Menüü

Kaks korda odavam kilomeeter

Surugaas

Transpordis kasutatakse maagaasi surugaasina (CNG ehk compressed natural gas) või veeldatuna (LNG ehk liquefied natural gas). Maagaas on ideaalilähedane autokütus, seda on Maal suures koguses ja lisaks on võimalus biometaani (võrdväärne maagaasiga) juurde toota.

Gaasilisi kütuseid on teisigi (nagu autogaas LPG), kuid just CNG on neist kõige efektiivsem ja puhtam looduslik kütus.

Surugaasi eelised:

  • Kaks korda säästlikum. CNG-ga sõites kulub 100 km läbimiseks ca 3 eurot, bensiiniga on kulu ca 6,5 eurot 100 km kohta.
  • Keskkonnasõbralik. CNG CO₂ emissioon on ca 25% väiksem kui bensiinil. CNG täielikult põlemisel jääb sellest järele vaid süsihappegaas ja veeaur. Bensiini põlemisel eraldub lisaks CO₂-le mürgist vingugaasi ja lämmastikoksiidi, süsivesinikke, tahma ning teisi peenosakesi.
  • Jätkusuutlik. CNG on teerajaja biometaanile, mis on taastuv energiaallikas ja oluline tulevikukütus. Biometaan on puhastatud biogaas, mille kvaliteet on maagaasiga võrdne. Biogaasi toodetakse kääritamisprotsesside käigus prügist, loomafarmide jäätmetest, kanalisatsiooni setetest.
  • Ei kurna elukeskkonda. Tänu maagaasi torutranspordile väheneb auto- ja raudteede koormus ning heitgaaside ja müra hulk.
  • Maagaasiautode valik laieneb. CNG-auto on oma olemuselt hübriid. Kahekütuselise mootoriga auto liigub nii gaasi kui bensiiniga ning kui gaas saab otsa, lülitab auto ennast automaatselt ümber bensiinile. CNG-autosid toodetakse seeriaviisiliselt tehases, mis tagab nende turvalisuse ja efektiivsuse. Paljude suurte autofirmade mudelivalikus on CNG sõidukid olemas.
  • Tanklate võrk laieneb. Eesti Gaasi CNG-tanklad asuvad täna Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Tartus (vaata kaarti) ning võrk on laienemas üle Eesti. Ka teised firmad on alustamas gaasitanklate rajamist. EL on liikmesriikidele sätestatud miinimumnõuded  CNG tankimise taristule. Eesmärgiks on aastaks 2025 katta ELi põhiteede võrk CNG tanklatega minimaalselt iga 150 km järel.
  • Tankimine on lihtne, puhas ja ohutu. Meie tanklates saavad surugaasi tankida nii sõiduautod (väiksem püstol), kui ka veoautod (suurem püstol).

Arvuta hinnavõit

Efektiivsuse tõttu on surugaas ka kõigist teistest autokütustest soodsam.

 

* Diislikütuse ja maagaasi puhul lisandub sõiduki hinnale võrreldes bensiiniga autohinnale ligikaudu 1400-2000 €.
** Autogaasi (LPG) seadme paigaldus maksab ligikaudu 1000 €.

Klienditugi (E-R 8.30-17)

+372 636 2555