Menüü

Toimus aktsionäride üldkoosolek

ASi Eesti Gaas aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. aprillil k.a. Aktsionärid kinnitasid aktsiaseltsi 2014. a. majandusaasta tegevusaruande ja konsolideeritud raamatupidamisaruande seisuga 31.12.2014. Üldkoosolekul kinnitati ka sõltumatu vandeaudiitori aruanne, aktsiaseltsi kasumi jaotamise ettepanek ja valiti audiitor ning toimus ühe nõukogu liikme valimine.

Maagaasi müüdi 2014. aastal 532,3 mln m³, võrdluseks sellele eelnenud aastal 581,8 mln m³. Kodutarbijatele müüdi 56,4 mln m³ ja vabatarbijatele 475,9 mln m³. Surugaasi müüdi AS Eesti Gaas autotanklates 1,9 mln m³, mis on 83% rohkem kui 2013. aastal.

Aktsiaseltsi 2014. majandusaasta müügitulu moodustas 201,5 mln eurot, 2014. majandusaasta puhaskasum oli 6,5 mln eurot ning käiberentaabluse näitaja 3,2%. Reaalinvesteeringuid teostati 5,3 mln euro eest. Dividendideks otsustati maksta 50% aktsia nimiväärtusest.

Klienditugi (E-R 8.30-17.00)

+372 636 2555