Menüü

AS-i Gaasivõrk tingimused ja dokumendid

 Avaldused, vormid:

Kehtivad dokumendid:

Muu avalik teave

Liitumistasu arvutamise metoodika

Vastavalt maagaasiseadusele on ASil Gaasivõrk õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muuhulgas:

 • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
 • keskkonnanõuete täitmine;
 • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suurus arvutatakse lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast, mille AS Gaasivõrk on vastavalt maagaasiseadusele kooskõlastanud Konkurentsiametiga.

Maagaasi kütteväärtus, kvaliteet ja koguste osakaalud

Avaldame siin lehel:

 • viimase kahe kuu keskmised kütteväärtused kütteväärtuspiirkondade ja bilansiperioodide (gaasipäev) lõikes;
 • info kvaliteeditunnistuse kohta;
 • kaugloetava arvestiga mittevarustatud mõõtepunktide igakuise gaasi koguste osakaalu bilansiperioode kaupa.

Kütteväärtuse andmed

KuupäevEesti*KundaMaarduRakvereTartuViljandiVäike-Maarja
22.0610,8310,45-10,13-10,2110,83
21.0610,9710,5810,1910,3810,6510,6010,31
20.0611,0210,4810,2010,5110,6211,0210,28
19.0611,0210,9110,2110,9510,8111,0210,31
18.0611,0111,0110,2010,7710,7310,9910,38
17.0610,9910,5610,2110,5410,6610,6210,44
16.0610,7210,5210,2110,2910,3810,0810,72
15.0610,5210,3710,1710,1010,2710,2610,53
14.0610,5310,3510,1610,2110,3910,3910,23
13.0610,5410,3910,1910,2710,4110,4310,22
12.0610,5410,3210,1710,2510,4210,3910,21
11.0610,5410,3310,1710,2910,4010,5310,21
10.0610,5410,3310,1610,3310,4510,3210,26
09.0610,5310,3510,1610,2210,3110,2610,53
08.0610,5410,3710,1710,1010,3110,4910,54
07.0610,8510,6010,1910,3611,1010,6410,51
06.0611,0410,7010,1710,5110,7710,9510,39
05.0611,0210,6510,1610,4710,7110,9610,29
04.0611,0210,6810,2110,5110,7410,8710,36
03.0611,0210,6210,1410,5410,7810,6510,65
02.0611,0010,7311,0010,2710,4610,0811,00
01.0610,9910,6310,9910,1110,5410,0710,99
Lae tabel alla

KuupäevEesti*KundaMaarduRakvereTartuViljandiVäike-Maarja
31.0511,0110,6210,2210,3910,6510,5110,31
30.0511,0310,5510,1610,5210,7010,8210,31
29.0511,0410,6610,2010,5410,7110,9210,29
28.0511,0210,6910,1810,6410,6610,2110,32
27.0511,0310,6810,1810,6010,6810,3810,32
26.0511,0310,7410,1710,3410,4210,0911,03
25.0511,0210,5610,2210,1810,5510,4610,60
24.0510,9810,6410,1610,4410,6610,7210,32
23.0510,8810,4710,1810,4910,6010,8510,26
22.0510,9410,5610,1710,5310,7210,3310,22
21.0511,0010,6710,1610,5810,7310,7610,28
20.0511,0010,6810,1510,6010,7410,9910,29
19.0511,0010,6010,1510,3310,5210,5110,99
18.0510,9910,7710,2010,1110,5810,2110,64
17.0510,9710,7410,1810,5010,7410,9710,24
16.0510,8810,6810,1910,5110,5610,7510,23
15.0510,8010,4910,1810,4710,5810,1810,21
14.0510,7410,2910,2410,4810,5910,4410,27
13.0510,7710,4310,2210,5610,5910,4710,77
12.0510,9010,6010,1510,4410,6410,2110,90
11.0510,9810,6210,1510,2710,7510,1010,97
10.0510,9910,6610,1910,7010,8010,7010,45
09.0510,9710,7910,1810,6610,7910,9710,23
08.0510,9910,9410,2010,7210,8710,9910,25
07.0510,9510,8310,2210,6910,8210,9510,38
06.0510,7010,5310,2810,5210,5910,7010,36
05.0510,5610,4810,1610,2310,4010,2010,55
04.0510,5510,4710,1410,1910,4210,2910,54
03.0510,5510,4410,1410,3810,4310,5410,18
02.0510,5510,4110,1610,3910,4410,3110,29
01.0510,5710,3910,1410,2910,4010,1910,49
Lae tabel alla

