Menüü

Raul Kotov: Eesti gaasituru avatusest ja hinnapoliitikast

Seisukoht

Viimastel päevadel on meedias olnud palju juttu uutest tegijatest gaasi-ja elektriturul. Juba on tekkinud ka mõned linnalegendid, mida tahaksime siinkohal ümber lükata.

Gaasiturg on Eestis avatud 1998. aastast. Eesti Gaas pakkus teistele ettevõtjatele võimalust ehitada gaasitorustikke ja müüa gaasi juba 2000ndate aastate alguses ning seda on ka tehtud. Juba aastal 2007 tegutses Eestis 40 võrguettevõtjat ja gaasimüüjat. Mitme turuosalise hüüatus, nagu avaneks gaasiturg alles praegu, ei ole muud, kui hea trikk tähelepanu püüdmiseks.

Praeguses olukorras, kus ettevõtted pakuvad nii elektrit kui ka gaasi, on hinnamüra väga lihtne tekkima. Hinnavõrdluses tuleks aga olla väga tähelepanelik. Pole näiteks harvad juhtumid, kus klient võrdleb käibemaksuta hindu käibemaksuga hindadega ning talle jääb ekslik mulje, et tegemist on olulise hinnavahega.

Meie ettevõtte vaatenurgast on oluline rõhutada kolme aspekti.

Esiteks, Eesti Gaas järgib seadusest tulenevalt põhimõtet – kui maagaasi sisseostu hind kujuneb soodsamaks kui algselt prognoositud ja hinnakujunduses arvestatud, maksame kodukliendile aasta lõpus raha tagasi. Mitte ükski teine gaasimüüja sellisel moel oma hinnavõitu kliendiga ei jaga. Kliendil tasub arvestada, et kui tal pole kalendriaasta lõpus kehtivat lepingut Eesti Gaasiga, siis talle tasaarveldamise õigus ei kehti.

Teiseks, Eesti Gaasile on seadusega ette nähtud piirang, kui suurt kasumit tohime kodukliendi pealt teenida. Teistel gaasimüüjatel sellist raami ees pole ja nad võivad iga kliendi pealt nö viimast võtta.

Kolmandaks, Eesti Gaas on liikumas standardse hinnakirja juurest personaalse hinnakujunduse suunas. Uuest aastast hakkab kodukliendi gaasi hind sõltuma tema enda tarbimisest ja valikutest. Printsiip on, et mida rohkemas mahus ja rohkemaid teenuseid klient Eesti Gaasis kasutab, seda madalam saab olema üksikute teenuste hind. Näiteks, kui klient ostab Eesti Gaasilt lisaks gaasile ka elektrit, siis saab tema gaasi hind olema soodsam kui ilma elektrilepinguta. Samamoodi mõjutab tema gaasi hinda näiteks see, kuidas ta otsustab meiega arveldada. Ehk et me ei paku tüüphindu ja tüüppakette, vaid arvestame ja suhtleme iga kliendiga personaalselt. Eesti Gaasi kliendil on igal juhul majanduslikult mõistlik osta nii gaasi kui elektrit koos Eesti Gaasist.

Meie ettevõttel on 42 000 koduklienti, nendest umbes pooled kasutavad gaasi ka küttena. Maagaas on täna kõige soodsam kütteallikas. Eriti õli- ja elektriküttega võrreldes on kulud gaasiküttele umbes kolm korda väiksemad.

Gaasi hind on kolm viimast aastat langenud. Kuidas edasi läheb, sõltub eeskätt maailma nafta- ja gaasiturul toimuvast. Eeldada võib, et 2017. aastal hinnad tänaseks tõusnud naftahinna mõjul mõningal määral kallinevad, aga seda siis kõigi turuosaliste jaoks.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555