Menüü

Eesti Gaasist

160 aastat soojust ja valgust

Eesti Gaas kannab endas pea 160 aasta pikkust Eesti gaasi ajalugu. 17. detsembril 1865 süüdati Tallinnas Raekoja platsil esimene gaasilatern. Täna annab gaas soojust ja valgust tuhandetes kodudes ja ettevõtetes üle Eesti. Tunneme uhkust väärika pärandi üle ning jätkame ajaloo uute peatükkide kirjutamist. Nüüd juba mitte üksnes gaasist ja üksnes Eestist, vaid puhtast energiast kogu Läänemere piirkonnas.

 • 2022

  Toimub otsustav LNG-pööre, luuakse uued LNG põhised tarneahelad, alustatakse tegevust Poola turul.

 • 2021

  LNG punkrilaev Optimus alustab tööd.

 • 2020

  Omanikfirma Infortar siseneb rohegaasi tootmise valdkonda, soetab osalused kolmes rohegaasi jaamas.

 • 2019

  Välisturgudel võetakse kasutusele uus kaubamärk Elenger, alustatakse müügitegevust Soomes ja Leedus, jätkatakse päikeseparkide rajamist, sõlmitakse leping LNG tarnimiseks Klaipeda ujuvterminali kaudu. Valmib toruühendus Soomega.

 • 2018

  Avatakse mitu uut gaasitanklat, alustatakse kohaliku taastuvkütuse rohegaasi ehk biometaani müüki, rajatakse esimene päiksepark, antakse sisse tellimus LNG punkrilaeva ehituseks.

 • 2017

  Alustatakse LNG truck-to-ship punkerdamisteenusega, hiljem lisanduvad LNG-põhised energialahendused tööstusklientidele; sisenetakse Läti turule.

 • 2016

  Eesti suurim investeerimisfirma AS Infortar saab Eesti Gaasi suuromanikuks; võetakse suund laienemisele, nii geograafiliselt kui ärivaldkonniti, soetatakse veokipark LNG transpordiks.

 • 2013

  Alustatakse elektri müügiga.

 • 2009

  Alustatakse surugaasi (CNG) müügiga, rajatakse Balti riikide esimene CNG-tankla.

 • 2005

  Aktsiaselts restruktureeritakse, võrguteenus eraldatakse gaasimüügist, hiljem ülekandevõrk riigistatakse ja Eesti Gaasi kontserni jääb jaotusvõrk (alates 2019 kannab nime AS Gaasivõrk).

 • 1994

  Valmib toruühendus Lätiga.

 • 1993

  Kirjutatakse alla ASi Eesti Gaas asutamisleping.

 • 1990

  Võrgugaasi kasutus saavutab Eestis ajaloo maksimumtaseme, üle 1,7 mld m3.

 • 1988

  Võetakse kasutusele nimi Eesti Gaas.

 • 1973 - ...

  Eesti gaasivõrgu kiire areng, rajatakse suuremate linnade vahelised ja lokaalsed torustikud, samuti uued piiriühendused.

 • 1969

  Eestisse hakatakse transportima looduslikku maagaasi, mida segatakse kohaliku põlevkivigaasiga.

 • 1948

  Moodustatakse eraldi gaasitranspordi ettevõte.

 • 1947

  Valmib esimene toruühendus Kohtla-Järve ja Leningradi vahel, hakatakse eksportima põlevkivigaasi.

 • 1920 - 1925

  Uute gaasiseadmete mudelite kasutuselevõtt (gaasipliidid, kaminad, veesoojendid).

 • 1919

  Tehisgaasi hakatakse tootma kivisöe ja põlevkivi segust.

 • 1913

  Tallinnas ja Tartus saavutatakse Esimese maailmasõja eelne gaasi tootmise ja kasutamise maksimum.

 • 1909

  Tallinnasse rajatakse gaasihoidla.

 • 1897

  Laiendatakse gaasitorustikku, rekonstrueeritakse gaasitehaseid, suurendatakse võimsusi.

 • 1880

  Asutatakse esimene gaasivabrik Tartus.

 • 1865

  Asutatakse esimene gaasivabrik Tallinnas; Inglise kivisöest toodetakse tehisgaasi, mida kasutatakse tänavavalgustuseks.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555