*Kütteväärtuspiirkonda “Eesti” kuuluvad kõik ülejäänud mõõtepunktid, mis ei asu eraldi välja toodud kütteväärtuspiirkondades.

Millises kütteväärtuspiirkonnas asub Sinu mõõtepunkt, saad kontrollida iseteenindusest.

 

Kvaliteeditunnistuse info

Eesti gaasisüsteemi haldur AS Elering määrab riigipiiril Eesti ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus tarnitava maagaasi keskmise koostise kvaliteeditunnistuse.

Eleringi maagaasi kvaliteeditunnistus on leitav:

AS Gaasivõrk võrku sisestatav gaas ja biometaan vastab seaduses sätestatud nõuetele.

 

Gaasi koguste osakaalude andmed

Viimase lõppenud kuu kaugloetava arvestiga mittevarustatud mõõtepunktide gaasi koguste osakaalud bilansiperioode kaupa on toodud alljärgnevas tabelis.

KuupäevOsakaal,%
01.05.20243%
02.05.20243%
03.05.20243%
04.05.20243%
05.05.20243%
06.05.20244%
07.05.20243%
08.05.20244%
09.05.20244%
10.05.20244%
11.05.20243%
12.05.20242%
13.05.20243%
14.05.20242%
15.05.20243%
16.05.20241%
17.05.20244%
18.05.20242%
19.05.20242%
20.05.20244%
21.05.20243%
22.05.20244%
23.05.20247%
24.05.20243%
25.05.20242%
26.05.20242%
27.05.20244%
28.05.20245%
29.05.20245%
30.05.20244%
31.05.20242%

 

Gaasivõrgu ja -rajatise talumise tasu

Talumistasu saab maaomanik taotleda ASi Gaasivõrk omandis olevate A, B- ja C-kategooria gaasipaigaldiste ja –rajatiste eest. Tehnovõrgu talumistasu saamiseks esitab kinnisasja omanik taotluse tehnovõrgu omanikule.

Taotlus tuleb esitada koos kinnistusraamatu väljavõttega iga kinnisasja kohta eraldi tehnovõrgu- või rajatise omanikule kas paberkandjal allkirjastatuna, saates dokument aadressile Gaasivõrk AS, Liivalaia 9, 10118 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile gaasivork@gaas.ee.

Talumistasu suurus aastas on 7,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Talumistasu suuruse kohta leiab infot Maa-ameti kalkulaatorist

Jooksva aasta eest on talumistasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. jaanuari seisuga. Talumistasu taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 1. maiks. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Talumistasu ei maksta:

 • tehnovõrgu rajatise selle osa talumise eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks;
 • katastriüksuse sihtotstarbest tulenevalt kitsendusi põhjustava objekti eest;
 • kui kinnisasja omanik on riik;
 • kui talumistasu suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.
 • Talumistasude maksmist reguleerib asjaõigusseaduse rakendamise seadus.
Gaasivõrgu kaitse meelespea

AS Gaasivõrk kaitseb tema valduses olevate gaasitorustike terviklikkust ja jälgib torustikega seotud toiminguid, et kindlustada gaasivarustuse, kui elutähtsa teenuse toimepidevus ning ohutus.

Käesolev meelespea on mõeldud gaasitorustiku kaitsevööndis tegutsevate isikute teavitamiseks gaasivõrgu kaitse nõuetest.

Gaasivõrgu klienditugi
(E-R 8:30-17:00)

+372 660 0009