Menüü

Seoses olukorraga Ukrainas

24. veebruaril kasvas Venemaa 2014. aastal alanud invasioon Ukrainasse üle täiemahuliseks sõjaks. Euroopa Liit, USA ja mitmed teised riigid on kehtestanud Venemaa vastu ulatuslikud sanktsioonid.

Tänase seisuga sanktsioonid gaasivaldkonda otseselt ei puuduta ning gaasivarustus meie piirkonnas toimib tavapärasel viisil. Kõik Balti riigid on deklareerinud, et hoiavad oma gaasitaristu avatuna.

Eesti Gaasi eesmärk on teha kõik endast olenev, et tagada meie klientide gaasitarned ja lepinguliste kohustuste täitmine. Meil on olemas gaasivaru Läti hoidlas ja leping Klaipeda LNG terminaliga. Tegeleme aktiivselt gaasi juurde hankimisega varustuskindluse riskide vähendamiseks. Teeme aktiivset koostööd riiklike institutsioonidega. Kuna julgeolekuolukord on jätkuvalt ärev ja muutlik ning energia hind püsib kõrge, on mõistlik igaühel oma võimaluste piires energiatarbimine üle vaadata ja energiakindlusele mõelda.

Laiemas plaanis saabub LNG-d ehk veeldatud maagaasi Euroopasse praegu rohkem kui ei kunagi varem ning seda tuleb ka edaspidi tavapärasest enam. Eestit ühendab juba täna Soomega Balticonnectori gaasijuhe ning käivitumas on Baltimaid Poola ja Kesk-Euroopaga liitev gaasiühendus GIPL. Euroopa Komisjon käsitleb maagaasi olulise üleminekukütusena, taastuvenergia partnerina ning näeb tekkinud olukorda võimalusena turu avamiseks erinevatele gaasitarnijatele ja tehnoloogilistele arendustele.

 

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555