Menüü

Eesti Gaas alustas esimesena Eestis biometaani müüki

Eesti Gaas avas täna Tallinna kesklinnas aadressil Tehnika 150 gaasitankla, kus lisaks surumaagaasile müüakse esimesena Eestis ka rohegaasi ehk biometaani. 

Tehnika tn tankla Tallinnas 

Avamisüritusel osalenud Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling rõõmustas, et nüüdsest on Eesti Gaasi tanklatest võimalik osta taastuvallikaist pärit kohalikku päritolu autokütust.  „Eesti riik on võtnud kohustuse katta 2020. aastaks transpordis kasutatavast vedelkütusest vähemalt 10% taastuvallikaist pärit kütusega, millest umbes kolmandik oleks biometaan.  Seetõttu loodan, et järjest enam keskkonnateadlikkust hindavad eestimaalased võtavad ka biometaani kiiresti omaks,“ rääkis Palling.

Uudse autokütuse müük saab Eesti Gaasi tanklates võimalikuks tänu sellele, et Rohegaas OÜ rajas Kundasse Baltikumi esimese biometaani tootmisüksuse.

„Eesti Gaasi seisukohalt on maagaasiga koostiselt identse, ent sajaprotsendiliselt taastuvallikaist pärineva rohegaasi müük tuleviku trende silmas pidades igati loogiline otsus,” lausus Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. „Surugaasiautosid tuleb turule järjest juurde, inimesed ja ettevõtted teadvustavad üha enam, et surugaas on soodne ja väikse saastega kütus, võrreldes bensiini ja diisliga“, tõdes Kotov, avaldades lootust, et ka Tallinna linnas suudetakse rohkem ühistransporti keskkonnasäästlikumale kütusele üle viia.

Rohegaasi ehk biometaani toodetakse biogaasist. Biogaas on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt metaanist ja süsihappegaasist.

Biometaan on sarnaselt maagaasiga väga puhas autokütus. Selle täielikul põlemisel jääb järele vaid CO2 ja veeaur, sealjuures on süsihappegaasi emissioon ca 25% väiksem kui bensiinil. Bensiin ja diisel jätavad endast lisaks maha mürgist vingugaasi, lämmastikoksiidi, süsivesinikke ja tahma. Gaasimootor tekitab ka palju vähem müra. Kuna gaasi transport toimub läbi torustiku, ei tekita see veokoormust auto- ega raudteedele ning seeläbi väheneb heitgaaside ja müra hulk elukeskkonnas.

Surugaasi müüakse kilogrammides ja surugaasiautoga sõites tuleb kilomeetri hind umbes kaks korda madalam kui tavakütust kasutades. Kilogramm biometaani maksab Eesti Gaasi tanklates 0,821 eurot. Surumaagaasi hind on 0,811 eurot kilo kohta.

Aprillikuus on biometaan müügis Tallinna Tehnika tänava tanklas, alates maikuust, tootmismahtude suurenedes, pannakse uus toode müüki ka teistes Eesti Gaasi tanklates.

Eesti Gaasil on kokku kaheksa gaasitanklat, neist neli Tallinnas, kaks Pärnus, üks Tartus ja üks Narvas. Tänavu on plaanis avada tanklad ka Viljandis, Rakveres ja Jõhvis.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555