Menüü

Elekter väiksemate arvetega

 

Meie elektripaketid jagunevad püsihinnaga ehk “Kindel” ja elektribörsil põhinevateks ehk “Muutuvhinnaga” pakettideks.

Kindel pakett

Kindla paketi puhul on elektri hind ühesugune kogu lepinguperioodil, elektribörsi kõikumised arvet ei mõjuta ning kulusid on lihtsam planeerida.

Pakume ühe- ja kahetariifset hinnastamise varianti.

Ühetariifne

 • Ühetariifse hinnavariandiga kehtib igale tunnile lepingus kokkulepitud ühtne hind.
 • Ühetariifne pakett sobib paremini juhul, kui suurem osa elektrist tarbitakse päeval.

Kahetariifne

Kahetariifse hinnavariandiga arvestatakse päeva ja öö elektritarbimised eraldi.

 • Kahetariifset hinda saab valida juhul, kui tarbimiskohas on päeva ja öö elektritarbimist eraldi mõõtev kahetariifne arvesti või tunniarvesti.
 • Päevane elektrihind kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riigipüha) kella 7.00–22.00.
 • Öine elektrihind kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riigipüha) kella 22.00–7.00 ning kõigil laupäevadel, pühapäevadel ja riigipühadel kogu ööpäeva.

Küsi pakkumist

Muutuvhinnaga pakett

Muutuvhinda peetakse tihti soodsamaks kui fikseeritud hinda, kuid börsihind võib samahästi tõusta kui langeda ning valmis tuleb seega olla mõlemaks stsenaariumiks.

NPS börsi Eesti piirkonna kuu keskmised börsihinnad

Küsi pakkumist


Roheline elekter – puhtalt päikesest

Eesti Gaasist saab osta ka taastuvelektrit. Pakume puhtalt päikeseenergiast toodetud roheelektrit.

 • Vali endale sobiv “Kindel” (ühe- või kahetariifne) või “Muutuvhinnaga” elektripakett.
 • E-teeninduses saad märkida paketi juurde “roheline energia” või avalda soovi klienditeenindajale.

Kõik rohelisse energiasse panustavad ärikliendid saavad meie käest “Loodussõbraliku panuse” sertifikaadi.

Küsi pakkumist


Lepingu sõlmimine

Elektrilepingu saab sõlmida elektri võrgulepingu omanik:

 • Kõigepealt tuleb praeguse müüjaga leping lõpetada, teavitades sellest 30 päeva ette.
 • Elektrileping hakkab tavaliselt kehtima kuu esimesest kuupäevast ning see tuleb sõlmida hiljemalt 21 päeva enne uue kuu algust. Erandiks on uue võrgulepingu sõlminud, kes saavad elektrilepingu sõlmida samast päevast kui võrguleping.

Kõige lihtsam on elektrileping sõlmida meie e-teeninduse kaudu.

Mida teha kui võrguleping kuulub kellelgi teisele?

Kui on soov sõlmida elektrileping, kuid objekti võrguleping on kellegi teise nimel, on kolm varianti:

 • Variant 1: Paluda võrgulepingu omanikul ise elektrileping sõlmida.
 • Variant 2: Paluda võrgulepingu omanikul teha endale volitus ja sõlmida leping.
 • Variant 3: Vormistada võrguleping ringi enda nimele, pöördudes objekti võrguettevõtja poole.
Mida teha kui võrguleping puudub?

Kui on soov sõlmida elektrileping, kuid objektil on võrguleping veel sõlmimata, siis tegutse nii:

Milline on püsihinnaga elektripakett?

Püsihinnaga elektripakett “Kindel” kindlustab kogu lepinguperioodiks fikseeritud elektrihinna. Turu hinnakõikumised arvet ei mõjuta ja iga kuu elektri kilovatt-tunni hind püsib sama. Valida saab kahe- või ühetariifse hinnavariandi, mõlemal juhul on arvestuse aluseks tarbitud tunnikogused.

Milline on muutuvhinnaga (börsihinnaga) elektripakett?

Börsihinnaga elektrilepingud on tähtajatud. Kilovatt-tunni hind muutub vastavalt Nord Pool Spoti (NPS) börsi tunnihindadele ja nõnda on võimalik võita elektribörsi soodushinnaga perioodidest, samas tuleb valmis olla ka hinnatõusuks.

Kuidas saab Eesti Gaas elektrit müüa?

Eesti Gaas hangib müüdava elektri börsilt Nord Pool Spot ning müüb seda oma klientidele edasi lisades väikse vahendustasu, nagu kõik turuosalised.

Miks elekter Eesti Gaasist?

Eesti Gaas müüb elektrit alates aastast 2013, mil avanes elektriturg kõigile turuosalisetele. Oleme omandanud kogemused ja teadmised ning suudame pakkuda konkurentsivõimelisi hindu võrreldes turuvalitsejaga. Alates 01.01.2020 on Eesti Gaasi bilansihalduriks Scener OÜ.

 • Pakume elektrit kõigile, mitte üksnes meie gaasiklientidele.
 • Elektrimüügilepingu olemasolu annab maagaasi hinnast soodustuse.
 • Maksmine on mugav, kuna paneme kõik kulud ühele arvele – elektri, gaasi, ASi Elektrilevi ja ASi Gaasivõrk võrguteenuse.

Klienditugi (E-R 8:30-17:00)

+372 63 62 555