Menüü

AS Gaasivõrk

Näidu teatamine

Kui tarbimiskohal ei ole kaugloetavat gaasiarvestit, tuleb gaasiarvesti näit teatada täisarvuks ümardatuna arvestusperioodi 26. kuupäevast kuni järgneva kuu esimese tööpäevani.
Näidu edastamisel lisada kindlasti ostja nimi ja aadress.

ASi Gaasivõrk võrgupiirkonna kliendid saavad gaasinäitu teatada:

Teiste võrguettevõtete klientidel tuleb näit teatada oma piirkonna võrguettevõttele.

Alates 01.09.2023 rakendab AS Gaasivõrk arvesti näidu mitteteatamise korral prognoosimise eest tasu 2,00 €/kord koos käibemaksuga vastavalt võrgulepingu tüüptingimuste punktile 5.16. AS Gaasivõrk tüüptingimused leiab siit.  Näidu teatamise kohustuse peatamiseks, juhul kui gaasi ei tarbita pikema aja jooksul, palume ühendust võtta klienditeenindusega naidud@gaas.ee või telefonil +372 660 0009. Kui tarbimiskohas puudub gaasi tarbimine palume gaasi sulgemiseks täita vormi.

Oluline!

Gaasiarvestit EI TOHI ÜLE VÄRVIDA.
Tutvu gaasiarvesti Themis Uno kasutusjuhendiga.
Gaasiarvestil olevaid plomme ei tohi rikkuda ega eemaldada, rikutud plommist peab teavitama võrguettevõtjat.

gaasiarvesti näidu teatamine e-maili, e-teeninduse või telefoni teel Gaasivõrk lehel.

Gaasivõrgu klienditugi
(E-R 8:30-17:00)

+372 660 0009