Menüü

Eesti Gaasist

160 aastat soojust ja valgust

Eesti Gaas ja Eesti gaas said alguse 15. detsembril 1864, mil Riia ärimehed hr William Weir & Comp sõlmisid kontsessioonilepingu Revali linnaga Revali linna gaasijaama ja veetrassi rajamiseks ja käitamiseks. Lepingu kinnitas Tema Keiserlik Majesteet Aleksander II.

Kogu selle aja on gaas aidanud muuta inimeste elu puhtamaks ja mugavamaks.  Tunneme uhkust oma väärika ajaloo üle ning jätkame uute peatükkide kirjutamist. Nüüd juba mitte üksnes gaasist ja üksnes Eestis, vaid puhtast energiast kogu Läänemere piirkonnas.

 • 2023

  Alustatakse esimesena LNG tarneid Inkoo terminali Soomes.
  Ostetakse Läti gaasi jaotusvõrguettevõte Gaso.
  Saavutatakse esikoht Äripäeva TOP 100 edetabelis.
  Omanikfirma Infortari aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil.

 • 2022

  Toimub täiemahuline LNG-pööre, luuakse uued tarneahelad läänest.
  Alustatakse tegevust Poola turul.

 • 2021

  LNG punkrilaev Optimus alustab tööd.
  Saavutatakse esikoht Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursil „Konkurentsivõime edetabel 2021″.

 • 2020

  Omanikfirma Infortar siseneb rohegaasi tootmise valdkonda, soetab osalused kolmes rohegaasi jaamas.

 • 2019

  Alustatakse müügitegevust Soomes ja Leedus.
  Jätkatakse päikeseparkide rajamist.
  Sõlmitakse leping LNG tarneks Klaipeda ujuvterminali kaudu.
  Välisturgudel võetakse kasutusele uus kaubamärk Elenger

 • 2018

  Avatakse mitu uut gaasitanklat, alustatakse kohaliku taastuvkütuse rohegaasi ehk biometaani müüki.
  Rajatakse esimene päiksepark.
  Antakse sisse tellimus LNG punkrilaeva ehituseks.

 • 2017

  Alustatakse LNG truck-to-ship punkerdamisteenusega, hiljem lisanduvad LNG-põhised energialahendused tööstusklientidele.
  Sisenetakse Läti turule.

 • 2016

  Eesti suurim investeerimisfirma AS Infortar saab Eesti Gaasi suuromanikuks; võetakse suund laienemisele,
  nii geograafiliselt kui ärivaldkonniti.

 • 2015

  Gaasi ülekandevõrk riigistatakse. Eesti Gaasi kontserni jääb jaotusvõrk, mis alates 2019 kannab nime AS Gaasivõrk.

 • 2013

  Alustatakse elektri müügiga.

 • 2009

  Alustatakse surugaasi (CNG) müügiga, rajatakse Balti riikide esimene CNG-tankla.

 • 2005

  Aktsiaselts restruktureeritakse, võrguteenus eraldatakse gaasimüügist.

 • 1994

  Valmib toruühendus Lätiga.

 • 1993

  Kirjutatakse alla ASi Eesti Gaas asutamisleping.

 • 1990

  Võrgugaasi kasutus saavutab Eestis ajaloo maksimumtaseme, üle 1,7 mld m3.

 • 1988

  Võetakse kasutusele nimi Eesti Gaas.

 • 1973 - ...

  Eesti gaasivõrgu kiire areng, rajatakse suuremate linnade vahelised ja lokaalsed torustikud, samuti uued piiriühendused.

 • 1969

  Eestisse hakatakse transportima looduslikku maagaasi, mida segatakse kohaliku põlevkivigaasiga.

 • 1948

  Moodustatakse eraldi gaasitranspordi ettevõte, millest hiljem moodustub AS Eesti Gaas.

 • 1947

  Valmib esimene toruühendus Kohtla-Järve ja Leningradi vahel, hakatakse eksportima põlevkivigaasi.

 • 1920 - 1925

  Uute gaasiseadmete mudelite kasutuselevõtt (gaasipliidid, kaminad, veesoojendid).

 • 1919

  Tehisgaasi hakatakse tootma kivisöe ja põlevkivi segust.

 • 1913

  Tallinnas ja Tartus saavutatakse Esimese maailmasõja eelne gaasi tootmise ja kasutamise maksimum.

 • 1909

  Tallinnasse rajatakse gaasihoidla.

 • 1897

  Laiendatakse gaasitorustikku, rekonstrueeritakse gaasitehaseid, suurendatakse võimsusi.

 • 1890

  Gaasivabriku orientatsioon on vahepeal oluliselt muutunud ja kaldunud tänavavalgustusele suunatud tootmiselt lõplikult eratarbijate kasuks. Eraklientide pideva lisandumisega suurenes gaasivajadus kolme aastaga (1894-96) rohkem kui 5 miljonit kuupjalga.

 • 1881

  Jaanuaris toimub Tallinna Vesivarustuse ja Gaasivalgustuse Seltsi viimane peakoosolek, teavitatakse linnavõimu otsusest AS-i varad üle võtta.

 • 1880

  Asutatakse esimene gaasivabrik Tartus.

 • 1878

  Aasta lõpuks on gaasivalgustusega kaetud Tallinna siselinn tervikuna ja eeslinnade peatänavad.

 • 1876

  Kogu Weir ja Co ettevõtte vara ja kohustused lähevad üle kohalikest ärimeestest moodustatud AS-ile Tallinna Vesivarustuse ja Gaasivalgustuse Selts.

 • 1865

  Vastvalminud gaasivabrikus hakatakse inglise kivisöest tootma tehisgaasi, mida kasutatakse esialgu tänavavalgustuseks.
  17. detsembril süüdatakse Tallinnas Raekoja platsil esimene gaasilatern.

 • 1864

  3. detsembril (uue kalendri järgi 15. detsembril) sõlmib Revali linn lepingu Riia ärimeeste härra William Weir & Comp'iga Revali linna gaasijaama ja veetrassi rajamiseks ja käitamiseks.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555