Menüü

Toimus aktsionäride üldkoosolek

ASi Eesti Gaas aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. aprillil k.a. Aktsionärid kinnitasid aktsiaseltsi 2014. a. majandusaasta tegevusaruande ja konsolideeritud raamatupidamisaruande seisuga 31.12.2014. Üldkoosolekul kinnitati ka sõltumatu vandeaudiitori aruanne, aktsiaseltsi kasumi jaotamise ettepanek ja valiti audiitor ning toimus ühe nõukogu liikme valimine.

Maagaasi müüdi 2014. aastal 532,3 mln m3, võrdluseks sellele eelnenud aastal 581,8 mln m3. Kodutarbijatele müüdi 56,4 mln m3 ja vabatarbijatele 475,9 mln m3. Surugaasi müüdi AS Eesti Gaas autotanklates 1,9 mln m3, mis on 83% rohkem kui 2013. aastal.

Aktsiaseltsi 2014. majandusaasta müügitulu moodustas 201,5 mln eurot, 2014. majandusaasta puhaskasum oli 6,5 mln eurot ning käiberentaabluse näitaja 3,2%. Reaalinvesteeringuid teostati 5,3 mln euro eest. Dividendideks otsustati maksta 50% aktsia nimiväärtusest.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555