Maagaas

AS Eesti Gaas müüb maagaasi kodutarbijatele ja ettevõtetele. Maagaasi kasutavad Eesti tarbijad soojusenergia saamiseks, elektri tootmiseks, tootmisettevõtetes tehnoloogilisteks vajaduseteks ning koduses majapidamises. Eestisse tarnitakse maagaas läbi torustike Venemaalt. Maagaasi koostises on 98% metaani (CH4), ta on õhust kergem, kõrge kütteväärtusega gaas.

Venemaalt tarnitava maagaasi keskmine kütteväärtus on  33-34 MJ/m3, mis tähendab, et 1 kuupmeetri maagaasi põlemisel tekib keskmiselt 9,3-9,4 kWh soojusenergiat. Maagaas on puhas ja  keskkonnasõbralik energiaallikas. Tema gaasiline olek tagab kütuse täieliku põlemise ilma kahjulike põlemisjääkide, tolmu ja tahmata. Maagaasi torutransport säästab loodust – väheneb auto- ja raudteetranspordi koormus ning heitgaaside ja müra hulk.

Maagaas võidab üha juurde uusi kasutajaid, sest maagaasil töötav kaasaegne tehnika pakub puhtaid, individuaalseid ja säästlikke soojus-tehnilisi lahendusi.