Menüü

Informatsioon keskkonnamõjudest

AS Eesti Gaas ostab müüdava elektrienergia 100% börsilt.

Juhul kui tarbija soovib ja selles on kokku lepitud lepingus, müüme tarbijale roheelektrit, mille päritolu on tõendatud päritolutunnistustega. Vastavalt Energiamajanduse korralduse seaduse §3210 (9) avaldab süsteemihaldaja (AS Elering) segajäägi järgmise kalendriaasta 30. juuniks. Segajääk on Eestis kalendriaastas tarbitud energia osakaal, mille päritolu on päritolutunnistustega tõendamata. Segajääk ja selle energiaallikate jaotus leitakse arvestuslikul teel süsteemihaldaja väljatöötatud metoodika alusel.

AS Elering andmetel oli 2022. aastal Eestis päritolutunnistustega katmata elektrienergia tarbimise osakaal 84,10%, segajäägi CO2 sisaldus on 715,18 gCO2/kWh ning radioaktiivsete jäätmete sisaldus 0,36 mg/kWh. Segajäägist toodeti 83,11% fossiilsete kütustega, 7,22% taastuvkütustega ja 9,67% tuumkütusega.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555