Menüü

Eesti Gaas pakub nullkuludega päikeseenergia tootmist

Eesti Gaas pakub nii korteriühistutele, avalikele hoonetele kui ka ettevõtetele päikeseenergia lahendust, mis võimaldab kliendil ilma omapoolsete kuludeta elektrit toota ning hoida aastas kokku kuni paar tuhat eurot.

Eesti Gaas on turule tulnud uudse päikeseenergia täislahendusega, mis tähendab kliendi jaoks oma päikeseenergiajaama rajamist ilma täiendavate kuludeta. “Pakume võimalust ilma lisakuludeta püsti panna individuaalne päikeseenergiajaam, milles toodetavat elektrit soodsalt tarbida ja võrgutasude arvelt säästa. Eesti Gaas teeb kliendi eest kogu investeeringu, paigalduse ning jääb ise paneele hooldama,“ lausus Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik. „Kokkuhoid toodetud ja kasutatud elektrienergialt ulatub keskmiselt kuni paari tuhande euroni aastas.“

„Eesti põlevkivienergia tootmine on sattunud üleilmse kliimapoliitika ning Euroopa Liidu ja Eesti karmistunud keskkonnanõuete tõttu löögi alla, mistõttu on kasvanud nõudlus nutikate, soodsate ning keskkonda hoidvate lahenduste järele,“ selgitas Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik ajendit uue tootega turule tulemiseks.

Uus energialahendus sobib ühise elektriostuga korteriühistutele, väikestele ja keskmistele ettevõtetele, koolidele-lasteaedadele, kelle elektrienergia tarbimine on vähemalt 20 000 kWh. „Pakume lahendust kõigile eraettevõttele, avalikele hoonete haldajatele ning ühistutele, kellel on võimalik osta elektrienergiat ja raha säästa hetkest, mil paneelid tootmisega alustavad,“ lisas Kaasik. „Näiteks 50 kW süsteem toodab aastas keskmiselt 48,5 MWh, mis katab ligikaudu 15 kodumajapidamise tarbimise.“

Uus Eesti Gaasi energialahendus vajab katusel või maapinnal vaba ala alates 400 m2. Paneelide ala ei tohi varjata kõrghooned ega -haljastus. Headel paigaldustingimustel annab tootmisseade võimsusega 1 kW aastas ligi 970 kWh elektrienergiat.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555