Menüü

Informatsioon keskkonnamõjudest

AS Eesti Gaas ostab müüdava elektrienergia 100% börsilt.

Juhul kui tarbija soovib ja selles on kokku lepitud lepingus, müüme tarbijale roheelektrit, mille päritolu on tõendatud päritolutunnistustega. Vastavalt Energiamajanduse korralduse seaduse §3210 (9) avaldab süsteemihaldaja (AS Elering) segajäägi järgmise kalendriaasta 30. juuniks. Segajääk on Eestis kalendriaastas tarbitud energia osakaal, mille päritolu on päritolutunnistustega tõendamata. Segajääk ja selle energiaallikate jaotus leitakse arvestuslikul teel süsteemihaldaja väljatöötatud metoodika alusel.

AS Elering andmetel oli 2021. aastal Eestis päritolutunnistustega katmata elektrienergia tarbimise osakaal 85,14%, segajäägi CO2 sisaldus on 636,58 gCO2/kWh ning radioaktiivsete jäätmete sisaldus 0,65 mg/kWh. Segajäägist toodeti 76,37% fossiilsete kütustega, 7,55% taastuvkütustega ja 16,08% tuumkütusega.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555