Menüü

AS Gaasivõrk

Näidu teatamine

Kui tarbimiskohal ei ole kaugloetavat gaasiarvestit, tuleb gaasiarvesti näit teatada täisarvuks ümardatuna arvestusperioodi 26. kuupäevast kuni järgneva kuu esimese tööpäevani.
Näidu edastamisel lisada kindlasti ostja nimi ja aadress.

ASi Gaasivõrk võrgupiirkonna kliendid saavad gaasinäitu teada:

Teiste võrguettevõtete klientidel tuleb näit teatada oma piirkonna võrguettevõttele.

Oluline!

Gaasiarvestit EI TOHI ÜLE VÄRVIDA.
Tutvu gaasiarvesti Themis Uno kasutusjuhendiga.
Gaasiarvestil olevaid plomme ei tohi rikkuda ega eemaldada, rikutud plommist peab teavitama võrguettevõtjat.

gaasiarvesti näidu teatamine e-maili, e-teeninduse või telefoni teel Gaasivõrk lehel.

Gaasivõrgu klienditugi
(E-R 8:30-17:00)

+372 660 0009