselt.
 • Börsihinnale lisandub kindel müügimarginaal.

Muutuvhinda peeti pikka aega soodsamaks kui fikseeritud hinda, kuid uuem kogemus on näidanud, et börsihind võib samahästi tõusta kui langeda ning valmis tuleb seega olla mõlemaks stsenaariumiks.

NP börsi Eesti piirkonna kuu keskmised börsihinnad

Sõlmi leping

UNIVERSAALTEENUSE PAKETT

 • Lepinguperiood: kuni 30.06.2024
 • Hind: 19,15 senti/kWh + kuutasu 1,95 eurot

Saada sooviavaldus

Universaalteenus on riigi poolt reguleeritud elektrihind, mis on ellu kutsutud ajutise meetmena, aitamaks inimestel hakkama saada erakorraliselt kõrgete energiahindadega.

Universaalteenus on mõeldud kodutarbijatele ja kodutarbijatele elektrit vahendavatele isikutele (korteriühistud, haldusettevõtted jne).

 • Hind kujuneb börsiväliselt Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel, sellele lisandub müüja kulukomponent.
 • Hind võib muutuda kui sisendhinnad märgatavalt muutuvad.
 • Pakett on kasutatav alates 1. oktoobrist 2022 kuni 30. juunini 2024.

Universaalteenusega liitumiseks sõlmige leping meie e-teeninduses või kirjutage klienditoele ning me hoolitseme ise teie senise elektripaketi lõpetamise eest.

Universaalteenusest saab soovi korral lahkuda 7-päevase etteteatamisega.

Rohkem infot universaalteenuse kohta leiab SIIT.

 

Sõlmi leping


Roheline elekter – puhtalt päikesest

Kui loodushoid ja keskkond on sulle olulised, siis Eesti Gaasist saad osta täiesti loodussõbralikku taastuvenergiat. Toodame ise päikeseenergiast roheelektrit, meie päikseparkide kompleks Pärnus on üks Eesti suuremaid.

   • Vali endale sobiv “Kindel” (ühe- või kahetariifne) või “Muutuvhinnaga” elektripakett.
   • E-teeninduses saad märkida paketi juurde “roheline energia” või avalda soovi klienditeenindajale.

Sõlmi leping


Lepingu sõlmimine

Elektrilepingu saab sõlmida elektri võrgulepingu omanik. Kõige lihtsam on leping sõlmida meie e-teeninduse kaudu.

Elektrileping hakkab tavaliselt kehtima kuu esimesest kuupäevast ning see tuleb sõlmida hiljemalt 7 päeva enne uue kuu algust. Olemasolevat müüjat tuleb lepingu lõpetamise soovist teavitada 14 päeva ette.

Uue võrgulepingu sõlminud kliendid saavad elektrilepingu sõlmida samast päevast kui võrgulepingu, nende puhul kalendrikuu alguse reegel ei kehti.

Sõlmi leping

Mida teha kui võrguleping kuulub kellelgi teisele?

Kui on soov sõlmida elektrileping, kuid objekti võrguleping on kellegi teise nimel, on kolm varianti:

   • Variant 1: Paluda võrgulepingu omanikul ise elektrileping sõlmida.
   • Variant 2: Paluda võrgulepingu omanikul teha endale volitus ja sõlmida leping.
   • Variant 3: Vormistada võrguleping ringi enda nimele, pöördudes objekti võrguettevõtja poole.
Mida teha kui võrguleping puudub?

Kui on soov sõlmida elektrileping, kuid objektil on võrguleping veel sõlmimata, siis tegutse nii:

   • Samm 1: Sõlmi uus võrguleping oma võrguettevõtjaga (elektrivõrgu ettevõtjad).
   • Samm 2: Sisene e-teenindusse võrgulepingu sõlmimisega samal päeval ja sõlmi elektrileping.
Milline on püsihinnaga elektripakett?

Püsihinnaga elektripakett “Kindel” kindlustab kogu lepinguperioodiks fikseeritud elektrihinna. Turu hinnakõikumised arvet ei mõjuta ja iga kuu elektri kilovatt-tunni hind püsib sama. Valida saab kahe- või ühetariifse hinnavariandi, mõlemal juhul on arvestuse aluseks tarbitud tunnikogused.

Milline on muutuvhinnaga (börsihinnaga) elektripakett?

Börsihinnaga elektrilepingud on tähtajatud. Kilovatt-tunni hind muutub vastavalt Nord Pooli (NP) börsi tunnihindadele ja nõnda on võimalik võita elektribörsi soodushinnaga perioodidest, samas tuleb valmis olla ka hinnatõusuks.

Kuidas saab Eesti Gaas elektrit müüa?

Eesti Gaas hangib müüdava elektri börsilt Nord Pool ning müüb seda oma klientidele edasi lisades vahendustasu nagu kõik turuosalised.

Mis on Eesti Gaasi elektri päritolutunnistuse konto number?

Eesti Gaasi elektri päritolutunnistuse konto number (ehk EECS number) on 23X0007QVP.


Miks elekter Eesti Gaasist?

Eesti Gaas müüb elektrit alates aastast 2013, mil avanes elektriturg kõigile turuosalistele. Oleme omandanud kogemused ja teadmised ning suudame pakkuda konkurentsivõimelisi hindu võrreldes turuvalitsejaga. Alates 01.01.2020 on Eesti Gaasi bilansihalduriks Scener OÜ.

Küsi pakkumist

   • Pakume elektrit kõigile, mitte üksnes meie gaasiklientidele.
   • Elektrimüügilepingu olemasolu annab maagaasi hinnast soodustuse.
   • Maksmine on mugav, kuna paneme kõik kulud ühele arvele – elektri, gaasi ja võrguteenuse (Elektrilevi ja Gaasivõrk) .

Eesti Gaasi elektrimüügiga seotud dokumendid

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555