Menüü

Balticconnectori töö ootamatu seiskamine toob kaasa miljonilised kahjud

Eesti ja Soome energiaettevõtted saatsid ühispöördumise Läti valitsusele ning riikide süsteemihalduritele, et lükata aasta võrra edasi gaasiühenduse Balticconnectori töö plaanitud kuuajalise, peaaegu täies mahus seiskamine. Vastasel juhul toob ühenduse katkestus kaasa mitme miljoni euro suuruse kahju ettevõtetele ning seab ohtu Balticconnectori töökindluse edaspidi.

Energiaettevõtete ühispöördumises märgitakse, et ei saa nõustuda AS Conexus Baltic Grid kavatsusega seisata lühikese etteteatamisega niigi kriitilises majandusolukorras Eesti ja Soome vaheline gaasiühendus Balticconnector kogu eelolevaks maikuuks. Seisak on tingitud ettevõtte ootamatust plaanist rekonstrueerida Vireši-Tallinn gaasitoru.

„Oleme püüdnud heas usus Conexusega kokku leppida tööde parema ajastuse, kuid kahjuks tulemuseta. Seega kutsume süsteemihaldureid ning Läti valitsust leidma lahendus, et lükata plaanitud tööd aasta võrra edasi,“ ütles pöördumise üks allkirjastajatest Elenger OY juhatuse liige Kalev Reiljan. „Vastasel juhul on energiaettevõtted sunnitud esitama enam kui miljoni euro suuruse lisakulude tekkimise eest kahjunõude.“

„Veidi enam kui kuuajaline etteteatamise aeg ei anna turuosalistele võimalust leida mõistliku hinnaga alternatiivseid tarneallikaid. Gaasi müügilepingud sõlmitakse üldjuhul aastaks ning turuosalised on sellega oma plaanide tegemisel arvestanud,“ selgitas Kalev Reiljan allakirjutanute nimel. „Samuti on eriolukorraga seoses kõikide riikide valitsused, ettevõtjad ning tarbijad erakordselt keerulises seisus ja lisakulud raskendavad olukorda veelgi.“

Energiaettevõtete esindajate sõnul ei ole plaanitud rekonstrueerimistööd ka heaks kiidetud Soome, Leedu ja Eesti riikide süsteemihaldurite poolt, mis seab kahtluse alla ühenduse töökindluse edaspidi. „See seab löögi alla riikide koostöövõime, ühenduse töökindluse ja regioonide energiajulgeoleku,“ lausus energiaettevõtte esindaja.

„Eesti süsteemihaldur Elering on teatanud püüdlusest ühendust väikses mahus tööle jätta, kuid teadmata tegevuse tulemuslikkust ja mõju ning arvestades, et ühenduse sulgemiseni jääb vähem kui kuu aega, ei saa me hetkel ka selle perspektiiviga arvestada,“ lausus Reiljan ning kinnitas, et ettevõtete kliendid olukorra tõttu gaasitarnetest ilma ei jää, tekkivate lisakulude nõue esitatakse süsteemihalduritele.

Märtsi lõpus saatis  AS Conexus Baltic Grid energiaettevõtetele teavituse, et kavatseb hakata rekonstrueerima Vireši-Tallinn gaasitoru, mis seiskab riikidevahelise gaasiühenduse Balticconnectori töö kogu maikuuks. Vaatamata energiaettevõtjate palvele tööd edasi lükata, ei ole kõiki osapooli rahuldavat kokkulepete leitud. Seega saatsid ettevõtted 3.04.2020 ühispöördumise Läti valitsusele ja Eesti, Läti, Leedu ja Soome süsteemihalduritele lahenduse leidmiseks.

Pöördumise täistekst on siin: https://bit.ly/34aWolk. Pöördumisele on alla kirjutanud Elenger OY, Eesti Gaasi AS, AS Alexela.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555