Menüü

Gaasituru ülevaade 2022.a lll kvartal

Mahutite kõrge täituvus toob kergendust

  • Hinnad kõiguvad III kvartalis tugevalt
  • Nord Stream 1 lülitub välja
  • Mahutite täituvus 80% on saavutatud juba aegsasti enne talve
  • Nõudluse langus aitab tasakaalustada gaasiturgu

 

Hinnad kõiguvad III kvartalis tugevalt

Joonis 1. Energiahinnad, 2021-22, Refinitiv  

2022. aasta kolmandas kvartalis oli Euroopa keskmine maagaasi TTF-i võrdlushind 171,13 EUR/MWh, mis on 368% kõrgem võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. 2022. aasta oktoobri TTF-i hinnaks on kujunenud 202,58 EUR/MWh ja lähima kuu, 2022. aasta novembri TTF-i tulevikuhind jõudis III kvartali viimasel päeval tasemele 188,80 EUR/MWh. Tulevikukõveral on 2023. aasta hind vaid veidi madalam, umbes 183 EUR/MWh. Võrreldes II kvartali lõpu ajaga on kõvera suurim tõus olnud 2023. aasta aprillist 2024. aasta märtsini, kuna turud on sisse hinnastanud pikema kriisiperioodi, mis ulatub kaugemale kui vaid saabuv talv.

Kolmas kvartal algas suure hinnatõusuga, lähima kuu TTF-i leping ulatus augusti lõpus isegi üle 340 EUR/MWh, kuna tarneolukord aina halvenes. Septembris on hinnad langenud peamiselt tugeva laotaseme ja madalama nõudluse tõttu.

 

Nord Stream 1 lülitub välja

Joonis 2. Gaasivood Venemaalt Euroopasse, 2022, ENTSO-G 

Juuli keskel ootasid turuosalised, kas Nord Stream 1 hakkab pärast 10-päevast plaanilist hooldust uuesti tööle. Kuigi vood korraks taastusid, jätkasid need juuli lõpus siiski vähenemist. Pärast järjekordset 3-päevast plaanilist hooldust septembri alguses aga gaasivood enam ei taastunudki. Gazprom ise viitas turbiini talitlushäiretele ja seega on võtmetorustik alates 2. septembrist määramata ajaks täielikult suletud.

Täiendavat muret tekitas see, kui septembri lõpus leiti mõlemas Nord Streami torujuhtmes seletamatuid lekkeid. Seismoloogid tuvastasid torujuhtme asukohtades veealused plahvatused. Kuigi see sündmus ei mõjuta enam otseselt käimasolevaid voogusid, mis olid juba varem nulli viidud, vähendab see lootusi voogude taastumiseks ja suurendab muret pakkumise osas.

Ülejäänud kahest Venemaalt Lääne-Euroopasse suunduvast magistraaltorust on Venemaa tarned Poolasse kevadest saati suletud, mistõttu Mallnowi punktis voolab gaas enamasti vastupidises suunas, Saksamaalt Poola. Ainus järelejäänud maagaasi allikas Lääne-Euroopasse on toruühendus Ukraina kaudu Slovakkiasse. See voog püsib stabiilsena, kuid ulatub umbes 400 GWh-ni päevas, mis on vaid umbes 10% 3500 GWh päevasest võimsusest, mis voolas Venemaalt Euroopasse suurema osa 2021. aastast.

 

Mahutite täituvus 80% on saavutatud juba aegsasti enne talve

Joonis 3. Gaas Euroopa laos, hooajaline 2017-2022, AGSI+  

Euroopas on hoidlad terve suve täitunud hoogsas tempos tänu rohkele veeldatud maagaasi pakkumisele ja kiireloomulisusele varusid enne talve täiendada. Kolmanda kvartali lõpu seisuga on Euroopa hoidlates kokku 979 TWh gaasi, mis võrdub ligikaudu veerandiga Euroopa kriisieelsest tarbimisest. See moodustab 88% koguvõimsusest, mis ületab tunduvalt ELi eesmärki, milleks on 1. novembriks 80%. Kõrge hoiustamise tase on üks peamisi tegureid, mis aitasid kaasa hindade mõningasele langusele viimase kuu jooksul.

 

Nõudluse vähenemine aitab tasakaalustada gaasiturgu

Teine tegur, mis aitab hindu mõnevõrra madalamale viia, tuleneb nõudlusest. Kõrgemad hinnad on sel aastal toonud Loode-Euroopas kaasa ligikaudu 7% tarbimise languse võrreldes aasta varasemaga. Kuid mõnes riigis on see langus olnud palju suurem, ulatudes kuni 50%-ni. Üldine makromajanduslik väljavaade viitab majanduslangusele, sest Euroopa ostujuhtide indeks PMI, mis näitab äritingimusi skaalal 0–100, jäi kogu kolmanda kvartali jooksul alla 50 taseme.

Sellegipoolest jääb pakkumise-nõudluse tasakaal tulevaks talveks hapraks ning suhteliselt soodsad pakkumise tingimused võivad kiiresti muutuda. Palju sõltub Aasia nõudlusest, üldistest majandusoludest, uute LNG terminalide kasutuselevõtust ja muudest aspektidest.


See turuülevaade on tehtud informatiivsel eesmärgil. Meie eesmärk on koguda heas usus erinevatest allikatest kõige olulisemad andmed, kuid analüüsi ei tohiks käsitleda kui nõuannet ega võtta ainsaks tegevuse aluseks.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555