Menüü

Gaasituru ülevaade 2022. a lV kvartal

Tagasi alla 100 EUR/MWh

  • Hinnad langevad IV kvartalis drastiliselt
  • LNG import rekordtasemel
  • Hoidlate täituvus on kõrge edasilükkunud kütteperioodi alguse tõttu
  • Soome Inkoo terminal paigas

 

Hinnad langevad IV kvartalis drastiliselt

2022. aasta IV kvartalis oli Euroopa keskmine maagaasi TTF-i võrdlushind 151,20 EUR/MWh, mis on 90% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. 2023. aasta jaanuari TTF-i hinnaks on kujunenud 119,51 EUR/MWh, mis on üldjoontes detsembrikuu tasemel. Lähima kuu, 2023. aasta veebruari TTF tulevikuhind oli neljanda kvartali viimasel päeval umbes 80 EUR/MWh. Tulevikukõveral on hinnad kerges vastuolus, mis tähendab, et iga tulevane kuu on eelmisest kuust veidi kõrgem kuni 2024. aasta veebruarini, kus tulevikuhinnatasemed on umbes 90 EUR/MWh.

Neljanda kvartali jooksul langesid maagaasi hinnad tugevalt rekordilise LNG impordi, kõrge hoiustamistaseme ja enamasti sooja ilma tõttu.

Joonis 1. Energiahinnad, Refinitiv 

Joonis 2. Maagaasi tulevikuhinnad, Refinitiv 

Joonis 3. LNG import Euroopa peamistesse terminalidesse (UK, NL, Saksamaa, Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Ibeeria), Refinitiv 

LNG import rekordtasemel

Veeldatud maagaasi import Euroopasse jätkus neljandas kvartalis kiires tempos. Aasia nõudlus jäi tagasihoidlikuks ja Aasia JKM-i võrdlushinnad jäid alla Euroopa TTF-i hindadest (vt joonis 1). See tekitas olukorra, kus veeldatud maagaasi lastid triivisid Euroopa rannikul ülekoormatud LNG terminalides mahalaadimiseks elavas järjekorras. Novembris saavutas import uue rekordi ja detsembris saavutati järjekordne tipp (vt joonis 3). 2022. aasta viimastel päevadel aga kauplevad TTF-i hinnad tänu tugevale hinnalangusele nüüd JKM-ist madalamal (vt joon. 1), mis võib hakata LNG laste Aasia suunas meelitama. Samal ajal käivitas Saksamaa detsembris Wilhelmshavenis oma esimese veeldatud maagaasi terminali ning 2023. aasta jooksul kavatsetakse valmis saada veel neli terminali.

 

 

Joonis 4. Hooajaline gaasihoidlate täitmine ja tühjenemine Euroopa hoidlates, 2017-2022, AGSI+ 

Hoidlate täituvus on kõrge edasilükkunud kütteperioodi alguse tõttu

Oktoobris olid mitme Lääne-Euroopa riigi hoidlad pilgeni täis. Ilm oli suurema osa sügisest tavatult soe, mistõttu nõudlus oli suhteliselt madal nii temperatuuri kui ka kõrgete hindade tõttu. Seevastu LNG-d muudkui voolas. Kuna ka naaberriikide torustikud olid ülekoormatud, polnud sissetulevat gaasi kuhugi panna. See põhjustas hetkehindade massilise languse umbes 20 euroni/MWh. 24. oktoobril läksid Hollandi TTF-i piirkonna tunnihinnad mõneks tunniks isegi miinusesse.

Joonis 5. Gaas Euroopa hoidlates, 2017-2022, AGSI+ 

Tavaliselt lülituvad Euroopa hoidlad täitmisrežiimilt tühjendamise režiimile oktoobri teisel poolel. Kuid soojade ilmade ja rohkete varude tõttu oli sel hooajal pöördepunkt alles novembri keskel (vt joonis 4). See aitas hoida varud kõrgel tasemel, sisendada usaldust Euroopa varustuskindluse vastu ja hoida hindu langemas.

Eeltoodu võimaldas Euroopa ladudel talvele vastu minna peaaegu maksimaalsel tasemel, nagu oli eelmise viie aasta tase. Kuna detsembri lõpus on temperatuurid taas hooajaliselt soojad, oleme taas hoidlate täitmise režiimis (vt joonis 4, roheline 2022. aasta hoidlate taset kirjeldav joon, mis detsembri lõpus näitab jälle hoidlate täitmist, ja joonis 5, 2022. aasta hoidlate taset kirjeldav joon, mis detsembris pöördub ülespoole), mis on sellel aastaajal haruldane. Nüüd on põhimure pakkumise pärast nihkunud sellelt talvelt järgmisele, hoides ka tulevikuhindade langemist alla jooksevhinna.

 

Soome Inkoo terminal paigas

Kauaoodatud Soome veeldatud maagaasi terminal saabus detsembri lõpus Inkoo sadamasse, äritegevusega plaanitakse alustada 2023. aasta I kvartalis. Koos Leedus Klaipedas asuva terminaliga suudavad need kaks terminali hõlpsasti katta Baltikumi ja Soome gaasinõudluse, suurendades oluliselt piirkonna varustuskindlust.

 


See turuülevaade on tehtud informatiivsel eesmärgil. Meie eesmärk on koguda heas usus erinevatest allikatest kõige olulisemad andmed, kuid analüüsi ei tohiks käsitleda kui nõuannet ega võtta ainsaks tegevuse aluseks.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555