Menüü

AS Gaasivõrk

Gaasiavarii telefon üle Eesti on 13 404.

Gaasiavarii enimlevinud põhjused:

 • gaasiseadmed, torustikud ja nende ühenduskohad lekivad
 • gaasiseadmed on hooldamata
 • suitsulõõrid on ummistunud
 • mitteküllaldane tõmme ja/või ventilatsioon gaasiseadme kasutamisel, gaasiseadme kasutamine liiga väikeses ruumis;
 • torustik on vigastatud või korrodeerunud
 • torustikus on kasutatud gaasile ebasobilikke materjale

Mida teha gaasilekke avastamisel ja gaasilõhna tundmisel:

 • võimalusel sulgeda gaasi juurdevool
 • tuulutada ruume akende ja uste avamisega
 • mitte kasutada ruumis lahtist tuld ega elektrit
 • eemalduda ohtlikust piirkonnast
 • informeerida ohust teisi inimesi, häirekeskust (112)
 • võimalusel lülitada ohtlikust piirkonnast välja elekter

Ohunäitajate ilmnemisel tuleb pöörduda spetsialisti poole, et tuvastada probleemi põhjus ja teha vajalik gaasitöö. Gaasitöid võib teha üksnes ettevõte või isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering.

Vastavalt Majandus-ja taristuministri määrusele „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ lasub tarbija gaasipaigaldise omanikul kohustus läbi viia gaasipaigaldise kontroll iga nelja aasta tagant gaasitöid teostava pädeva isiku poolt.

Gaasivõrgu klienditugi
(E-R 8:30-17:00)

+372 660 0009