Menüü

Riik kompenseerib energia hinnatõusu

Energiakulu hüvitised kodutarbijatele

Seoses energiahindade suure tõusuga on riik otsustanud perioodil 1. oktoober 2022 kuni 31.03.2023 kodutarbijatele hüvitada osaliselt gaasi, elektri- ja kaugküttekulud. Hüvitised rakenduvad tarbija arvetel automaatselt.

 

Gaas

Riik kompenseerib 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh ehk 0,7744 eurot/m3. Seejuures kompenseeritakse maksimaalselt 2,6 MWh ehk 251,7 m3 tarbimist, mis on keskmise eramu kuine gaasitarbimine. Korteriühistutele tarbimismahu piirang ei kehti.

Näide. Kui kuu jooksul kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 eurot/MWh (käibemaksuta) tarbimismahu 2,6 MWh juures, siis tänu kompensatsioonile kujuneb tarbija makstavaks hinnaks 110 eurot/MWh.

Elekter

Riik kompenseerib kuni 5 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti/kWh.

Näide. Kui tarbija ostab elektrienergiat hinnaga 15 senti/kWh, siis kompensatsiooni abil on tal vaja maksta 10 senti/kWh.

Hüvitist saavad ka elektri universaalteenuse tarbijad.

Kaugküte

Riik kompenseerib 80 protsenti kuu sooja hinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh.

Näide. Kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh, väheneb see tarbija jaoks tasemeni 83,4 eurot/MWh.

Kõik hüvitised rakenduvad tarbija arvetel automaatselt, st kompenseeritav osa on juba maha arvestatud.

Eesti Gaasi klient saab oma gaasi- ja elektriarved mugavalt alla laadida e-teenindusest.

Eesti Gaas on koostanud nimekirja koduklientidest, kellele esitame soodustustega arved. Kuna kodutarbija defineerimine pole energiamüüjate olemasoleva andmestiku juures alati võimalik, siis palume neil, keda me ei ole saanud selgelt kodutarbijana defineerida, pöörduda soodustuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse poole info@kik.ee.

Lisainfo:
Majandus-ja ja taristuministri määrus nr 72, 15.09.2022 “Energia hinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord“.
Siit leiad majandus- ja taristuministri määruse nr 72 seletuskirja.
Täiendavat infot energiakulude kompenseerimise kohta leiab majandus-ja kommunikatsiooni ministeeriumi kodulehelt.

 

 

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555