Menüü

Gaasiga kütad puhtalt ja mugavalt

Kuidas sõlmida gaasimüügilepingut?

Võrgulepingu omanik saab maagaasi müügilepingu sõlmimise sooviga pöörduda meie klienditoe poole telefonil 636 2555 või e-posti aadressil klienditugi@gaas.ee. Gaasileping tuleb sõlmida vähemalt 15 päeva enne lepingu alguskuupäeva ning see hakkab kehtima alates järgneva kuu esimesest päevast. Lepingu lõpetamisest vana müüjaga tuleb müüjale vähemalt 15 päeva ette teatada ja see lõpetatakse kuu viimase päevaga.

Uue võrgulepingu puhul võib gaasimüügileping jõustuda ka muul ajal. Gaasimüügileping hakkab kehtima võrgulepinguga samal kuupäeval.

Kuidas teatada gaasiarvesti näitu?

Kui tarbimiskohal ei ole kaugloetavat gaasiarvestit, tuleb gaasiarvesti näit teatada täisarvuks ümardatuna iga kuu viimase 5 päeva jooksul.
Näidu edastamisel lisada kindlasti ostja nimi ja aadress.

ASi Gaasivõrk võrgupiirkonna kliendid saavad:

Teiste võrguettevõtete klientidel tuleb näit teatada oma piirkonna võrguettevõttele.

Millised on lepingu tüüptingimused?

Enne lepingu sõlmimist tutvu maagaasi müügilepingu tüüptingimusetega. Tüüptingimused on sinu lepingu lahutamatu osa.

Mis on koondarve?

Kliendile väljastatakse kõikide teenuste ning tarbimiskohtade kohta üks koondarve, mis tagab lisasoodustuse. Kui klient soovib saada erinevatele teenustele või tarbimiskohtadele eraldi arveid, siis lisasoodustus ei kehti.

Mis on ühisarve?

Eesti Gaas kuvab tellitud teenustest ülevaate saamiseks ja maksmise lihtsustamiseks kogu energiat puudutav teenus ühel arvel.

See tähendab, et lisaks elektri- ning gaasienergiale vahendame võrguettevõtete – Elektrilevi AS ning AS Gaasivõrk – võrguteenuseid. Tänu sellele saab klient vaid ühe arve säästes nii aega kui ülekandetasusid.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555