Menüü

Gaasiseadmete ohutust kasutamisest

Eesti Gaasile teevad muret viimasel ajal aset leidnud õnnetused gaasiveesoojenditega. Toome siinkohal välja põhilised ohutusnõuded, mida peab gaasiseadmete kasutamisel silmas pidama.

Mürgituste põhjustajaks pole mitte küttegaas, vaid vingugaas, nii nagu pole ohtlikud küttepuud, vaid nende põlemisest tekkiv produkt. Eestis kasutatav küttegaas ei sisalda mürgiseid komponente, mistõttu gaasiseadme leke ei saa kuidagi mürgitust põhjustada. Gaasilekete kiireks avastamiseks on gaas odoreeritud ja inimene tunneb gaasilõhna juba väikese lekke puhul.

Küll võib mürgitust põhjustada küttegaasi mittetäielikul põlemisel tekkiv vingugaas. Seda võivad põhjustada mittekorras olevad kütteseadmed, puudulik õhuvahetus ja nõuetele mittevastav suitsugaaside ärajuhtimissüsteem. Tagamaks normaalset põlemisprotsessi ühe kuupmeetri maagaasi põletamiseks on vaja vähemalt kümme kuupmeetrit õhku. Kui ventilatsioon on puudulik ja värske õhu juurdevool on takistatud, toimub mittetäielik põlemine. Seega ohtu põhjustav olukord on suitsu- ja ventilatsioonilõõride sulgemine (kinniehitamine) või ummistumine ning vannitoa ukse tuulutusavade sulgemine. On äärmiselt oluline, et iga gaasiboileri omanik kontrolliks regulaarselt tõmbe olemasolu suitsu- ja ventilatsioonilõõrides ning tagaks korraliku ventilatsiooni olemasolu vannitoas. Samuti peab kortermajade renoveerimise puhul jälgima, et akende ja uste vahetamisel ei kaoks projektijärgne loomulik õhuvahetus.

Nii gaasiseadmeid kui ka suitsu- ja ventilatsioonikanaleid tuleb regulaarselt kontrollida pädevate spetsialistide poolt. Gaasiseadmeid tuleb omanikul kontrollida vastavalt tootja poolt määratud juhisele, enamusel juhtudel soovitavalt kord aastas. Suitsu- ja ventilatsioonikanaleid, mis on korteri omanike ühisomandis, tuleb kortermaja valdajal kontrollida vastavalt tuleohutuse seadusele kord aastas sertifitseeritud korstnapühkija poolt, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti. Lisaks suitsugaasi anduritele, mis on kohustuslikud, soovitame paigaldada ka vingugaasianduri, mis annab märku mittetöötavast süsteemist. Vingugaasiandurid on saadaval tuleohutusvahendeid müüvates kauplustes, hinnad algavad 30 eurost. Andurite paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida tootja juhiseid. Lisame siia mõned lingid:

http://www.suitsuandur.ee/et/a/vingugaasiandur-co-valvas
http://www.tulekustuti.com/vinguandurid-majapidamisse/vingugaasiandur-compact-digiekraaniga-10-a/443839
http://www.tamrex.ee/et/tuleohutus/tooted/vingugaasiandur.html

Lõpuks paneme kõigile lapsevanematele südamele mitte jätta lapsi järelvalveta ja pikaks ajaks üksi vannituppa.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555